قابل ذکر است اگر حقوق مدیران سایپا حدود ۳۵ میلیون تومان باشد (ظاهرا در اغلب شرکت‌ها همین حول و حوش است)، درآمد این شرکت سرمایه‌گذاری گروه سایپا فقط کفاف ۳ ماه حقوق ۱ مدیر این گروه را می‌تواند تامین کند.

بر این اساس کارشناسان می‌گویند خودروسازان نه تنها در تولید خودرو، بلکه در سرمایه‌گذاری راه اشتباهی را می‌روند که سرانجام آن شکست بوده و هزینه آن باید از جیب مردم ایران تامین گردد.