فراتر از رهبران پیروز
گفته‌ها و صحبت‌های اندیشمندان و متفکران و رهبران سیاسی دنیا در وصف امام پرده از این بعد عاطفی و رابطه عاشقانه او با ملت برمی‌دارد و این مطلب را به اثبات می‌رساند که امام خمینی (ره) بر قلب‌ها حکومت می‌کرد.
سردار شریف:
امریکا به واسطه داعش پنج سال بر دروازه‌های عراق و سوریه تاخت اما امروز با سرافکندگی تمام و دست از پا درازتر صحنه سوریه را ترک می‌کند.
آخرین مطلب
پربیننده ترین