صفحه نخست >>  عمومی >> ویژه ها
تاریخ انتشار : ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۴  ، 
شناسه خبر : ۳۱۴۸۰۴
‬پديده‭ ‬‮«‬قاچاق‮»‬‭ ‬معضلي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬همه‭ ‬كشورهاي‭ ‬جهان‭ ‬به‭ ‬نوعي‭ ‬گرفتار‭ ‬آن‭ ‬هستند؛‭ ‬ولي‭ ‬شواهد‭ ‬نشان‭ ‬مي‌دهد‭ ‬عمق‭ ‬قاچاق‭ ‬در‭ ‬كشورهاي‭ ‬كمتر‭ ‬توسعه‌يافته‭ ‬بيشتر‭ ‬است؛‭ ‬به‭ ‬گونه‌اي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬بعضي‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬كشورها،‭ ‬قاچاق‭ ‬بخش‭ ‬قابل‭ ‬توجهي‭ ‬از‭ ‬فعاليت‌هاي‭ ‬اقتصادي‭ ‬جامعه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بر‭ ‬مي‌گيرد‭. ‬قاچاق‭ ‬كالا‭ ‬بر‭ ‬اقتصاد‭ ‬و‭ ‬سياست‌هاي‭ ‬اجرايي‭ ‬دولت‭ ‬ضربه‭ ‬وارد‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬موجب‭ ‬كاهش‭ ‬توليد‭ ‬داخلي‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نتيجه‭ ‬افزايش‭ ‬بيكاري‭ ‬و‭ ‬ركود‭ ‬اقتصادي‭ ‬كشور‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬آثار‭ ‬منفي‭ ‬آن‭ ‬بر‭ ‬سلامت‭ ‬جامعه‭ ‬و‭ ‬مصرف‌كنندگان‭ ‬و‭ ‬توليدكنندگان‭ ‬داخلي‭ ‬بر‭ ‬هيچ‌كس‭ ‬پوشيده‭ ‬نيست‭.‬
پایگاه بصیرت / گروه اقتصادی/ احسان مدرسی

پديده‭ ‬‮«‬قاچاق‮»‬‭ ‬معضلي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬همه‭ ‬كشورهاي‭ ‬جهان‭ ‬به‭ ‬نوعي‭ ‬گرفتار‭ ‬آن‭ ‬هستند؛‭ ‬ولي‭ ‬شواهد‭ ‬نشان‭ ‬مي‌دهد‭ ‬عمق‭ ‬قاچاق‭ ‬در‭ ‬كشورهاي‭ ‬كمتر‭ ‬توسعه‌يافته‭ ‬بيشتر‭ ‬است؛‭ ‬به‭ ‬گونه‌اي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬بعضي‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬كشورها،‭ ‬قاچاق‭ ‬بخش‭ ‬قابل‭ ‬توجهي‭ ‬از‭ ‬فعاليت‌هاي‭ ‬اقتصادي‭ ‬جامعه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بر‭ ‬مي‌گيرد‭. ‬قاچاق‭ ‬كالا‭ ‬بر‭ ‬اقتصاد‭ ‬و‭ ‬سياست‌هاي‭ ‬اجرايي‭ ‬دولت‭ ‬ضربه‭ ‬وارد‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬موجب‭ ‬كاهش‭ ‬توليد‭ ‬داخلي‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نتيجه‭ ‬افزايش‭ ‬بيكاري‭ ‬و‭ ‬ركود‭ ‬اقتصادي‭ ‬كشور‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬آثار‭ ‬منفي‭ ‬آن‭ ‬بر‭ ‬سلامت‭ ‬جامعه‭ ‬و‭ ‬مصرف‌كنندگان‭ ‬و‭ ‬توليدكنندگان‭ ‬داخلي‭ ‬بر‭ ‬هيچ‌كس‭ ‬پوشيده‭ ‬نيست‭.‬

با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬ماده‭ ‬2‭ ‬قانون‭ ‬مجازات‭ ‬اسلامي،‭ ‬قاچاق‭ ‬عبارت‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬يك‭ ‬جرم‭ ‬كيفري‭ ‬كه‭ ‬قانونگذار‭ ‬در‭ ‬قوانين‭ ‬موضوعه،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬قوانين‭ ‬نحوه‭ ‬اعمال‭ ‬تعزيرات‭ ‬براي‭ ‬قاچاق‭ ‬كالا‭ ‬و‭ ‬ارز‭ ‬و‭ ‬مرتكبان‭ ‬قاچاق،‭ ‬مجازات‌هايي‭ ‬از‭ ‬قبيل‭ ‬ضبط‭ ‬كالا،‭ ‬جريمه،‭ ‬حبس‭(‬حسب‭ ‬مورد‭) ‬يا‭ ‬انهدام‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬پيش‌بيني‭ ‬كرده‭ ‬است‭. ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬قانون،‭ ‬ورود‭ ‬و‭ ‬خروج‭ ‬كالا‭ ‬بايد‭ ‬با‭ ‬نظارت‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حضور‭ ‬مأموران‭ ‬گمرك‭ ‬انجام‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬كالايي‭ ‬بدون‭ ‬انجام‭ ‬تشريفات‭ ‬گمركي‭ ‬يا‭ ‬از‭ ‬مبادي‭ ‬غير‭ ‬گمركي‭ (‬غير‭ ‬رسمي‭) ‬و‭ ‬بر‭ ‬خلاف‭ ‬قوانين‭ ‬و‭ ‬مقررات‭ ‬گمرك‭ ‬وارد‭ ‬و‭ ‬خارج‭ ‬شود،‭ ‬اين‭ ‬اقدام‭ ‬قاچاق‭ ‬محسوب‭ ‬مي‌شود‭.‬

رهبر‭ ‬معظم‭ ‬انقلاب‭ ‬در‭ ‬مقاطع‭ ‬گوناگون‭ ‬بر‭ ‬ضرورت‭ ‬مقابله‭ ‬جدي‭ ‬با‭ ‬قاچاق‭ ‬سازمان‌يافته‭ ‬تأكيد‭ ‬كردند‭. ‬ايشان‭ ‬در‭ ‬ديدار‭ ‬با‭ ‬كارگران‭ ‬فرمودند‭: ‬‮«‬قاچاق‭ ‬بلاي‭ ‬بزرگي‭ ‬است‭ ‬براي‭ ‬كشور؛‭ ‬قاچاق‭ ‬از‭ ‬واردات‭ ‬دولتي‭ ‬و‭ ‬گمركي‭ ‬بسيار‭ ‬بدتر‭ ‬است‭: ‬اوّلاً‭ ‬سلامت‭ ‬جنس‭ ‬معلوم‭ ‬نيست؛‭ ‬ثانياً‭ ‬درآمدي‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬عايد‭ ‬دولت‭ ‬نمي‌شود؛‭ ‬ثالثاً‭ ‬همان‭ ‬اِشكال‭ ‬واردات‭ ‬را‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬كساد‭ ‬كردن‭ ‬بازار‭ ‬توليد‭ ‬داخلي‭ ‬است‭. ‬اينها‭ ‬آسيب‌هاي‭ ‬كوچكي‭ ‬نيست؛‭ ‬بايد‭ ‬با‭ ‬قاچاق‭ ‬به‭ ‬‌طور‭ ‬جدّي‭ ‬مقابله‭ ‬كرد‭. ‬دستگاه‭ ‬مقابله‌‭ ‬با‭ ‬قاچاق‭ ‬را‭ ‬بايد‭ ‬خيلي‭ ‬جدي‭ ‬گرفت؛‭ ‬قوي‌ترين‭ ‬آدم‌هاي‌مان‭ ‬را‭ ‬بايد‭ ‬بگذاريم‭ ‬براي‭ ‬اين‭ ‬كار؛‭ ‬عقيده‌‭ ‬بنده‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬مي‌شود‭. ‬يا‭ ‬جلويش‭ ‬گرفته‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭ ‬يا‭ ‬اگر‭ ‬به‭ ‬كلي‭ ‬هم‭ ‬جلوگيري‭ ‬نشود،‭ ‬بخش‭ ‬مهمي‌‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬كاهش‭ ‬خواهد‭ ‬يافت‭.‬‮»‬

در‭ ‬دهه‭ ‬60‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬وقوع‭ ‬جنگ‭ ‬تحميلي،‭ ‬قاچاق‭ ‬كالا‭ ‬چندان‭ ‬بروز‭ ‬و‭ ‬ظهور‭ ‬نداشت‭ ‬و‭ ‬وضعيت‭ ‬مرزهاي‭ ‬جنوبي‭ ‬و‭ ‬غربي‭ ‬كشور‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬جنگ‭ ‬تحميلي‭ ‬و‭ ‬حمله‭ ‬شوروي‭ ‬به‭ ‬كشور‭ ‬افغانستان‭ ‬در‭ ‬مرزهاي‭ ‬شرقي،‭ ‬امكان‭ ‬قاچاق‭ ‬را‭ ‬تا‭ ‬حدودي‭ ‬منتفي‭ ‬كرده‭ ‬بود‭.‬

در‭ ‬اوايل‭ ‬دهه‭ ‬70‭ ‬و‭ ‬همزمان‭ ‬با‭ ‬آغاز‭ ‬برنامه‌ريزي‭ ‬سازندگي‭ ‬و‭ ‬اصلاح‭ ‬زيرساخت‌هاي‭ ‬اقتصادي‭ ‬و‭ ‬آغاز‭ ‬سرمايه‌گذاري‌ها،‭ ‬به‭ ‬يك‭ ‬باره‭ ‬شاهد‭ ‬فوران‭ ‬قاچاق‭ ‬كالا‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬و‭ ‬سرازير‭ ‬شدن‭ ‬كالاهاي‭ ‬خارجي‭ ‬به‭ ‬كشور‭ ‬بوديم؛‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬سال‌ها‭ ‬از‭ ‬يك‌سو‭ ‬تقاضا‭ ‬براي‭ ‬تهيه‭ ‬كالاهاي‭ ‬مورد‭ ‬نياز،‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬جانب‭ ‬دستگاه‌هاي‭ ‬دولتي‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬مردم،‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬افزايش‭ ‬يافته‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬ديگر‭ ‬توليدات‭ ‬داخلي‭ ‬و‭ ‬واردات‭ ‬قانوني‭ ‬جوابگوي‭ ‬اين‭ ‬حجم‭ ‬از‭ ‬نياز‭ ‬كشور‭ ‬نبود؛‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬رو‭ ‬شاهد‭ ‬يك‭ ‬انفجار‭ ‬تقاضا‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬بوديم‭. ‬گفتني‭ ‬است،‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬سال‌ها‭ ‬هنوز‭ ‬زيرساخت‌ها‭ ‬براي‭ ‬فعال‭ ‬شدن‭ ‬توليد‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬فراهم‭ ‬نشده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬دهه‭ ‬60‭ ‬هم‭ ‬فرصتي‭ ‬براي‭ ‬اصلاح‭ ‬زيرساخت‌ها‭ ‬و‭ ‬فراهم‭ ‬كردن‭ ‬زمينه‭ ‬براي‭ ‬گسترش‭ ‬توليد‭ ‬و‭ ‬اصلاح‭ ‬عيوب‭ ‬و‭ ‬قوانين‭ ‬تسهيل‭ ‬تجارت‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬وجود‭ ‬نداشت‭.‬

در‭ ‬سال‌هاي‭ ‬1382‭ ‬تا‭ ‬1384‭ ‬ميزان‭ ‬قاچاق‭ ‬10‭ ‬تا‭ ‬12‭ ‬ميليارد‭ ‬دلار‭ ‬عنوان‭ ‬شد؛‭ ‬ولي‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1387‭ ‬براي‭ ‬نخستين‭ ‬بار‭ ‬حجم‭ ‬قاچاق‭ ‬كالا‭ ‬ساليانه‭ ‬حدود‭ ‬20‭ ‬ميليارد‭ ‬دلار‭ ‬برآورد‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬5/18‭ ‬ميليارد‭ ‬دلار‭ ‬آن‭ ‬ورودي‭ ‬و‭ ‬حدود‭ ‬5/1‭ ‬ميليارد‭ ‬دلار‭ ‬آن‭ ‬خروجي‭ ‬از‭ ‬كشور‭ ‬بود‭. ‬اين‭ ‬در‭ ‬حالي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬ميزان‭ ‬واردات‭ ‬كالا‭ ‬از‭ ‬مبادي‭ ‬رسمي‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬سال‭ ‬55‭ ‬ميليون‭ ‬و‭ ‬830‭ ‬هزار‭ ‬دلار‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬همچنين‭ ‬در‭ ‬سال‌هاي‭ ‬1389‭ ‬و‭ ‬1390‭ ‬به‭ ‬ترتيب‭ ‬20‭ ‬ميليارد‭ ‬و‭ ‬14‭ ‬ميليارد‭ ‬قاچاق‭ ‬گزارش‭ ‬شد‭.‬

ميزان‭ ‬قاچاق‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1392‭ ‬حدود‭ ‬25‭ ‬ميليارد‭ ‬دلار‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬5/17‭ ‬ميليارد‭ ‬دلار‭ ‬آن‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬قاچاق‭ ‬واردات‭ ‬و‭ ‬5/7‭ ‬ميليارد‭ ‬دلار‭ ‬آن‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬قاچاق‭ ‬صادرات‭ ‬سوخت‭ ‬مي‌شد‭. ‬گفتني‭ ‬است،‭ ‬ميزان‭ ‬واردات‭ ‬كالا‭ ‬به‭ ‬كشور‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1392،‭ ‬49‭ ‬ميليون‭ ‬و‭ ‬575‭ ‬هزار‭ ‬دلار‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬نشان‭ ‬مي‌دهد‭ ‬همچنان‭ ‬ارزش‭ ‬قاچاق،‭ ‬معادل‭ ‬نيمي‭ ‬از‭ ‬واردات‭ ‬كالا‭ ‬به‭ ‬كشور‭ ‬است‭. ‬حجم‭ ‬قاچاق‭ ‬كالا‭ ‬در‭ ‬سال‌‭ ‬1393،‭ ‬19‭ ‬ميليارد‭ ‬دلار‭ ‬بوده‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬رقم‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1394‭ ‬به‭ ‬5/15‭ ‬ميليارد‭ ‬دلار‭ ‬كاهش‭ ‬پيدا‭ ‬كرده‭ ‬است‭.‬

مهم‌ترين‭ ‬عوامل‭ ‬قاچاق‭ ‬

شرايط‭ ‬سوق‌الجيشي‭ ‬و‭ ‬جغرافيايي‭ ‬ايران‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬مسائلي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬زمينه‭ ‬علت‭ ‬قاچاق‭ ‬بايد‭ ‬بررسي‭ ‬شود؛‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬كشور‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬16‭ ‬استان‭ ‬مرزي‭ ‬و‭ ‬15‭ ‬كشور‭ ‬همسايه‭ ‬در‭ ‬همجواري‭ ‬كشورهايي‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬قاچاق‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬امكان‌پذير‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬تعدادي‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬اساساً‭ ‬تسلطي‭ ‬بر‭ ‬نواحي‭ ‬مرزي‭ ‬خود‭ ‬ندارند‭ ‬يا‭ ‬اينكه‭ ‬قوانين‭ ‬تجاري‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬تعارض‭ ‬با‭ ‬مقررات‭ ‬جاري‭ ‬تجاري‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬ما‭ ‬است‭.‬‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬مشكلات‭ ‬مهم‭ ‬بوروكراسي‌هاي‭ ‬طاقت‌فرسا‭ ‬در‭ ‬امر‭ ‬واردات‭ ‬كالاست‭ ‬كه‭ ‬گاهي‭ ‬براي‭ ‬ورود‭ ‬يك‭ ‬كالا‭ ‬17‭ ‬سند‭ ‬و‭ ‬مجوز‭ ‬بايد‭ ‬ارائه‭ ‬شود‭. ‬هماهنگ‭ ‬نبودن‭ ‬قوانين‭ ‬موجود‭ ‬با‭ ‬شيوه‌ها‭ ‬و‭ ‬روش‌هاي‭ ‬قاچاق‭ ‬كالا‭ ‬از‭ ‬ديگر‭ ‬مشكلات‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬زمينه‭ ‬است‭. ‬ضعف‭ ‬و‭ ‬ناكارآمدي‭ ‬دستورالعمل‌ها،‭ ‬مقررات،‭ ‬رويه‌ها‭ ‬و‭ ‬روش‌ها‭ ‬از‭ ‬عوامل‭ ‬مؤثر‭ ‬گرايش‭ ‬به‭ ‬قاچاق‭ ‬به‭ ‬جاي‭ ‬تجارت‭ ‬قانوني‭ ‬است‭.‬‭ ‬چالش‭ ‬ديگر،‭ ‬مناطق‭ ‬آزاد‭ ‬از‭ ‬مبادي‌هاي‭ ‬رسمي‭ ‬است‭. ‬گفتني‭ ‬است،‭ ‬قرار‭ ‬بود‭ ‬اين‭ ‬مناطق‭ ‬30‭ ‬درصد‭ ‬كم‭ ‬شود؛‭ ‬اما‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬اين‭ ‬اتفاق‭ ‬نيفتاد،‭ ‬بلكه‭ ‬چندين‭ ‬منطقه‭ ‬آزاد‭ ‬و‭ ‬ويژه‭ ‬نيز‭ ‬اضافه‭ ‬شدند‭ ‬كه‭ ‬چالش‌ها‭ ‬را‭ ‬نيز‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬بخش‭ ‬چند‭ ‬برابر‭ ‬كرده‭ ‬است‭.‬‭ ‬تفاوت‭ ‬قيمت‭ ‬برخي‭ ‬كالا‌ها،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬قيمت‭ ‬سوخت‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬با‭ ‬خارج‭ ‬نيز‭ ‬قاچاق‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬قاچاقچي‭ ‬باصرفه‭ ‬مي‌كند‭. ‬وجود‭ ‬خلأهاي‭ ‬قانوني‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬قاچاق‭ ‬كالا‭ ‬و‭ ‬ارز‭ ‬در‭ ‬گذشته‭ ‬يكي‭ ‬ديگر‭ ‬از‭ ‬عوامل‭ ‬بوده‭ ‬كه‭ ‬البته‭ ‬اين‭ ‬امر‭ ‬با‭ ‬تصويب‭ ‬قانون‭ ‬جديد‭ ‬تا‭ ‬حدودي‭ ‬رفع‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

راه‌هاي‭ ‬مبارزه‭ ‬

و‭ ‬جلوگيري‭ ‬از‭ ‬قاچاق‭ ‬

حمايت‭ ‬از‭ ‬توليدكنندگان‭ ‬داخلي،‭ ‬تنها‭ ‬به‭ ‬حمايت‌هاي‭ ‬مستقيم‭ ‬خلاصه‭ ‬نمي‌شود‭. ‬تلاش‭ ‬و‭ ‬برنامه‌ريزي‭ ‬براي‭ ‬جلوگيري‭ ‬از‭ ‬واردات‭ ‬كالاي‭ ‬قاچاق‭ ‬نيز‭ ‬حمايت‭ ‬از‭ ‬توليد‭ ‬قلمداد‭ ‬مي‌شود،‭ ‬حمايتي‭ ‬كه‭ ‬كمتر‭ ‬از‭ ‬حمايت‌هاي‭ ‬مستقيم‭ ‬نيست‭. ‬تسهيل‭ ‬و‭ ‬روان‌سازي‭ ‬تجارت‭ ‬قانوني‭ ‬و‭ ‬شفاف‌سازي‭ ‬فرايندهاي‭ ‬تجاري‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬راهكارهاي‭ ‬ضروري‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬قاچاق‭ ‬محسوب‭ ‬مي‌شود‭. ‬انجام‭ ‬اعمال‭ ‬پيشگيرانه‭ ‬و‭ ‬اجراي‭ ‬اقدامات‭ ‬فرهنگي‭ ‬مطابق‭ ‬با‭ ‬محورهاي‭ ‬مختلف،‭ ‬شامل‭ ‬شناخت‭ ‬مفهوم‭ ‬قاچاق‭ ‬و‭ ‬توضيح‭ ‬درباره‭ ‬آن‭ ‬براي‭ ‬عموم‭ ‬جامعه،‭ ‬رونق‭ ‬خريد‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬در‭ ‬بازارچه‌هاي‭ ‬مرزي،‭ ‬همسو‭ ‬كردن‭ ‬دستگاه‌هاي‭ ‬مختلف‭ ‬و‭ ‬ايجاد‭ ‬هماهنگي‭ ‬بيشتر‭ ‬براي‭ ‬كاهش‭ ‬حجم‭ ‬قاچاق‭ ‬ورودي‭ ‬به‭ ‬كشور؛‭ ‬تك‌نرخي‭ ‬شدن‭ ‬ارز،‭ ‬اصلاح‭ ‬وضعيت‭ ‬نرخ‭ ‬ارز‭ (‬سبب‭ ‬مي‌شود‭ ‬قاچاق‭ ‬كالا‭ ‬ديگر‭ ‬براي‭ ‬قاچاقچيان‭ ‬صرفه‭ ‬اقتصادي‭ ‬نداشته‭ ‬باشد‭) ‬و‭ ‬عملياتي‭ ‬كردن‭ ‬فروش‭ ‬سوخت‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬مرزي‭ ‬از‭ ‬طريق‭ ‬مرزنشينان‭ ‬و‭... ‬از‭ ‬ديگر‭ ‬راه‌هاي‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬قاچاق‭ ‬شمرده‭ ‬مي‌شود‭.‬

به‭ ‬هر‭ ‬حال‭ ‬مسئله‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬قاچاق‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬گام‌هاي‭ ‬ابتدايي‭ ‬در‭ ‬راستاي‭ ‬رسيدن‭ ‬به‭ ‬آرمان‌هاي‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتي‭ ‬محسوب‭ ‬مي‌شود‭. ‬همان‌طور‭ ‬كه‭ ‬گفته‭ ‬شد،‭ ‬در‭ ‬راه‭ ‬رسيدن‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬آرمان‌ها‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬صدر‭ ‬آنها‭ ‬حمايت‭ ‬از‭ ‬توليد‭ ‬داخلي‭ ‬است،‭ ‬با‭ ‬مشكلات‭ ‬و‭ ‬چالش‌هاي‭ ‬فراواني‭ ‬مواجه‭ ‬هستيم؛‭ ‬اما‭ ‬مي‌توانيم‭ ‬به‭ ‬فضل‭ ‬الهي،‭ ‬همت‭ ‬مسئولان‭ ‬و‭ ‬همراهي‭ ‬مردم‭ ‬با‭ ‬ارائه‭ ‬راهكارهاي‭ ‬مناسب‭ ‬و‭ ‬متناسب،‭ ‬مشكلات‭ ‬و‭ ‬موانع‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬پشت‭ ‬سر‭ ‬گذاشته‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نهايت‭ ‬امر،‭ ‬به‭ ‬سياست‌هاي‭ ‬ترسيمي‭ ‬رهبر‭ ‬معظم‭ ‬انقلاب‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتي‭ ‬و‭ ‬رشد‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬همه‌جانبه‭ ‬دست‭ ‬پيدا‭ ‬كنيم‭.‬

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات