جمله تاریخی امام خمینی(ره) درباره فتح خرمشهر که فرمودند: «خرمشهر را خدا آزاد کرد» دریایی ژرف از معانی را در خود نهفته دارد[...]
فراموش کردن خدا، انسان را به حضیض ذلت می‌رساند. خداوند در سوره عصر می‌فرماید[...]
یکی از اختلافات میان برخی مذاهب اسلام توجه و توسل به اموات است که هر کدام یک بر پایه استدلال‌هایی بنا شده است[...]
در طول تاریخ اسلام و مباحث گوناگون میان مسلمین درباره اسلام و ماهیتش، تنها کسانی‌که همیشه با تکیه بر استدلال، علم و عقل جلو می‌رفتند، شیعیان بودند[...]
زندگی دنیایی فراز و نشیب‌هایی دارد که همیشه انسان را با چالش مواجه می‌کند. چالش‌های مادی و معنوی، روحی و فکری، طبیعی و ماوارءالطبیعه[...]
سرزمین فلسطین، قدس و بیت‌المقدس سرزمین‌هایی هستند که خداوند آنها ‌را «مقدس» نامید. آیات متعددی به این موضوع اشاره دارد[...]
پربیننده ترین