دیدگاه >>  اقتصادی >> یادداشت هادیان
تاریخ انتشار : ۰۹ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۲:۰۶  ، 
شناسه خبر : ۳۲۱۴۷۸
پایگاه بصیرت / سمیرا دهقانی

رهبر معظم انقلاب شعار سال ۱۳۹۹ را “جهش تولید” نامیدند. هرچند رهبر انقلاب تلاش های انجام شده در رسیدن به اهداف رونق تولید در سال گذشته را ستودند، ولی ایشان به صراحت بیان کردند ڪه این اقدامات ڪافی نبوده و در زندگی مردم محسوس نبوده است.

واقعیت امر این است ظرفیت های مدیریتی ڪشور اگر بخواهند با همین رویه به استقبال شعار سال جدید بروند، قطعا در بخش جهش تولید، موفقیت قابل لمسی شاهد نخواهیم بود، چرا ڪه رویه فعلی در بخش رونق تولید، نتوانسته ڪارنامه قابل قبولی داشته باشد و بنابراین به نظر می رسد برخی از ساختارها و قوانین باید در مجلس جدید جزو فوریتی ترین فرایندهای تغییر باشند.

مجلس جدید وظیفه بسیار سنگینی ڪه همان اصلاح ساختارها و قوانین است، برعهده دارد تا بتواند به سمت جهش ڪشور خیز بردارد. بدون اصلاح ساختارهای معیوب و قوانین دست و پا گیر در سال ۱۳۹۹ شاهد عقب گرد تولید نیز می توانیم باشیم و لذا اگر چشم انداز مشخص و روشنی بر اساس واقعیات و پتانسیل ها طراحی نگردد، مردم درڪ روشنی از شعار سال نخواهند داشت. اصلاح قوانین توسط مجلس و شجاعت و تخصص در مدیریت اجرایی ڪشور و تداوم مبارزه شفاف با فساد در قوه قضاییه می تواند بخش بزرگی از ساختارهای جدید متناسب با جهش تولید را ایجاد نماید و در نهایت همراهی و فراخوانی بنیه خصوصی ڪشور لازم خواهد بود تا زنجیره های لازم در جهش اتفاق بیفتد.

نباید فراموش ڪرد ڪه جهش یڪ فرایند فوریتی برای جبران ڪاستی ها و قصور است ڪه نیازمند درڪ بالا و قدرت تخصص است ڪه هرگونه سازش با ناڪارآمدی را بر نمی تابد.

اعتباربخشی به ارزش پول ملی بخشی دیگر از فرایندهای ترمیمی است ڪه زنجیره جهش را مصونیت می بخشد و باید در نظر داشت بدون ثبات معقول ارزش ریالی، اڪثر تلاش ها به انحراف ڪشیده خواهد شد. فرهنگ حمایت از ڪالای ایرانی بخش دیگری از این زنجیره است ڪه تا زمانی ڪه تولیدڪنندگان به استانداردهای ڪمی و ڪیفی قابل رقابت دسترسی نداشته باشند این فرهنگ جاری نخواهد شد.

جهش تولید نیازمند جهش تقاضا برای ڪالای ایرانی هست و تا زمانی ڪه واردات به ڪشور با شرایط و ضوابط خاص مورد نظارت ویژه قرار نگیرد، بازارهای داخل در اختیار تولیدڪنندگان قرار نخواهد داشت. بنیه علمی و فناوری ڪشور باید به سمت این زنجیره جهش تشویق گردد و این مقدور نخواهد بود مگر آنڪه سیاست های روشن و عادلانه در دستور ڪار دولت قرار گیرد.

رهبر معظم انقلاب با اشراف به نیازمندی های ڪشور، سالیانه چشم اندازهای ڪلی حرڪت ڪشور را بیان می نمایند و در قالب شعار سال می گنجانند ولی اینڪه از این شعارها قوای سه گانه فقط استفاده ابزاری نمایند نه تنها توجیح پذیر نیست، بلڪه اعتماد عمومی نسبت به شعارهای سال را به شدت ڪاهش می دهد.

رونق تولید در سال گذشته آن چنان ڪه در زندگی اڪثر مردم لمس شود در واقعیت وجود نداشت و به همین خاطر رهبر انقلاب موفقیت ده درصدی شعار رونق تولید را به ظن خود بیان می نمایند ڪه ڪاملاً درست و صادقانه است، بنابراین این تلنگری برای خروج سریع از ندانم ڪاری ها و اتلاف سرمایه هاست و به نظر می رسد در شرایطی ڪه مردم زیر فشارهای شدید معیشتی گرفتارند اگر رویه ها اصلاح نشود، چالش های شدیدتری در سال ۱۳۹۹ شاهد خواهیم بود.

مردم در شرایطی سال جدید را آغاز ڪرده اند ڪه در محاصره جنگ بیولوژیڪ، محاصره اقتصادی و بی تدبیری های مختلف گرفتارند و چنین رویه ای نه تنها متناسب با گام دوم انقلاب نیست، بلڪه با انباشت فرصت سوزی ها، بحران های پیچیده تر در آینده را رقم خواهد زد. باید با نوع اندیشی و ترسیم سیاست های راهبردی در چارچوب برنامه های ترسیمی رهبرمعظم انقلاب و انتظارات به حق ملت، به سمت تغییرات مثبت قابل لمس، ظرفیت ها فعال شوند و آگاه باشیم عمل گرایی راهڪار اساسی احیای اعتماد عمومی است.

باید آگاه بود سیاست های جهش تولید، نیازمند ساختارهای سازگار است و این سیاست ها باید طراحی و تدوین شوند. جهش، میزان سازگاری فوری را می طلبد ڪه با بروڪراسی شدید ڪنونی مغایرت دارد. جهش نیازمند شجاعت، نوآوری، شناخت فرصت ها و تهدیدات و قدرت ڪنترلی بحران است. جهش با حداقل زمان، حداڪثر بهره وری را ایجاد می نماید. جهش، فوریتی است و با حداڪثر قدرت ایجاد می گردد. جهش، در صورت انحراف، خاصیت خود ترمیمی را داراست و لذا سئوال اینجاست؛ سیاست های قوای سه گانه در عرصه های مختلف  تا چه اندازه با مولفه های جهش تولید مطابقت دارد؟

نام:
ایمیل:
* نظر:
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات