فرهنگی >>  فرهنگی >> نبض فرهنگ
تاریخ انتشار : ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۵  ، 
شناسه خبر : ۳۱۴۸۴۷
سفره‌هاي‭ ‬ساده‭ ‬افطاري‭ ‬را‭ ‬بگسترانيم
پایگاه بصیرت / ‭ ‬شهناز‭ ‬سلطاني
ماه‭ ‬رمضان‭ ‬و‭ ‬سفره‌هاي‭ ‬افطارش‭ ‬بهانه‭ ‬خوبي‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬صله‭ ‬رحم‭ ‬توجه‭ ‬كنيم‭. ‬اين‭ ‬ماه‭ ‬پر‭ ‬بركت‭ ‬نه‭ ‬فقط‭ ‬آدمي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خداي‭ ‬خودش‭ ‬نزديك‭ ‬مي‌كند‭ ‬كه‭ ‬انسان‌ها‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬نزديك‭ ‬مي‌كند‭. ‬يكي‭ ‬با‭ ‬دستگيري‭ ‬از‭ ‬نيازمندان‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬محقق‭ ‬مي‌كند‭ ‬و‭ ‬ديگري‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬پهن‭ ‬كردن‭ ‬سفره‌هاي‭ ‬افطاري‭ ‬و‭ ‬جمع‭ ‬كردن‭ ‬روزه‌داران‭ ‬به‭ ‬دور‭ ‬آن‭. ‬مهم‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬ماه‭ ‬ميهماني‭ ‬خدا‭ ‬ما‭ ‬براي‭ ‬نزديكي‭ ‬انسان‌ها‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬و‭ ‬ايجاد‭ ‬مهر‭ ‬و‭ ‬محبت‭ ‬بين‭ ‬آنها‭ ‬قدمي‭ ‬برداشته‌ايم‭ ‬و‭ ‬كاري‭ ‬كرده‌ايم‭ ‬كه‭ ‬هم‭ ‬رضايت‭ ‬دروني‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬رضايت‭ ‬خداوند‭ ‬را‭ ‬موجب ‬شده‭ ‬است‭.‬

سفره‌هاي‭ ‬متعدد‭ ‬افطاري‭ ‬در‭ ‬گذشته‭ ‬
خيلي‭ ‬نگذشته‭ ‬از‭ ‬سال‌هايي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬ماه‭ ‬مبارك‭ ‬رمضان‭ ‬به‭ ‬دفعات‭ ‬به‭ ‬افطاري‭ ‬دعوت‭ ‬مي‌شديم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬دوستان‭ ‬و‭ ‬فاميل‭ ‬و‭ ‬حتي‭ ‬همسايه‌ها‭ ‬مي‌رفتيم؛‭ ‬اما‭ ‬از‭ ‬وقتي‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬سال‌ها‭ ‬فاصله‭ ‬گرفته‌ايم،‭ ‬تعداد‭ ‬سفره‌هاي‭ ‬افطاري‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬كمتر‭ ‬شده‭ ‬كه‭ ‬شكل‭ ‬و‭ ‬شمايل‭ ‬آنها‭ ‬هم‭ ‬تغيير‭ ‬كرده‭ ‬است‭.‬

حس‭ ‬خوشايند‭ ‬دورهمي
هميشه‭ ‬دور‭ ‬هم‭ ‬جمع‭ ‬شدن‭ ‬آدم‌ها‭ ‬به‭ ‬بهانه‌هاي‭ ‬گوناگون‭ ‬خوشايند‭ ‬و‭ ‬لذت‌بخش‭ ‬است،‭ ‬حتي‭ ‬ديدار‭ ‬دوستان‭ ‬و‭ ‬فاميل‭ ‬در‭ ‬مراسم‭ ‬عزا‭ ‬و‭ ‬سوگواري‭ ‬هم‭ ‬حس‭ ‬مثبت‭ ‬در‭ ‬خودش‭ ‬نهفته‭ ‬دارد؛‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬نياز‭ ‬اجتماعي‭ ‬انسان‌ها‭ ‬مي‌طلبد‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬ديگران‭ ‬مراوده‭ ‬داشته‭ ‬باشيم‭. ‬در‭ ‬اين‭ ‬مراوده‌ها‭ ‬از‭ ‬حال‭ ‬هم‭ ‬خبر‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬جريان‭ ‬مشكلات‭ ‬هم‭ ‬قرار‭ ‬مي‌گيريم‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬آنجا‭ ‬كه‭ ‬ممكن‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬هم‭ ‬دستگيري‭ ‬مي‌كنيم‭.‬

تازه‭ ‬شدن‭ ‬ديدارها‭ ‬
ميهماني‌هاي‭ ‬افطاري‭ ‬ماه‭ ‬رمضان‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬دست‭ ‬بهانه‌هاست‭ ‬كه‭ ‬مصداق‭ ‬يك‭ ‬تير‭ ‬و‭ ‬چند‭ ‬نشان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بركات‭ ‬زيادي‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬تازه‭ ‬شدن‭ ‬ديدارهاست؛‭ ‬اما‭ ‬وقتي‭ ‬پاي‭ ‬تجملات‭ ‬و‭ ‬اسراف‭ ‬و‭ ‬زرق‭ ‬و‭ ‬برق‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬سفره‌ها‭ ‬باز‭ ‬مي‌شود،‭ ‬از‭ ‬تعداد‭ ‬آنها‭ ‬كم‭ ‬مي‌شود؛‭ ‬همان‭ ‬چيزي‭ ‬كه‭ ‬تفاوت‭ ‬سفره‌هاي‭ ‬افطار‭ ‬امروز‭ ‬و‭ ‬پرخاطره‭ ‬ديروز‭ ‬است‭.‬

هدف‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬افطاري‭ ‬دادن‭ ‬چيست؟
اگر‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬نكته‭ ‬توجه‭ ‬كنيم‭ ‬كه‭ ‬هدف‌مان‭ ‬از‭ ‬پهن‭ ‬كردن‭ ‬سفره‌هاي‭ ‬افطاري‭ ‬چقدر‭ ‬به‭ ‬حقيقت‭ ‬روزه‭ ‬و‭ ‬روزه‌داري‭ ‬نزديك‭ ‬است،‭ ‬در‭ ‬چيدمان‭ ‬آن‭ ‬سادگي‭ ‬را‭ ‬مد‭ ‬نظر‭ ‬قرار‭ ‬مي‌دهيم‭. ‬اين‭ ‬روزها‭ ‬همه‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬طبقه‭ ‬اجتماعي‭ ‬كه‭ ‬باشيم‭ ‬وضعيت‭ ‬بد‭ ‬اقتصادي‭ ‬دامن‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬گرفته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬طعم‭ ‬سخت‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬خوب‭ ‬چشيده‌ايم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬مشكلاتش‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬گريبانيم‭. ‬اين‭ ‬روزها‭ ‬ما‭ ‬بيشتر‭ ‬از‭ ‬سال‌هاي‭ ‬قبل‭ ‬دل‌مان‭ ‬تازه‭ ‬شدن‭ ‬ديدارها‭ ‬را‭ ‬مي‌خواهد،‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬همدلي‭ ‬و‭ ‬همراهي‭ ‬و‭ ‬هم‌فكري‭ ‬هم‭ ‬بيشتر‭ ‬نياز‭ ‬داريم‭.‬

دارايي‭ ‬و‭ ‬هنرمان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬رخ‭ ‬مي‌كشيم؟
در‭ ‬سال‌هاي‭ ‬اخير‭ ‬كم‭ ‬نبودند‭ ‬سفره‌هاي‭ ‬افطاري‭ ‬پر‭ ‬اقلامي‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬ماهيت‭ ‬ماه‭ ‬رمضان‭ ‬و‭ ‬مهمان‌داري‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬دور‭ ‬بودند‭. ‬غذاها‭ ‬و‭ ‬پيش‭ ‬غذاها‭ ‬و‭ ‬نوشيدني‌ها‭ ‬و‭ ‬دسرهايي‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬تنوع‭ ‬چيزي‭ ‬كم‭ ‬نداشتند‭. ‬اما‭ ‬آيا‭ ‬گاهي‭ ‬بيراهه‭ ‬نرفته‌ايم؟‭ ‬قرار‭ ‬بر‭ ‬اين‭ ‬نبوده‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬دارايي‌ها‭ ‬و‭ ‬هنرمان‭ ‬در‭ ‬آشپزي‭ ‬و‭ ‬سفره‌آرايي‭ ‬و‭ ‬ميزآرايي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬رخ‭ ‬بكشيم؛‭ ‬اما‭ ‬متأسفانه‭ ‬در‭ ‬سال‌هاي‭ ‬اخير‭ ‬چشم‭ ‬و‭ ‬هم‌چشمي‭ ‬جاي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سفره‌هاي‭ ‬افطار‭ ‬باز‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬همين‭ ‬سبب‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬اگر‭ ‬هم‭ ‬كسي‭ ‬نيت‭ ‬برپايي‭ ‬سفره‭ ‬ساده‭ ‬افطار‭ ‬براي‭ ‬مهمان‌هايش‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ذهن‭ ‬داشته،‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬توانش‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬جرگه‭ ‬بپيوندد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬زعم‭ ‬خودش‭ ‬چيزي‭ ‬كم‭ ‬نگذارد‭!‬

ملاحظه‭ ‬ديگران‭ ‬را‭ ‬بكنيم‭ ‬
اگر‭ ‬توان‭ ‬اقتصادي‭ ‬ما‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬برپايي‭ ‬يك‭ ‬سفره‭ ‬ساده‭ ‬افطاري‭ ‬است،‭ ‬آيا‭ ‬بهتر‭ ‬نيست‭ ‬براي‭ ‬ملاحظه‭ ‬ديگران‭ ‬هم‭ ‬كه‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬پيشي‭ ‬نگيريم‭ ‬تا‭ ‬اين‭ ‬امكان‭ ‬براي‭ ‬كساني‭ ‬كه‭ ‬مهمان‭ ‬سفره‭ ‬ما‭ ‬مي‌شوند،‭ ‬مهيا‭ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬آنها‭ ‬هم‭ ‬اگر‭ ‬قصد‭ ‬برپايي‭ ‬سفره‭ ‬افطاري‭ ‬دارند،‭ ‬بتوانند‭.‬
هرچه‭ ‬سفره‌هاي‭ ‬افطاري‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬شبيه‌تر‭ ‬باشد،‭ ‬شك‭ ‬نكنيم‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬ماه‭ ‬پرفضيلت‭ ‬بيشتر‭ ‬همديگر‭ ‬را‭ ‬ملاقات‭ ‬مي‌كنيم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬كنار‭ ‬هم‭ ‬بودن‭ ‬لذت‭ ‬مي‌بريم‭ ‬و‭ ‬خرسند‭ ‬مي‌شويم‭.‬

يك‭ ‬نوع‭ ‬كافي‭ ‬است‭ ‬
در‭ ‬اين‭ ‬دشواري‭ ‬معيشتي‭ ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬سفره‌هاي‌مان‭ ‬تجديدنظر‭ ‬بكنيم‭. ‬به‭ ‬اين‭ ‬فكر‭ ‬كنيم‭ ‬كه‭ ‬چطور‭ ‬مي‌شود‭ ‬با‭ ‬كمترين‭ ‬هزينه‭ ‬افطاري‭ ‬ترتيب‭ ‬داد‭. ‬آيا‭ ‬واقعاً‭ ‬خوراكي‌هايي‭ ‬كه‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬سفره‭ ‬مي‌گذاريم،‭ ‬استفاده‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭ ‬يا‭ ‬به‭ ‬اسراف‭ ‬دور‭ ‬ريخته‭ ‬مي‌شود‭. ‬لازم‭ ‬نيست‭ ‬حتماً‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬سفره‭ ‬هم‭ ‬سوپ‭ ‬و‭ ‬آش‭ ‬و‭ ‬حليم‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬چند‭ ‬نوع‭ ‬غذا‭ ‬و‭ ‬چند‭ ‬نوع‭ ‬نوشيدني‭ ‬و‭...‬،‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬كدام‭ ‬يك‭ ‬نوع‭ ‬كافي‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬باقي‭ ‬ممكن‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬افراط‭ ‬و‭ ‬اسراف‭ ‬منجر‭ ‬شود‭.‬

افطاري‭ ‬با‭ ‬خرما‭ ‬و‭ ‬آب‭ ‬
در‭ ‬دين‭ ‬ما‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬خوبي‭ ‬بر‭ ‬سادگي‭ ‬افطاري‭ ‬تأكيد‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬رسول‭ ‬خدا‭(‬ص‭) ‬در‭ ‬خطبه‭ ‬شعبانيه‭ ‬درباره‭ ‬زنده‭ ‬نگه‭ ‬داشتن‭ ‬افطاري‭ ‬دادن‭ ‬چنين‭ ‬مي‌فرمايند‭: ‬‮«‬بدانيد‭ ‬كه‭ ‬خداوند‭ ‬به‭ ‬عزت‭ ‬خود‭ ‬قسم‭ ‬ياد‭ ‬كرده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬نمازگزاران‭ ‬و‭ ‬سجده‌كنندگان‭ ‬را‭ ‬عذاب‭ ‬نكند‭.‬
اي‭ ‬مردم‭! ‬هر‭ ‬كسي‭ ‬از‭ ‬شما‭ ‬روزه‌دار‭ ‬مؤمني‭ ‬را‭ ‬افطار‭ ‬دهد،‭ ‬چنان‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬گويا‭ ‬بنده‌اي‭ ‬را‭ ‬آزاد‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬خداوند‭ ‬از‭ ‬لغزش‌هاي‭ ‬گذشته‌اش‭ ‬مي‌گذرد‭. ‬يكي‭ ‬عرض‭ ‬كرد‭! ‬اي‭ ‬رسول‭ ‬خدا،‭ ‬همه‭ ‬ما‭ ‬قدرت‭ ‬افطاري‭ ‬دادن‭ ‬و‭ ‬سيركردن‭ ‬شكم‭ ‬افراد‭ ‬را‭ ‬نداريم‭. ‬پيامبر‭ ‬خدا‭ ‬فرمود‭: ‬با‭ ‬پاره‌‭ ‬خرما‭ ‬و‭ ‬مقداري‭ ‬آب،‭ ‬آتش‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬دور‭ ‬كنيد‭.‬‮»‬

نيازمندان‭ ‬را‭ ‬فراموش‭ ‬نكنيم‭ ‬
توجه‭ ‬به‭ ‬نيازمندان‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬ماه‭ ‬مبارك‭ ‬رمضان‭ ‬كمتر‭ ‬از‭ ‬پهن‭ ‬كردن‭ ‬سفره‌هاي‭ ‬افطاري‭ ‬براي‭ ‬اقوام‭ ‬و‭ ‬دوستان‭ ‬نيست‭. ‬تهيه‭ ‬مواد‭ ‬غذايي‭ ‬براي‭ ‬نيازمندان‭ ‬واقعي‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬خشنودي‭ ‬خداوند‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬اثرات‭ ‬مثبت‭ ‬معنوي‭ ‬و‭ ‬مادي‭ ‬آن‭ ‬بي‌شك‭ ‬در‭ ‬زندگي‭ ‬و‭ ‬جسم‭ ‬و‭ ‬جان‭ ‬ما‭ ‬رخنه‭ ‬خواهد‭ ‬كرد‭.‬

فرزندان‭ ‬از‭ ‬ما‭ ‬مي‌آموزند‭ ‬
يادمان‭ ‬باشد‭ ‬ما‭ ‬رسالت‭ ‬ديگري‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬دوش‭ ‬داريم‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬تربيت‭ ‬ديني‭ ‬فرزندان‌مان‭ ‬است‭. ‬اگر‭ ‬از‭ ‬فرط‭ ‬نگراني‭ ‬اقلام‭ ‬نتوانيم‭ ‬يك‭ ‬سفره‭ ‬ساده‭ ‬افطار‭ ‬با‭ ‬تعداد‭ ‬كمي‭ ‬ميهمان‭ ‬پهن‭ ‬كنيم‭ ‬يا‭ ‬از‭ ‬نيازمندي‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬وسع‌مان‭ ‬دستگيري‭ ‬كنيم‭ ‬چطور‭ ‬به‭ ‬فرزندان‌مان‭ ‬بياموزيم‭ ‬كه‭ ‬اينها‭ ‬فضيلت‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬تأكيد‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬بايد‭ ‬در‭ ‬آينده‭ ‬مطيع‭ ‬آن‭ ‬باشد‭. ‬بچه‌ها‭ ‬رفتار‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬الگو‭ ‬قرار‭ ‬مي‌دهند‭ ‬نه‭ ‬گفتار‭ ‬ما‭ ‬را‭.‬

نام:
ایمیل:
* نظر:
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات