اقتصادی >>  اقتصادی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۸:۴۷  ، 
شناسه خبر : ۳۱۴۸۵۴
سازمان‭ ‬بيمه‭ ‬خدمات‭ ‬درماني‭ ‬نيروهاي‭ ‬مسلح‭ ‬طي‭ ‬اطلاعيه‌اي‭ ‬درباره‭ ‬بيمه‌شدگان‭ ‬نيروهاي‭ ‬مسلح‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬مراكز‭ ‬درماني‭ ‬غير‭ ‬طرف‭ ‬قرارداد‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬سازمان‭ ‬بستري‭ ‬شده‌اند،‭ ‬اعلام‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬افراد‭ ‬در‭ ‬ابتدا‭ ‬بايد‭ ‬هزينه‭ ‬درمان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬پرداخت‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬گرفتن‭ ‬هزينه‭ ‬از‭ ‬سازمان‭ ‬اقدام‭ ‬كنند‭.‬
به‭ ‬گزارش‭ ‬صبح‭ ‬صادق‭ ‬بر‭ ‬اين‭ ‬اساس‭ ‬بيمه‌شدگان‭ ‬اين‭ ‬سازمان‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬مراكز‭ ‬غير‭ ‬طرف‭ ‬قرارداد‭ ‬مراجعه‭ ‬كرده‌اند،‭ ‬بايد‭ ‬ابتدا‭ ‬به‭ ‬تهيه‭ ‬مدارك‭ ‬مورد‭ ‬نياز‭ ‬بيمارستاني‭ ‬اقدام‭ ‬كنند‭. ‬اين‭ ‬مدارك‭ ‬عبارتند‭ ‬از‭: ‬اصل‭ ‬دستور‭ ‬بستري‭ ‬پزشك‭ ‬معالج‭ ‬بر‭ ‬روي‭ ‬برگه‭ ‬سبز‭ ‬دفترچه‭ ‬بيمه‭ ‬با‭ ‬ذكر‭ ‬تشخيص‭ ‬اوليه‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬مهر‭ ‬و‭ ‬امضا،‭ ‬اصل‭ ‬صورتحساب‭ ‬بيمارستاني‭ ‬با‭ ‬مهر‭ ‬و‭ ‬امضاي‭ ‬حسابداري‭ ‬بيمارستان‭ ‬و‭ ‬پزشك‭ ‬معالج،‭ ‬رونوشت‭ ‬برگه‭ ‬شرح‭ ‬عمل‭ ‬با‭ ‬مهر‭ ‬و‭ ‬امضاي‭ ‬پزشك‭ ‬جراح‭ ‬و‭ ‬كمك‭ ‬جراح‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬حضور‭ ‬و‭ ‬درج‭ ‬كدهاي‭ ‬مربوط‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬كتاب‭ ‬ارزش‭ ‬نسبي‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬درج‭ ‬زمان‭ ‬شروع‭ ‬و‭ ‬پايان‭ ‬عمل‭ ‬جراحي‭. ‬همچنين‭ ‬رونوشت‭ ‬برگه‭ ‬بيهوشي‭ ‬با‭ ‬مهر‭ ‬و‭ ‬امضاي‭ ‬متخصص‭ ‬بيهوشي‭ ‬و‭ ‬درج‭ ‬ارزش‭ ‬تام‭ ‬بيهوشي‭ ‬شامل‭ ‬پايه،‭ ‬زمان،‭ ‬ريكاوري‭ ‬و‭ ‬كدهاي‭ ‬تعديلي‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬كتاب‭ ‬ارزش‭ ‬نسبي‭ ‬و‭ ‬شرح‭ ‬حال‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬ذكر‭ ‬علت‭ ‬درخواست‭ ‬كدهاي‭ ‬تعديلي‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬درج‭ ‬زمان‭ ‬شروع‭ ‬و‭ ‬پايان‭ ‬بيهوشي‭ ‬و‭ ‬رونوشت‭ ‬فاكتور‭ ‬لوازم‭ ‬پزشكي‭ ‬تهيه‭ ‬شده‭ ‬توسط‭ ‬بيمارستان‭ ‬كه‭ ‬برابر‭ ‬اصل‭ ‬شده‭ ‬را‭ ‬نيز‭ ‬ارائه‭ ‬كنند‭.‬
بر‭ ‬اين‭ ‬أساس‭ ‬اگر‭ ‬خود‭ ‬بيمار‭ ‬لوازم‭ ‬پزشكي‭ ‬را‭ ‬خريداري‭ ‬كند،‭ ‬ارائه‭ ‬اصل‭ ‬فاكتور‭ ‬آن‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬چنانچه‭ ‬موضوع‭ ‬لوازم‭ ‬پزشكي‭ ‬مصرف‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬اتاق‭ ‬عمل‭ ‬مطرح‭ ‬است،‭ ‬درج‭ ‬مهر‭ ‬و‭ ‬امضاي‭ ‬مسئول‭ ‬اتاق‭ ‬عمل‭ ‬و‭ ‬جراح‭ ‬و‭ ‬متخصص‭ ‬بيهوشي‭ ‬نيز‭ ‬لازم‭ ‬است‭.‬
در‭ ‬اين‭ ‬زمينه‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬برخي‭ ‬لوازم‭ ‬پزشكي‭ ‬گران‭ ‬قيمت‭ ‬طبق‭ ‬فهرست‭ ‬وزارت‭ ‬بهداشت،‭ ‬بايد‭ ‬برچسب‭ ‬لوازم‭ ‬پزشكي‭ ‬الصاق‭ ‬شده‭ ‬روي‭ ‬برگه‭ ‬شرح‭ ‬عمل‭ ‬هم‭ ‬ضميمه‭ ‬شود‭.‬
فهرست‭ ‬داروهاي‭ ‬مصرف‭ ‬شده‭ ‬با‭ ‬قيمت‌گذاري‭ ‬و‭ ‬مهر‭ ‬و‭ ‬امضاي‭ ‬مسئول‭ ‬فني‭ ‬داروخانه‭ ‬يا‭ ‬تأييد‭ ‬رئيس‭ ‬بيمارستان‭ ‬مدرك‭ ‬ديگري‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬وجود‭ ‬بايد‭ ‬در‭ ‬پرونده‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬شود‭. ‬بايد‭ ‬توجه‭ ‬داشت‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬داروهاي‭ ‬مصرف‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬اتاق‭ ‬عمل،‭ ‬درج‭ ‬مهر‭ ‬و‭ ‬امضاي‭ ‬مسئول‭ ‬اتاق‭ ‬عمل‭ ‬و‭ ‬جراح‭ ‬و‭ ‬متخصص‭ ‬بيهوشي‭ ‬الزامي‭ ‬است‭.‬
همچنين‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬آزمايش‭ ‬باليني‭ ‬و‭ ‬پاتولوژي‭ ‬و‭ ‬خدمات‭ ‬پرتوپزشكي‭ ‬بايد‭ ‬فهرست‭ ‬آزمايش‌ها‭ ‬يا‭ ‬خدمات‭ ‬پرتوپزشكي‭ ‬با‭ ‬مهر‭ ‬و‭ ‬امضاي‭ ‬مسئولان‭ ‬فني‭ ‬مربوط‭ ‬يا‭ ‬تأييد‭ ‬رئيس‭ ‬بيمارستان‭ ‬هم‭ ‬ضميمه‭ ‬شود‭. ‬در‭ ‬مورد‭ ‬پاتولوژي‭ ‬ارائه‭ ‬رونوشت‭ (‬برابر‭ ‬اصل‭ ‬شده‭) ‬گزارش‭ ‬پاتولوژي‭ ‬با‭ ‬مهر‭ ‬و‭ ‬امضاي‭ ‬مسئول‭ ‬فني‭ ‬مربوط‭ ‬نيز‭ ‬ضروري‭ ‬است‭.‬
رونوشت‭ ‬فرم‭ ‬درخواست‭ ‬و‭ ‬جواب‭ ‬مشاوره‭ ‬با‭ ‬مهر‭ ‬و‭ ‬امضاي‭ ‬پزشك‭ ‬مشاوره‌كننده‭ ‬و‭ ‬نيز‭ ‬رونوشت‭ ‬درخواست‭ ‬فيزيوتراپي‭ ‬با‭ ‬مهر‭ ‬و‭ ‬امضاي‭ ‬پزشك‭ ‬معالج‭ ‬و‭ ‬گواهي‭ ‬مسئول‭ ‬فني‭ ‬فيزيوتراپي‭ ‬مبني‭ ‬بر‭ ‬تعداد‭ ‬جلسات‭ ‬انجام‭ ‬فيزيوتراپي‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬بستري‭ ‬و‭ ‬نوع‭ ‬روش‌ها‭ ‬و‭ ‬اعمال‭ ‬نيز‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬مواردي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬پرداخت‭ ‬بايد‭ ‬مدارك‭ ‬آن‭ ‬براي‭ ‬پرداخت‭ ‬هزينه‭ ‬در‭ ‬پرونده‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬شود‭.‬
بر‭ ‬أساس‭ ‬اين‭ ‬اطلاعيه‭ ‬اصل‭ ‬دفترچه‭ ‬بيمه‭ ‬درماني‭ ‬بيمار‭ ‬بايد‭ ‬همراه‭ ‬پرونده‭ ‬باشد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬خصوص‭ ‬براي‭ ‬دختران‭ ‬بالاي‭ ‬18‭ ‬سال،‭ ‬اصل‭ ‬و‭ ‬رونوشت‭ ‬همه‭ ‬صفحات‭ ‬شناسنامه،‭ ‬براي‭ ‬پسران‭ ‬دانشجو،‭ ‬اصل‭ ‬گواهي‭ ‬اشتغال‭ ‬به‭ ‬تحصيل‭ ‬از‭ ‬دانشگاه‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬سربازان‭ ‬وظيفه،‭ ‬اصل‭ ‬گواهي‭ ‬اشتغال‭ ‬به‭ ‬خدمت‭ ‬از‭ ‬يگان‭ ‬لازم‭ ‬است‭.‬
بر‭ ‬اين‭ ‬اساس‭ ‬فرد‭ ‬بيمه‭ ‬شده‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬تكميل‭ ‬مدارك‭ ‬پرونده،‭ ‬به‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬اداره‌هاي‭ ‬استاني‭ ‬سازمان‭ ‬يا‭ ‬دفاتر‭ ‬خدمات‭ ‬الكترونيك‭ ‬ساتا‭ ‬مراجعه‭ ‬مي‌كند‭ ‬و‭ ‬مدارك‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬تحويل‭ ‬مي‌دهد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ازاي‭ ‬آن‭ ‬رسيد‭ ‬كامپيوتري‭ ‬مي‌گيرد‭ ‬تا‭ ‬مدارك‭ ‬در‭ ‬اداره‭ ‬استاني‭ ‬سازمان‭ ‬بررسي‭ ‬و‭ ‬مبلغ‭ ‬سهم‭ ‬سازمان‭ ‬تعيين‭ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬سهم‭ ‬از‭ ‬طريق‭ ‬شماره‭ ‬حساب‭ ‬حقوق‭ ‬سرپرست‭ ‬بيمه‭ ‬شده‭ ‬پرداخت‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭.‬
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
محمودبراتی
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۲۸ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۴
0
0
مدت ۲۵ سال است که بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح هستیم درصورت فوت هریک ازبستگان که بیمه میباشند آیا بیمه تعلق میگیره یانه
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات