این رقم معادل یارانه ۴۵ هزار تومانی یکماه ۳/۳ میلیون ایرانی در سال گذشته بوده است.

قابل ذکر است این رقم جزء بالاترین ارقام ذکر شده در این بخش بین شرکت‌های کشور بوده و نیازمند شفاف‌سازی شرکت است.

 

 

«نود اقتصادی»