استاد حوزه و دانشگاه در گفتگو با بصیرت مطرح کرد:
اگر کارآمدی نظام جمهوری اسلامی را عملکرد آن نسبت به توانائی ها، امکانات و ... بدانیم و با در نظرگرفتن شرایط و موانع موجود در این سال ها آن را بررسی کنیم توفیقات این نظام نشانه کارآمدی آن است.
بازخوانی مهم ترین رویداد سیاسی سال 96:
نفی وضع موجود به تنهایی کافی نیست و تشریح نظم مطلوب و راه رسیدن به آن از الزامات گفتمان است. بنابراین مهم ترین آسیب در انتخابات 96 از سوی جریان ارزشی کشور این است که یا گفتمانی جامع حتی به لحاظ نظری ارائه ندادند و یا اگر گفتمانی شکل گرفته، این جریان توانایی تبیین و بسط این گفتمان را نداشته است.
بازخوانی مهم ترین رویداد سیاسی سال 96:
از مهم ترین پدیده های سیاسی سال 1396 انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری بود که علی رغم گذشت چندین ماه از آن، ولی هنوز تحلیلی که بر اساس یک رهیافت و نظریه بتواند این پدیده سیاسی را واکاوی نماید، در فضای سیاسی کشور ارائه نشده است.
حماسه 9 دی، تجلی تداوم انقلاب اسلامی ایران
حماسه 9 دی امسال، مراسم ختمی سیاسی خواهد بود برای انقلابی نمایانی که امروز نقش اپوزیسیون را بازی می کنند، کودکانی که به فرموده رهبر فرزانه انقلاب، در بازی خود، شیشه می شکنند و نمی دانند که چه بازی تلخی را آغاز کرده اند و چه پاسخ محکمی دریافت خواهند کرد.
آنچه از بحران داعش باید آموخت
باید پاسخی مناسب برای دغدغه ذهنی دنیای اسلام مبنی بر اینکه جهت رهایی از آشفتگی و عقب ماندگی موجود "چه باید کرد؟ " ارائه شود تا امثال داعش با وسوسه های شیطانی خود امکان سوء استفاده از این دغدغه ذهنی را نیابد.
پربیننده ترین