مدال ننگین امارات

مدال ننگین امارات

یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی منطقه در ماه های اخیر آشکارسازی روابط امارات و رژیم صهیونیستی است که در برخی محافل و رسانه ها  به اشتباه از آن به عادی‌سازی روابط یاد می‌شود .
سناریوهای مطرح در خصوص اعتراضات ضدنژادپرستی آمریکا

سناریوهای مطرح در خصوص اعتراضات ضدنژادپرستی آمریکا

واقعیت جامعه امریکا نشان می‌دهد که مسئله امروز معترضین تنها به تبعیض‌های نژادپرستانه دولت امریکا مربوط نمی‌شود، بلکه انواع تبعیض‌های اجتماعی، فرهنگی و مذهبی و سطح‌بندی طبقاتی موجود در امریکا توان نفس کشیدن را از بخش زیادی از مردم امریکا گرفته است.
احتضار ابرقدرت

احتضار ابرقدرت

در بیانیه گام دوم آمده است: «اکنون با گذشت چهل جشن سالانه انقلاب و چهل دهه فجر، یکی از آن دو کانون دشمنی نابود شده و دیگری با مشکلاتی که خبر ازنزدیکی احتضار میدهند، دست‌وپنجه نرم می‌کند.»
عوامل شورش و دومینوی آشوب در نظام لیبرال دموکراسی آمریکا

عوامل شورش و دومینوی آشوب در نظام لیبرال دموکراسی آمریکا

شکاف‌های اجتماعی موجود در امریکا ازیک‌طرف نگرانی سردمداران این کشور را در تشکیل کشور‌های مستقل از بین ایالت‌های کنونی را دوچندان می‌کند و از سوی دیگر دوگانگی شدید میان گروه‌های اجتماعی تشکیل‌دهنده ملت امریکا با رأس هرم قدرت در این کشور، پیش‌بینی روبه‌زوال و افول بودن امریکا را بیش‌ازپیش قوت بخشیده است.
بحران کرونا، فرصتی برای معرفی مدل حکمرانی نظام اسلامی

بحران کرونا، فرصتی برای معرفی مدل حکمرانی نظام اسلامی

تجربه نشان داده است در بحران‌‌‌‌های پیش‌‌‌‌آمده، بیشتر از آنکه تدبیر و ظرفیت‌‌‌‌های دولتمردان به مدیریت و عبور از بحران‌‌‌‌ها کمکی کند، ظرفیت‌‌‌‌های مردمی و فعالیت‌‌‌‌های داوطلبانه‌‌‌‌ی گروه‌‌‌‌های مردم‌نهاد و با نیت الهی و خداپسندانه است که به کمک دولت‌‌‌‌ها آمده و کشور را از شرایط سخت عبور می‌‌‌‌دهد.
راز نجات بشر از بحران‌ها

راز نجات بشر از بحران‌ها

مقام معظم رهبری با اشاره به دو مؤلفه هدایت، یعنی بهره‌گیری از عقل و دانایی از یک‌سو و اراده و همت از سوی دیگر، دو عامل جهل و کاهلی را باعث بازماندن بشریت از قافله هدایت و کهنه شدن زخم‌های دیرین بشریت می‌داند.
۱
نشریات