یارگیری از داخل؛ استراتژی جدید امریکا برای رویارویی با ایران

یارگیری از داخل؛ استراتژی جدید امریکا برای رویارویی با ایران

بنیاد امریکایی کارنگی: "دولت ترامپ میتواند فشار شدیدی را بر ایران اعمال کند، اما نمیتواند ناآرامیهای داخلی عظیمی را به وجود آورد که باعث فروپاشی نظام و یا تغییر اساسی در سیاستهای منطقهای آن شود، مگر با کمک و زمینه سازی داخل"
درگذشت رئیس عقیدتی سیاسی ناجای خراسان رضوی بر اثر کرونا

درگذشت رئیس عقیدتی سیاسی ناجای خراسان رضوی بر اثر کرونا

رئیس عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی خراسان رضوی بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت.
مقاومت از دفاع مقدس تا به امروز (با محوریت فرمایشات امام خمینی (ره)

مقاومت از دفاع مقدس تا به امروز (با محوریت فرمایشات امام خمینی (ره)

امام خمینی (ره): شما مردم دلیر و آگاه سرمشقی هستید برای ملل زیر سلطه. و باید بدانید در میدانی که قدم گذاشته اید مواجه هستید با مشکلات بسیاری که تنها مقاومتتان نجاتتان خواهد داد.
بسیج نیرو‌ها و امکانات در دفاع مقدس (با محوریت فرمایشات امام خمینی (ره))

بسیج نیرو‌ها و امکانات در دفاع مقدس (با محوریت فرمایشات امام خمینی (ره))

امروز روز حضور در حجله جهاد و شهادت و میدان نبرد است، روز نشاط عاشقان خداست، روز جشن و سرور عارفان الهی است؛ امروز، روز نغمه سرایی فرشتگان در ستایش انسان‌های مجاهد ماست. درنگ امروز فردای اسارت باری را به دنبال دارد؛ امروز باید لباس محبت دنیا را از تن بیرون نمود و زره جهاد و مقاومت پوشید و در افق طلیعه فجر، تا ظهور شمس به پیش تاخت و ضامن بقای خون شهیدان بود.
معنویت افزایی در دفاع مقدس (با محوریت فرمایشات امام خمینی (ره))

معنویت افزایی در دفاع مقدس (با محوریت فرمایشات امام خمینی (ره))

" از هیچ قدرتی نترسید. وقتی خدا با شماست، همه چیز با شماست. شما خدا را دارید، ولو اینکه پشتوانه از شرق و غرب ندارید و این افتخار شماست... مسلم بدانید که کسی که خدا با اوست، شهید بشود، یا زنده باشد، پیروز است. "
مهدی طائب: برای دفاع از نظام، شبکه عظیم اجتماعی تشکیل می‌دهیم

مهدی طائب: برای دفاع از نظام، شبکه عظیم اجتماعی تشکیل می‌دهیم

فرمانده قرارگاه فرهنگی بصیرتی عمار گفت: امیدواریم با فعالیت‌ها و اقداماتی که انجام می‌دهیم یک شبکه عظیم اجتماعی برای دفاع از نظام اسلامی و ولایت فقیه در سراسر کشور تشکیل دهیم.
۱
نشریات