برچسب ها
برچسب: طلبکاری
طلبکاری کرده عکس&zwnj العمل&zwnj هایی نشان دهیم که در شان...
کد خبر: ۳۱۶۷۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۶


وقاحت طلبکاری کنند و افزایش مصرف را به گردن ارزانی...
کد خبر: ۳۱۶۵۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۶


گرفتن در مقام پاسخگویی ژست طلبکاری گرفته است و جالب...
کد خبر: ۳۱۶۲۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۰۶


در مقام پاسخگویی ژست طلبکاری گرفته است و جالب آنکه...
کد خبر: ۳۱۶۲۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۰۶


پرسشگری و طلبکاری بگیرند اگر واقف بوده&zwnj اند که منتخبان...
کد خبر: ۳۱۶۰۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۵


و در عین طلبکاری به چالش با نظام پرداختند ۶-...
کد خبر: ۳۱۵۲۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۲


امام خامنه‌ای:
نشاط و طلبکاری خیلی خوب است اما در بیان تعابیر...
کد خبر: ۳۱۵۰۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۲


جلو با ژست طلبکاری دارند و به جای غر و...
کد خبر: ۳۱۴۵۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۸


جلو با ژست طلبکاری دارند و به جای غر و...
کد خبر: ۳۱۴۵۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۸


1 طلبکاری به جای عذرخواهی به تازگی حدود 40 نفر...
کد خبر: ۳۱۴۱۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۸


جلوی آمریکا سخن گفته بود ▼ اخبار 1 طلبکاری به...
کد خبر: ۳۱۴۱۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۸


دستگیری بی تفاوت نیست و از سوی دیگر با طلبکاری...
کد خبر: ۳۱۴۱۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۹


هیچ حتی صدای اعتراض و طلبکاری و تاکید زبانی بر...
کد خبر: ۳۱۴۰۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۲


با شنیدن طلبکاری های جدید همان را برای نظام و...
کد خبر: ۳۱۴۰۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۷


اما در عین حال متکبرانه از ایران طلبکاری می کنند...
کد خبر: ۳۱۳۹۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۵


تحلیلی بر پیام راهبردی «گام دوم» از منظر سیاست خارجی
در موضع طلبکاری نشسته و اجرای همیشگی پروتکل الحاقی و...
کد خبر: ۳۱۳۹۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۹


منافع ملی امضا کرده است ژست طلبکاری که نشد کار...
کد خبر: ۳۱۳۷۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳


سوءمدیریت دولت است اما برخی دولتمردان با طلبکاری و فرافکنی...
کد خبر: ۳۱۳۶۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۸


جایگاه طلبکاری و همه چیز دانی بایستند ...
کد خبر: ۳۱۳۴۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۲


است چنین در جایگاه طلبکاری و همه چیز دانی بایستند...
کد خبر: ۳۱۳۴۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۲