تاریخ انتشار : ۰۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۹:۱۳  ، 
شناسه خبر : ۳۱۵۱۲۵
وقتي‭ ‬ترانه‭ ‬سريال‌ها‭ ‬كار‭ ‬را‭ ‬خراب‭ ‬مي‌كند‭!‬
در‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬سريال‌ها‭ ‬حتي‭ ‬تيتراژ‭ ‬آن‭ ‬با‭ ‬جذابيت‭ ‬خود‭ ‬سريال‭ ‬رقابت‭ ‬مي‌كرد‭ ‬و‭ ‬اتفاقاً‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬رقابت‭ ‬هم‭ ‬جا‭ ‬نمي‌ماند،‭ ‬‮«‬روزگار‭ ‬جواني‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬زير‭ ‬آسمان‭ ‬شهر‮»‬‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خوبي‭ ‬به‭ ‬ياد‭ ‬داريم،‭ ‬دو‭ ‬سريال‭ ‬پرطرفدار‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬خود‭ ‬كه‭ ‬سريال‭ ‬تمام‭ ‬شد؛‭ ‬اما‭ ‬تيتراژشان‭ ‬تا‭ ‬سال‌ها‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬زبان‭ ‬مردم‭ ‬زمزمه‭ ‬مي‌شد‭. ‬
پایگاه بصیرت / گروه فرهنگی / نسيم‭ ‬اسدپور
اين‭ ‬روزها‭ ‬صفحات‭ ‬مجازي‭ ‬توانسته‭ ‬است‭ ‬مخاطبان‭ ‬زيادي‭ ‬را‭ ‬جذب‭ ‬كند،‭ ‬كم‭ ‬مي‌توان‭ ‬فردي‭ ‬را‭ ‬يافت‭ ‬كه‭ ‬گوشي‭ ‬هوشمند‭ ‬نداشته‭ ‬يا‭ ‬در‭ ‬هيچ‭ ‬يك‭ ‬از‭ ‬شبكه‌هاي‭ ‬مجازي‭ ‬عضو‭ ‬نباشد‭. ‬با‭ ‬اين‭ ‬حال‭ ‬تا‭ ‬همين‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬قبل،‭ ‬نه‭ ‬از‭ ‬شبكه‌هاي‭ ‬مجازي‭ ‬خبري‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬از‭ ‬مخاطبانش،‭ ‬بنابراين‭ ‬طيف‭ ‬گسترده‌تري‭ ‬مخاطبان‭ ‬تلويزيون‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬شايد‭ ‬اين‭ ‬روزها‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬همين‭ ‬صفحات‭ ‬مجازي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬تا‭ ‬حدي‭ ‬مخاطبان‭ ‬تلويزيون‭ ‬ريزش‭ ‬داشته‭ ‬است؛‭ ‬اما‭ ‬واقعيت‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬ميان‭ ‬آنچه‭ ‬ريزش‭ ‬كمتري‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬اتفاقاً‭ ‬گاهي‭ ‬حتي‭ ‬صفحات‭ ‬مجازي‭ ‬به‭ ‬جذب‭ ‬مخاطب‭ ‬آنان‭ ‬كمك‭ ‬زيادي‭ ‬كرده،‭ ‬سريال‌ها‭ ‬هستند،‭ ‬به‭ ‬ويژه‭ ‬سريال‌هاي‭ ‬مناسبتي‭.‬
سريال‌ها‭ ‬داستان‭ ‬روايت‭ ‬مي‌كنند‭ ‬و‭ ‬همين‭ ‬روايت‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬موجب‭ ‬مي‌شود‭ ‬همچنان‭ ‬مخاطبان‭ ‬زيادي‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭. ‬همين‭ ‬داشتن‭ ‬مخاطبان‭ ‬هميشگي‭ ‬سريال‌هاست‭ ‬كه‭ ‬مي‌تواند‭ ‬عوامل‭ ‬زيادي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عرصه‭ ‬هنر‭ ‬معرفي‭ ‬كند،‭ ‬كم‭ ‬نبودند‭ ‬بازيگراني‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬يك‭ ‬نقش‭ ‬ولو‭ ‬بسيار‭ ‬كوچك‭ ‬و‭ ‬كوتاه،‭ ‬راه‌شان‭ ‬براي‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬بازيگري‭ ‬هموار‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬رفته‭ ‬رفته‭ ‬جايگاه‭ ‬خوبي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آورده‌اند‭. ‬همين‭ ‬مدتي‭ ‬قبل‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬سريالي‭ ‬با‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬بانوي‭ ‬عمارت‮»‬‭ ‬از‭ ‬رسانه‭ ‬ملي‭ ‬پخش‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬توانست‭ ‬بازيگران‭ ‬توانمندي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عرصه‭ ‬هنر‭ ‬معرفي‭ ‬كند؛‭ ‬اما‭ ‬معرفي‭ ‬چهره‌ها‭ ‬در‭ ‬سريال‌هاي‭ ‬تلويزيوني‭ ‬تنها‭ ‬به‭ ‬بازيگري‭ ‬و‭ ‬تصوير‭ ‬باز‭ ‬نمي‌گردد،‭ ‬بلكه‭ ‬برخي‭ ‬هنرمندان‭ ‬عرصه‌هاي‭ ‬ديگر‭ ‬معروفيت‭ ‬و‭ ‬محبوبيت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬مديون‭ ‬همين‭ ‬سريال‌ها‭ ‬هستند،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬خوانندگان‭.‬
براي‭ ‬نمونه،‭ ‬محمد‭ ‬اصفهاني‭ ‬در‭ ‬اوايل‭ ‬دهه‭ ‬70‭ ‬با‭ ‬خوانندگي‭ ‬تيتراژ‭ ‬سريال‭ ‬‮«‬پهلوانان‭ ‬نمي‌ميرند‮»‬‭ ‬شناخته‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬پس‭ ‬آلبوم‌هاي‭ ‬موسيقي‭ ‬بسياري‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بازار‭ ‬ارائه‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬فروش‭ ‬نسبتاً‭ ‬خوبي‭ ‬هم‭ ‬دست‭ ‬پيدا‭ ‬كرد‭. ‬اصفهاني‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬خوانندگي‭ ‬تيتراژ‭  ‬سريال‌هاي‭ ‬ديگري،‭ ‬مانند‮«‬تنهاترين‭ ‬سردار‮»‬،‭ ‬‮«‬ولايت‭ ‬عشق‮»‬،‭ ‬‮«‬ارمغان‭ ‬تاريكي‮»‬،‭ ‬‮«‬وفا‮»‬،‭ ‬‮«‬شكرانه‮»‬،‭ ‬‮«‬آخرين‭ ‬دعوت‮»‬‭ ‬و‭... ‬را‭ ‬برعهده‭ ‬گرفت‭.‬
مجيد‭ ‬اخشابي،‭ ‬فرد‭ ‬ديگري‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬آهنگسازي‭ ‬و‭ ‬خوانندگي‭ ‬تيتراژهاي‭ ‬تلويزيوني‭ ‬به‭ ‬شهرت‭ ‬رسيد‭. ‬در‭ ‬مقطعي‭ ‬از‭ ‬زمان،‭ ‬آهنگسازي‭ ‬و‭ ‬خوانندگي‭ ‬بخش‌‭ ‬قابل‭ ‬توجهي‭ ‬از‭ ‬تيتراژهاي‭ ‬سريال‌ها‭ ‬و‭ ‬برنامه‌هاي‭ ‬شبكه‭ ‬سه‭ ‬برعهده‭ ‬او‭ ‬بود‭!‬
در‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬سريال‌ها‭ ‬حتي‭ ‬تيتراژ‭ ‬آن‭ ‬با‭ ‬جذابيت‭ ‬خود‭ ‬سريال‭ ‬رقابت‭ ‬مي‌كرد‭ ‬و‭ ‬اتفاقاً‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬رقابت‭ ‬هم‭ ‬جا‭ ‬نمي‌ماند،‭ ‬‮«‬روزگار‭ ‬جواني‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬زير‭ ‬آسمان‭ ‬شهر‮»‬‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خوبي‭ ‬به‭ ‬ياد‭ ‬داريم،‭ ‬دو‭ ‬سريال‭ ‬پرطرفدار‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬خود‭ ‬كه‭ ‬سريال‭ ‬تمام‭ ‬شد؛‭ ‬اما‭ ‬تيتراژشان‭ ‬تا‭ ‬سال‌ها‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬زبان‭ ‬مردم‭ ‬زمزمه‭ ‬مي‌شد‭. ‬
‮«‬سبز‭ ‬سبزم،‭ ‬ريشه‭ ‬دارم‮»‬،‭ ‬تيتراژ‭ ‬سريال‭ ‬خانه‭ ‬سبز‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬طرفداران‭ ‬زيادي‭ ‬پيدا‭ ‬كرد؛‭ ‬بلكه‭ ‬الآن‭ ‬هم‭ ‬موسيقي‭ ‬نوستالوژيك‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬خاطرات‭ ‬خوب‭ ‬آن‭ ‬دوران‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬يادمان‭ ‬مي‌آورد‭.‬
امير‭ ‬تيموري‭ ‬خواننده‭ ‬تيتراژ‭ ‬سريال‭ ‬‮«‬معراجي‌ها‮»‬‭ ‬خودش‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬باره‭ ‬گفته‭ ‬است‭: ‬‮«‬پيش‭ ‬از‭ ‬اينكه‭ ‬تيتراژ‭ ‬اين‭ ‬سريال‭ ‬را‭ ‬بخوانم،‭ ‬چند‭ ‬تك‭ ‬آهنگ‭ ‬خوانده‭ ‬بودم‭. ‬اما‭ ‬در‭ ‬حقيقت‭ ‬مي‌توانم‭ ‬بگويم‭ ‬خيلي‭ ‬شناخته‭ ‬شده‭ ‬نبودم‭. ‬اما‭ ‬با‭ ‬تيتراژ‭ ‬سريال‭ ‬‮«‬معراجي‌ها‮»‬‭ ‬معروف‭ ‬شدم‭ ‬و‭ ‬خواندن‭ ‬اين‭ ‬كار‭ ‬برايم‭ ‬اتفاق‭ ‬خوب‭ ‬و‭ ‬بزرگي‭ ‬بود‭. ‬به‭ ‬هرحال‭ ‬كار‭ ‬در‭ ‬تلويزيون‭ ‬بي‌تأثير‭ ‬نيست‭ ‬و‭ ‬خوانندگي‭ ‬تيتراژ‭ ‬در‭ ‬به‭ ‬شهرت‭ ‬رسيدن‭ ‬يك‭ ‬خواننده‭ ‬مي‌تواند‭ ‬تأثير‭ ‬بسزايي‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬‮»‬

تيتراژها‭ ‬مفاهيم‭ ‬فرهنگي‭ ‬را به‭ ‬مخاطب‭ ‬تزريق‭ ‬مي‌كنند
حالا‭ ‬اين‭ ‬سؤال‭ ‬مطرح‭ ‬مي‌شود‭ ‬كه‭ ‬چطور‭ ‬مي‌شود‭ ‬كه‭ ‬يك‭ ‬خواننده‭ ‬مي‌تواند‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬خواندن‭ ‬يك‭ ‬تيتراژ‭ ‬اين‭ ‬چنين‭ ‬به‭ ‬شهرت‭ ‬برسد؟‭ ‬پاسخش‭ ‬كاملاً‭ ‬واضح‭ ‬است،‭ ‬سريال‌ها‭ ‬هنوز‭ ‬هم‭ ‬جزء‭ ‬پرمخاطب‌ترين‭ ‬برنامه‌هاي‭ ‬صداوسيما‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬گاهي‭ ‬به‭ ‬راحتي‭ ‬مي‌توانند‭ ‬جريان‌ساز‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬سبك‭ ‬زندگي‌ها‭ ‬را‭ ‬تغيير‭ ‬دهند‭. ‬بنابراين‭ ‬آنچه‭ ‬به‭ ‬سريال‭ ‬مربوط‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬همان‭ ‬اندازه‭ ‬و‭ ‬گاهي‭ ‬حتي‭ ‬بيشتر‭ ‬مي‌تواند‭ ‬اهميت‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬خانواده‌ها‭ ‬و‭ ‬جوانان‭ ‬سريال‭ ‬را‭ ‬مي‌بينند‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬با‭ ‬تيتراژ‭ ‬آن‭ ‬خو‭ ‬مي‌گيرند،‭ ‬خواننده‌اش‭ ‬را‭ ‬دوست‭ ‬مي‌دارند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬اتمام‭ ‬سريال‭ ‬دوست‭ ‬دارند‭ ‬آهنگ‌هاي‭ ‬ديگر‭ ‬آن‭ ‬خواننده‭ ‬را‭ ‬پيگيري‭ ‬كنند‭. ‬اين‭ ‬موضوع‭ ‬بيانگر‭ ‬اهميت‭ ‬شعرهايي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬تيتراژها‭ ‬خوانده‭ ‬مي‌شود،‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬در‭ ‬اهميت‭ ‬شعر‭ ‬و‭ ‬ترانه‭ ‬يك‭ ‬تيتراژ‭ ‬مي‌توان‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬بسنده‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬مي‌توان‭ ‬محتواي‭ ‬فرهنگي‭ ‬مناسب‭ ‬يا‭ ‬غيرمناسب‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خواننده‭ ‬تزريق‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬حتي‭ ‬سليقه‭ ‬مخاطب‭ ‬را‭ ‬تغيير‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬سبب‭ ‬تنزل‭ ‬يا‭ ‬پيشرفت‭ ‬آن‭ ‬شد‭.‬
رهبر‭ ‬معظم‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامي‭ ‬در‭ ‬ديدار‭ ‬اخير‭ ‬خود‭ ‬با‭ ‬شاعران‭ ‬اين‭ ‬نكته‭ ‬بسيار‭ ‬دقيق‭ ‬را‭ ‬گوشزد‭ ‬كردند‭ ‬كه‭ ‬تا‭ ‬چه‭ ‬حد‭ ‬مي‌تواند‭ ‬تيتراژ‭ ‬سريال‭ ‬مهم‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬شايد‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬رسانه‌اي‌ها‭ ‬و‭ ‬حتي‭ ‬مديران‭ ‬و‭ ‬مسئولان‭ ‬مربوطه‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬امر‭ ‬غافل‭ ‬بودند،‭ ‬كه‭ ‬شعر‭ ‬و‭ ‬ترانه‭ ‬يك‭ ‬تيتراژ‭ ‬سريال‭ ‬مي‌تواند‭ ‬چه‭ ‬تأثيرات‭ ‬مطلوب‭ ‬و‭ ‬نامطلوبي‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬مؤمني،‭ ‬رئيس‭ ‬حوزه‭ ‬هنري‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬باره‭ ‬گفته‭ ‬است،‭ ‬رهبر‭ ‬فرزانه‭ ‬انقلاب‭ ‬از‭ ‬برخي‭ ‬ترانه‌هاي‭ ‬پايان‭ ‬سريال‌هاي‭ ‬تلويزيوني‭ ‬گلايه‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬فرموده‌اند،‭ ‬برخي‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬ترانه‌ها‭ ‬بسيار‭ ‬ضعيف‭ ‬هستند،‭ ‬‌بنابراين‭ ‬از‭ ‬وزارت‭ ‬ارشاد‭ ‬و‭ ‬حوزه‭ ‬هنري‭ ‬خواسته‌اند‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬زمينه‭ ‬وظيفه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬دهند‭ ‬و‭ ‬بيشتر‭ ‬اين‭ ‬مسئله‭ ‬را‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭.‬
همان‌طور‭ ‬كه‭ ‬ذكر‭ ‬شد،‭ ‬ضعيف‭ ‬بودن‭ ‬اشعار‭ ‬و‭ ‬ترانه‌هاي‭ ‬يك‭ ‬تيتراژ‭ ‬مي‌تواند‭ ‬سطح‭ ‬سليقه‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬تنزل‭ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬قطعي‭ ‬زماني‭ ‬كه‭ ‬سطح‭ ‬سليقه‭ ‬مخاطب‭ ‬تقليل‭ ‬پيدا‭ ‬كند،‭ ‬رفته‭ ‬رفته‭ ‬كيفيت‭ ‬كارهاي‭ ‬هنري‭ ‬و‭ ‬موسيقي‌ها‭ ‬نيز‭ ‬تنزل‭ ‬يافته‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬ديگر‭ ‬نمي‌توان‭ ‬جلوي‭ ‬اين‭ ‬چرخه‭ ‬را‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬بنابراين‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬مدتي‭ ‬نمي‌توان‭ ‬محتواي‭ ‬خوب‭ ‬را‭ ‬ارائه‭ ‬داد‭.‬

ترانه‌هايي‭ ‬كه‭ ‬سليقه‭ ‬مخاطبان‭ ‬را‭ ‬تنزل‭ ‬مي‌دهد
به‭ ‬طور‭ ‬مسلم‭ ‬مي‌توان‭ ‬در‭ ‬اشعار‭ ‬اين‭ ‬تيتراژها‭ ‬افزون‭ ‬بر‭ ‬جذابيت،‭ ‬مواردي‭ ‬مانند‭ ‬غيرت،‭ ‬شجاعت،‭ ‬عزت،‭ ‬وفا‭ ‬و‭ ‬صداقت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مخاطب‭ ‬ياد‭ ‬داد؛‭ ‬اشعاري‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬عين‭ ‬انتقال‭ ‬اين‭ ‬مفاهيم‭ ‬با‭ ‬ارزش،‭ ‬مي‌تواند‭ ‬از‭ ‬جاذبه‌هاي‭ ‬لازم‭ ‬براي‭ ‬يك‭ ‬ترانه‭ ‬هم‭ ‬برخوردار‭ ‬باشد،‭ ‬مانند‭ ‬اشعار‭ ‬مولانا،‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬عين‭ ‬حال‭ ‬كه‭ ‬سبب‭ ‬حفظ‭ ‬زبان‭ ‬و‭ ‬ادبيات‭ ‬فارسي‭ ‬مي‌شود،‭ ‬مضاميني‭ ‬بسيار‭ ‬زيبا‭ ‬و‭ ‬جذاب‭ ‬دارد‭.‬
زماني‭ ‬كه‭ ‬سليقه‭ ‬مخاطب‭ ‬به‭ ‬چنين‭ ‬شعرهايي‭ ‬عادت‭ ‬كند،‭ ‬شاعران‭ ‬جوان‭ ‬را‭ ‬نيز‭ ‬مشتاق‭ ‬مي‌كند‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬مفاهيم‭ ‬و‭ ‬مضاميني‭ ‬قوي‌تر‭ ‬براي‭ ‬مخاطبان‭ ‬خود‭ ‬شعر‭ ‬بسرايند،‭ ‬از‭ ‬طرفي‭ ‬خواننده‭ ‬ترانه‭ ‬نيز‭ ‬تلاش‭ ‬مي‌كند‭ ‬به‭ ‬سراغ‭ ‬شاعراني‭ ‬برود‭ ‬كه‭ ‬شعرهاي‭ ‬استخوان‌دارتري‭ ‬مي‌سرايند‭.‬
برچسب اخبار
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ترین
پربحث ترین عناوین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات