از بدو حیات بشر، تلاش برای کسب دارایی، از نوع مادی و معنوی وجود داشته است و گذر زمان نه تنها آن را از بین نبرده بلکه ارتقاء نیز داده است، ولی ضمن به دست آوردن قدرت مادی، سیاسی و ...، باید انصاف را هم به عنوان زکات قدرت دانست، چرا که در صورت نبود انصاف، رانت و فساد سازمان‌یافته به وجود می‌آید.
همواره وقتی موضوع انقلاب اسلامی و آرمان‌ها مطرح می شود، عده ای خود را پیرو آن و بعضاً در تراز آن می‌دانند و بر این موضوع تأکید دارند که انقلاب همان است که زائیده ذهن آنهاست
به بهانه گرامی داشت هفته بسیج، یادی می کنیم از امام راحل و بسیجیان بصیر و مجاهد ایشان که در به ثمر نشستن آیه آیه موفقیت ها و بالندگی های انقلاب اسلامی، تا به امروز سهم داشته و خواهند داشت. در مطلب کوتاه پیش رو ذکر چند ویژگی در توصیف بسیجی و مرام بسیجی گری از زبان امام حیّ بسیجیان بیان شده است.
دشمن، راه‌های شناخت و مقابله با آن
ابتکار عمل، برنامه ریزی برای مقابله با دشمن قبل از عملی نمودن نقشه وی است. مرور فعالیت های دشمن در گذشته و به دست آوردن الگوریتمی که دشمن مطابق با آن کار می‌کند، ضمن ایجاد امکان اخذ تصمیمات درست و برنامه ریزی و تدوین دقیق یک طرح مقابله را منجر می‌شود، همچنین دقیقاً زمانی که دشمن نقشه خود را آغاز می کند ، نه تنها نقشه وی خنثی می‌شود، امکان پیشروی برای شما نیز فراهم می‌گردد.
اغتشاشگران از نظام چه می خواهند؟
بعد از موضوع آشوب سال ۱۳۸۸، هر اعتراض کوچک و بزرگی که در کشور و نقاط مختلف صورت گرفته است، اغتشاشگران وابسته به کشور‌های معاند وارد عمل شده و نظام و مردم عادی و حتی معترضان را به خاک و خون کشیده‌اند و امنیت و نظم کشور را مختل کرده‌اند.
معروف و منکرهای فراموش شده
اساساً هرآنچه که در یک زندگی اجتماعی وجود دارد، شامل آن است و با پیشرفت مراحل زندگی اجتماعی از خانواده به قبیله، از قبیله به روستا، از روستا به شهر‌ها و کشورها، دامنه آن نیز وسیع‌تر و طویل‌تر می‌شود و از آنجایی که شرایط زمانی و مکانی، که سازنده اولویت‌ها هستند، متفاوت‌اند.
وقتی یک وسیله نوین ارتباط جمعی پا به عرصه زندگی ما می‌گذارد، در پنج مؤلفه اساسی، کشور‌ها را مورد هجوم و حمله قرار می‌دهد؛ ۱. تضعیف فرهنگ بومی کشور‌ها ۲. ترویج محصولات فرهنگی وارداتی و همسو کردن ملت‌های هدف با فرهنگ تولید کننده محصول ۳. ایجاد بدبینی نسبت به آینده کشور در کشور‌های هدف و امید آفرینی کاذب در آن‌ها به کشور تولید کننده این محصولات فرهنگی ۴. الگوسازی و تقویت نماد‌ها و عناوین و برندسازی همسو با کشور تولید کننده محصولات رسانه‌ای و فرهنگی ۵. نابودی خرده فرهنگ‌ها و ایجاد وابستگی فرهنگی با جهانی سازی.
پشت پرده حضور مقامات آلمان و ژاپن در ایران
ژاپن و آلمان هر دو از گروه متحدین در جنگ‌ جهانی‌ دوم هستند، جنگی که ایالات‌متحده به عنوان قدرتی نوظهور به آن وارد شد و سرنوشت شومی را نصیب آن دو کشور کرد.
ایران و عربستان از گذشته دور و حتی قبل از پیروزی انقلاب 1979 ایران روابط حسنه‌ای با یکدیگر نداشته‌اند و دلایل مختلفی در هر دوره از تاریخ در این خصوص وجود داشته است.
پربیننده ترین