مسئولین خالصانه بیایند و برای مردم کار کنند گفتگوی پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR با امام جمعه خرمشهر:

مسئولین خالصانه بیایند و برای مردم کار کنند

روز جمعه به بعد که مردم به خیابان آمدند و اعتراض کردند و مطالبه کردند، آب بهانه بود! ببینید اصل مطالبه‌ی مردم، مشکلات عدیده‌ای است که وجود دارد. قالب این کسانی که به خیابان آمدند مردم بودند؛ یک طیفی که آمده بودند مطالبات بحق خودشان را می‌خواستند، عمده‌ی مطالبات بحقشان هم مسئله‌ی معیشت جوانان و اشتغال بود.
بازنگاهی به قراردادهای محرمانه نفتی

بازنگاهی به قراردادهای محرمانه نفتی

با توجه به اینکه این قراردادها تاکنون به شکل اساسی در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است، دولت محترم باید طبق اصل 77 قانون اساسی این قراردادها را به تصویب مجلس برساند و سیاست های کلی نظام را نصب العین خود قرار داده و درصدد اجرای لبّ آن قرار گیرد.
نشریات