در وب‌سایت شرکت مذکور حوزه فعالیت شرکت و محصولات عمده شامل قند کله، شکر، تفاله خشک و ملاس ذکر شده است.

 

«نود اقتصادی»