صدای دانشجویان خفه نمی‌شود
در ده روز اخیر، صدر اخبار مطبوعات و رسانه‌ها را مطالبی درباره اعتراضات ضد جنگ دانشجویان آمریکایی پر کرده است. در این ایام، شاهد خیزش عظیمی از اعتراضات و تظاهرات ضد صهیونیستی دانشجویان آمریکایی هستیم که موج قابل توجهی از مخالفت و ضدیت با رژیم صهیونیستی در جهان[...]
ماشین سرکوب
از زمان شکل‌گیری جنگ در غزه، صدای اعتراضات به سیاست‌های بایدن و حمایت قاطع و صد درصدی او از جنایات رژیم صهیونیستی در این منطقه، در شهرهای گوناگون آمریکا بلند بود. مردم از یک سو در خیابان‌ها به سیاست‌های دولت‌شان در ارسال سریع سلاح‌های کشتار جمعی به رژیم صهیونیستی اعتراض می‌کردند و در سوی دیگر جنبش‌های کارگری و دانشجویی نیز به موازات یکدیگر اعتراضات شدیدی را در شهرهای گوناگون رهبری می‌کردند[...]
تلنگری به طرفداران گفتمان سازش
اگرچه آمریکا در طول جنگ غزه، بارها قطعنامه‌هایی را که با هدف آتش‌بس دائمی در غزه صادر شده، با هدف حمایت از صهیونیست‌ها وتو کرده است، اما وتوی قطعنامه اخیر شورای امنیت مبنی بر پذیرش عضویت دائمی فلسطین در سازمان ملل متحد جنس و ماهیتی دیگر دارد. در حالی که برخی مقامات آمریکایی در اظهاراتی دروغین، مدعی تمرکز بر روی راهکار دودولتی در راستای حل مسئله فلسطین بوده‌اند[...]
آخرین مطلب
پربیننده ترین