انتخابات آمریکا؛ آزاد یا مهندسی شده!
آیا انتخابات آمریکا مهندسی می شود یا انتخاباتی آزاد و طبیعی است؟ پاسخ به این سوال می‌تواند تصویری از سازوکار انتخاباتی و سیستم قدرت در امریکا را در مقابل دیدگان ما قرار دهد.
حکمرانی فرآیند تصمیم‌گیری و رابطه بین حکومت با مردم و نیز حکومت با سایر حکومت‌ها در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را تعیین و تعریف می‌کند و آنچه از آن به‌عنوان حکمرانی خوب، حکمرانی شایسته و امثال آن نام برده می‌شود در واقع همان معادل‌های حکمرانی اسلامی است که مبتنی بر اصول و ارزش‌های اسلامی طراحی شده باشد.
حفظ و صیانت از امنیت ملی، منافع ملی، تمامیت ارضی کشور و پشتیبانی از امت اسلامی و ملت‌های تحت ظلم، چهار خط قرمز اصلی و مهم سیاست خارجی ایران را تشکیل می‌دهد که در کنش‌ها و رفتارهای بازیگران خارجی همواره مورد تأکید و توجه ویژه قرار می‌گیرد.
فرمان حمله پژوهشکده‌های غربی برای تحریف دفاع مقدس
جمع‌بندی طراحان تحریف در دفاع مقدس نپذیرفتن حقایق پیرامون تمامیت و کلیت تاریخ دفاع مقدس از سوی افکار عمومی است و بر همین اساس به وارونه‌سازی نقطه‌ای علیه برخی تصمیمات و یا عملیات‌های خاص به‌صورت موردی و پرتکرار می‌پردازند.
نهضت جاویدان حسینی
بازخوانی بیانات رهبر معظم انقلاب؛
«ملت اسلام اگر نام حسین را و یاد حسین را زنده نگه بدارد و آن را الگو قرار بدهد براى خود، از همه‏ موانع و مشکلات عبور خواهد کرد.»
آخرین مطلب
پربیننده ترین