اهداف روزه داری

اهداف روزه داری

عبادتِ روز و لذّت مشروع شب، نشانه‌ى جامعيّت دين است و اسلام همانند نیازهای روحی به نيازهاى طبيعى توجّه كامل دارد. مطالبه آیه اعتدال روزه داران در امور معنوی و طبیعی است.
مواجهه سردار سلیمانی با فتنه ها

مواجهه سردار سلیمانی با فتنه ها

جناب آقاي خاتمي، تا كي با اشك بنگريم و خون دل بخوريم و با هرج و مرج و توهين، تمرين دموكراسي كنيم و به قيمت از دست رفتن نظام صبر انقلابي داشته باشيم؟
الزامات حصون الرعیه

الزامات حصون الرعیه

امنیت آفرین. نیروهای مسلح در صورتی حصار و قلعه مستحکمی برای کشور محسوب می شوند که امنیت کشور را تأمین کنند.
راهکارهای اقتصادی پیشنهادی به دولت انقلابی:

راهکارهای اقتصادی پیشنهادی به دولت انقلابی:

قطعا اگرسنگ اندازی ها نباشد و همه احزاب و گروه ها باهدف کمک به آبادانی کشور به دولت منتخب کمک کرده و هم افزایی کنند، دولت روش خوبی را برای تبدیل کردن شیر به  پنیر به ایشان خواهد آموخت
عملیاتی کردن مفاهیم دینی راه کار ترویج فرهنگ ساده زیستی دفاع مقدس در شرایط کنونی

عملیاتی کردن مفاهیم دینی راه کار ترویج فرهنگ ساده زیستی دفاع مقدس در شرایط کنونی

زندگى انسان، همواره دستخوش تغییر و تحوّل است، لازمه جاودانگی و همگانی بودن دین اسلام  آن است که  در هر دوره اى و با هر زمانه و زمینه اى، بتواند رسالت خود را در هدایت انسانها انجام دهد.
پیدا و پنهان خوزستان

پیدا و پنهان خوزستان

۱- تامین آب شرب۲- تامین آب شغل ۳- تامین امنیت با توجه به شرایط پیش آمده و سوء استفاده برخی سودجویان از ناآرامی.
چگونگی آگاهی از یکی بودن شعار و عمل کاندیداهای ریاست جمهوری

چگونگی آگاهی از یکی بودن شعار و عمل کاندیداهای ریاست جمهوری

 آنچه مسلم است تکرار شعارها و وعده‌های غیرمعقول، منجر به افزایش انتظارات نابجا از کاندیداها و در نهایت شکل‌گیری دولت ضعیف و نا امیدی مردم از دولت ها خواهد بود.
۱
نشریات