سردار شریف:
امریکا به واسطه داعش پنج سال بر دروازه‌های عراق و سوریه تاخت اما امروز با سرافکندگی تمام و دست از پا درازتر صحنه سوریه را ترک می‌کند.
پربیننده ترین