تصمیم گیری و سیاست خارجی پیامبر اعظم (ص) سیاست خارجی پیامبر اکرم (ص) (۴)؛

تصمیم گیری و سیاست خارجی پیامبر اعظم (ص)

باور‌ها و اعتقادات فکری تصمیم گیرندگان نقش مهمی در تصمیمات آن‌ها دارد. پیامبر (ص) که فرستاده خدا بود، کامل‌ترین ایمان را به کلام خدا داشت و بر این اساس نگاه پیامبر (ص) به دشمنان و مشرکین اینگونه بود که آنان را باطل و رفتنی می‌دانست.
هدفگذاری پیامبر(ص) در سیاست خارجی سیاست خارجی پیامبر اکرم (ص) (۲)؛

هدفگذاری پیامبر(ص) در سیاست خارجی

در زمان ظهور اسلام، پیامبر (ص) با قدرت‌های مذکور که به شکل دولت در منطقه حضور داشتند، مواجه بودند. کمی دور‌تر دولت‌های حبشه و مصر در آن سوی دریای سرخ قرار داشتند، اما تمامی این دولت‌ها، دولت‌های غیر مستقل و وابسته به یکی از دو قدرت بزرگ ایران و روم به شمار می‌رفتند. دو دولت ایران و روم شرقی در دو سوی حجاز سیطره افکنده بودند و بر تمامی دولت‌های منطقه سیادت داشتند.
اصول و مبانی سیاست خارجی در اسلام
سیاست خارجی پیامبراکرم (ص)(۱)؛

اصول و مبانی سیاست خارجی در اسلام

فلسفه تاکید اسلام بر لزوم وفاداری بر عهد و پیمان، ایجاد زمینه توافق بر همزیستی و زندگی مسالمت آمیز است تا انسان‌ها با آزادی و صلح و امنیت با یکدیگر زندگی کنند و اصول و قواعد حاکم بر زندگی مشترک بر اساس توافق و اراده مشترک تنظیم گردد.
تأثیر لیبرالیسم بر روی روشنفکران ایرانی

تأثیر لیبرالیسم بر روی روشنفکران ایرانی

وضعیت ایران شبیه غرب نبود، پیوند شاه، مذهب و فئودالیته به سبک غرب، وجود خارجی نداشت، بلکه نیروی مذهب خود در حالت اپوزیسیون به سر می‌برد و دولت و شاه را نقد می‌کرد.
چرا نباید با امریکا رابطه برقرار کرد؟

چرا نباید با امریکا رابطه برقرار کرد؟

وقتی به تاریخ ۲۰۰ ساله ایران نگاه می کنیم بیشتر کشورهای غربی در ایران بیشتر بدنبال منافع خود و مستعمره کردن ایران بودند.
ولایت از منظر قرآن

ولایت از منظر قرآن

آخرین آیه‌ای که خداوند فرو فرستاد طبق آیه ۳ سوره مائده، ولایت بود که یکی از بزرگ‌ترین نعمات الهی است و پس از آن فریضه‌ای نازل نشد. ولایت باارزش‌ترین و کامل‌ترین نعمت برای بشریت است.
فرهنگ اقتصادی

فرهنگ اقتصادی

هدف از طرح فرهنگ اقتصادی، بررسی و تأثیر الگوی رفتاری جوامع غربی بر جامعه‌ی ایران در حوزه‌ی اقتصاد و ارائه‌ی راهکار‌هایی برای تغییر و نزدیک نمودن این رفتار به الگوی مطلوب اسلام است.
۱
نشریات