بررسی وضعیت مناطق ۲۲ گانه شهر تهران و حومه پایتخت حاکی از آن است که طی سال ۱۴۰۰ بالاترین نسبت اجاره به خرید مربوط به حومه و اقمار شهر تهران بوده است. 

این مقدار درحالی در مناطق ۲۲گانه به طور میانگین ۱۴/۱ درصد بوده که در حومه نسبت آن ۲۰/۳ درصد بوده است. به عبارتی قیمت اجاره املاک مسکونی به طور میانگین در تهران معادل ۱۴/۱ درصد قیمت ملک و در حومه معادل ۲۰/۳ درصد بوده است.

قابل ذکر است در شرایط عادی همین نسبت طی سال‌های گذشته برقرار بود و همواره نسبت اجاره به خرید در حومه در مقایسه با شهر تهران بالا بوده اما تفاوت وضعیت فعلی با قبل این است که قیمت مسکن در حومه به تبعیت از تهران به شکل عجیبی بالا رفته و با افزایش تقاضا در حومه، حالا اجاره‌نشینان در بدترین شرایط قرار دارند.

 

«نود اقتصادی»