الأحزاب

الأحزاب

«رَجَفَ» به معنای ایجاد تشویش، ترس و اضطراب در جامعه است و مرجفون کسانی هستند که شایعات تشویش‌آور و اضطراب‌آفرین را در جامعه نشر می‌دهند
راهکار‌های امیدآفرینی مدیران

راهکار‌های امیدآفرینی مدیران

تلاش نظام جمهوری اسلامی، افزایش امید در دل مردم است. در مقابل، دشمنان ملت ایران با همه توان به میدان آمده‌اند تا امید ملت را به ناامیدی بدل سازند. این سناریو با شگرد‌های مختلفی دنبال می‌شود. در این میان امیدآفرینی یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های مدیران است.
تضاد هویتی در یک جامعه

تضاد هویتی در یک جامعه

امروزه بحران هویت مساله جدی است که جامعه بشریت با آن دسته و پنجه نرم می کند و زنان جوامع به واسطه فطرت و نوع نگاه به آنان بیشتر در معرض این بحران می باشند. از این رو جامعه ما هم تاحد زیادی دست خوش این بحران شده است.
سفر بایدن به منطقه:پیامدها و رویکردها

سفر بایدن به منطقه:پیامدها و رویکردها

احساس خروج کشورهای حاشیه خلیج‌فارس از سیطره آمریکا مخصوصاً در همراهی نکردن کامل با تحریم‌ها علیه روسیه
چرایی حمایت از  فلسطین و آینده فلسطین

چرایی حمایت از  فلسطین و آینده فلسطین

فلسطینیان در حال حاضر به فرموده مقام معظم رهبری مظلوم های مقتدر هستند.
۱
یادداشت سیاسی
نشریات