ضرورت نگاه به شرق

ضرورت نگاه به شرق

با بررسی تاریخی و رصد تحولات بین المللی و قدرت گرفتن نگاه آسیایی در روابط بین الملل و شروع دوران پسا آمریکایی می توان بهترین راهبرد برای سیاست خارجی ایران را در وهله اول دست توانای داخلی و سپس غرب زدایی و سیاست نگاه به شرق و اتحاد با شرکای آسیایی دانست که می تواند هم منافع راهبردی و هم منافع اقتصادی را ایجاد و جایگاه ایران را در نظام بین الملل ارتقا بخشد.
سقوط روزانه یک هواپیما در ایران!

سقوط روزانه یک هواپیما در ایران!

آمار کشته‌های کشور به مرز 500 نفر در روز نزدیک شده و این به معنی سقوط یک هواپیمای مسافری بزرگ در کشور است؛ آیا دغدغه‌مندی اجتماعی در وقوع حادثه‌ای به این بزرگی که هر روز در کشور اتفاق می‌افتد، به اندازه سقوط یک هواپیما وجود دارد؟
تحلیل سناریو‌های پیش روی آمریکا و تأثیر آن بر ایران

تحلیل سناریو‌های پیش روی آمریکا و تأثیر آن بر ایران

تجربه نشان داده که رویکرد دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در قبال ایران دو روی یک سکه و منطبق بر تضعیف انقلاب اسلامی و استثمار دوباره ایران است.
مدال ننگین امارات

مدال ننگین امارات

یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی منطقه در ماه های اخیر آشکارسازی روابط امارات و رژیم صهیونیستی است که در برخی محافل و رسانه ها  به اشتباه از آن به عادی‌سازی روابط یاد می‌شود .
اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی از حادثه بیروت

اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی از حادثه بیروت

یکی از اهداف مطلوب غرب، ایجاد تغییرات سیاسی و روی کار آمدن دولتی غرب‌گرا در لبنان است. این را می‌شود از سفر مکرون به بیروت و وعده کمک به لبنان به شرط پذیرفتن شروط فرانسه دانست.
سناریوهای مطرح در خصوص اعتراضات ضدنژادپرستی آمریکا

سناریوهای مطرح در خصوص اعتراضات ضدنژادپرستی آمریکا

واقعیت جامعه امریکا نشان می‌دهد که مسئله امروز معترضین تنها به تبعیض‌های نژادپرستانه دولت امریکا مربوط نمی‌شود، بلکه انواع تبعیض‌های اجتماعی، فرهنگی و مذهبی و سطح‌بندی طبقاتی موجود در امریکا توان نفس کشیدن را از بخش زیادی از مردم امریکا گرفته است.
۱
نشریات