تاریخ انتشار : ۱۵ آذر ۱۴۰۰ - ۰۶:۲۱  ، 
شناسه خبر : ۳۳۴۸۹۱

روزنامه کیهان**

عطریانفر: حتی اگر همه نامزد‌های اصلاح‌طلبان تایید می‌شدند، رای نمی‌آوردند

عضو شورای مرکزی کارگزاران می‌گوید: حتی اگر شورای نگهبان، همه نامزد‌های اصلاح‌طلبان را در انتخابات تایید می‌کرد، باز هم احتمال پیروزی آن‌ها ضعیف بود و در هیچ شرایطی به پیروزی نمی‌رسیدیم.
محمد عطریانفر در گفتگو با روزنامه اعتماد درباره عملکرد جبهه اصلاحات در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر گفت: میزان دوسوم رای اعضا برای امور معمول سیاسی میزان و ضریبی بسیار سنگین است و به نظر می‌رسد دوستان ما در جبهه اصلاحات بعضا دچار توقع بیش از اندازه از خود شده و درنتیجه نتوانستند به گزینه واحد برسند. اگر بخواهم به‌طور مصداقی اسـتدلال کنم که چرا معتقدم این ملاک دوسوم در بحث حمایت از کاندیدا‌های انتخابات ملاک سـنگینی اسـت، می‌توان به نحوه عملکرد خوداین دوستان در قبال این ملاک سنگین ارجاع بدهم. به این ترتیب که دوستان وقتی کاندیدا‌هایی همچون آقایان مهرعلیزاده یا همتی نتوانستند دوسوم آرای جبهه اصلاحات ایران را به دست بیاورند، دوستان در مواجهه با این مهم که چنین نصابی بسیاردشوارودست نیافتنی اسـت، مجدداً توافق کردند که هر حزب و تشـکلی مجاز است مطابق با توافق سیاسی درون تشکیلاتی و درون‌حزبی خود گام بردارد. حال آنکه نفس تصمیم و توافق دوم به این معناست که توافق نخست ناظر بر نصاب دوسوم آرا، ملاکی بلندپروازانه بوده و به تعبیری می‌توان گفت که ملاک دوم ملاک نخسـت را نقض کرده است. به خصوص آنکه در بحث خاص انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم، اگرچه آقای مهرعلیزاده کمتر رای آورد، اما آقای همتی برای رسیدن به نصاب دوسوم از مجموع آرای اعضا و احزاب جبهه اصلاحات ایران تنها یک رای کم داشـت. درنتیجه این سـوال مطرح می‌شـود که چطور ممکن اسـت کاندیدایی که مورد احترام اصلاح‌طلبـان و احزاب اصلاح‌طلب است، موفق به کسـب چیزی حدود ۶۲ تا ۶۳ درصد آرای اصلاح‌طلبان شود، اما اصلاح‌طلبان نتوانند به‌طور فراگیر و اجماعی از او حمایت کنند.
وی افزود: از نظر بنده و بسیاری از دوستان واقع بین تنها گزینه‌ای که احتمال پیروزی او، آن هم در صورت رسیدن به مرحله دوم مطرح است، آقای ظریف بود. حتی این احتمال را نسـبت به پیروزی دومرحله‌ای دوست ارزشمندمان آقای جهانگیری متصور نبودیم و متعاقبا دیگر افرادی که وارد گود کاندیداتوری شده بودند نیز به همین ترتیب به‌نظر ما شانسی نداشتند. حال اگر قرار بر این باشد که نظریه کسانی که مدعی چنین دیدگاهی بودند که تنها زمانی باید وارد رقابت انتخاباتی شویم که پیروزیمان قرین به تحقق باشد، به هیچ عنـوان نباید وارد گود انتخابات می‌شـدیم؛ به خصوص آنکه آقای ظریف هم پیشاپیش خودراازاین مسئولیت معاف کردو حاضر به ورود به رقابت انتخابات نشد؛ لذا اگر قائل به این دیدگاه بودیم، اصلاح‌طلبان همگی باید خود را از حضور در صحنه انتخابات معاف می‌کردند. به‌نظرم این نظریه تمامیت خواهی که توقع پیروزی در هر شـرایطی را دارد، نظریه‌ای محکوم به شکست است.
عطریانفر همچنین گفته است: اگر شورای نگهبان تصمیم می‌گرفت همه کاندیدا‌های جبهه اصلاحات از جمله آقایان جهانگیری، پزشکیان، شـریعتمداری و دیگران را تایید می‌کرد، باز احتمال پیروزی ما بسیار اندک بود و شخصا معتقد بودم که در هیچ شرایطی به پیروزی نخواهیم رسید. حال اگر این اتفاق می‌افتاد و کاندیدا‌هایی که اشاره شد، امکان حضور در صحنه را می‌یافتند، اما شکست می‌خوردیم، آیا باز دوستان چنین دیدگاهی را مطرح می‌کردند؟ بعید می‌دانم! بنابراین فارغ از اینکه انتخابات با چه کم و کیفی برگزار می‌شـود، توان ما در جلب آرای مردم و پیروزی در انتخابات تا چه میزان اسـت و در عرصه تبادل قدرت از چه توانی برخورداریم، ابتدا باید از این جهت تکلیف‌مان را با امر سیاست‌ورزی روشن کنیم که نگاه‌مان به رقابت سیاسی و انتخاباتی چیست. متأسفانه ماهمواره فکر کردیم باید روی اسب برنده شرط‌بندی کنیم؛ حال آنکه این امکان در عرصه سیاست به ندرت پیش می‌آید.
وی در ادامه درباره پیام دادن به حاکمیت با قهر یا تحریم انتخابات هم گفت: اگر تصورمان بر این اسـاس استوار باشد که حاکمیت در پی دریافت این پیام و این دست پیام‌ها، دودستی چیزی را تقدیم اصلاح‌طلبان می‌کند، تصوری نادرسـت و غلط است و اصلا اتفاق نمی‌افتد. داستان این است که ما دچار نوعی بی‌عملی سیاسی شدیم. مردم به این نتیجه رسیده‌اند که جریان اصلاحات تکالیف سیاسی خود را انجام نمی‌دهد و همیشه دوست دارد قدرت را بدون کوچک‌ترین دشواری و به‌طور رایگان به دسـت بیاورد. طبیعتاً وقتی چنین احساسی به جامعه منتقل شود، رویکرد جامعه نسبت به جریان اصلاح‌طلب منفی می‌شود. باور من این است که با این رویکرد برخی دوستان که نسـبت به انتخابات موضع امتناع اتخاذ کردند، نه تنهـا چیزی بر رای آن‌ها نیفزود و پیام تازه‌ای به حاکمیت منتقل نکرد، بلکه زمینه و استعداد اجتماعی‌شان را نیز از دست دادند.

آفتاب یزد: برجام دیگر برای مردم مهم نیست

برخلاف فضاسازی رسانه‌های زنجیره‌ای برای بزرگ‌نمایی برجام، روزنامه آفتاب یزد نوشت: «برجام، دیگر برای مردم مهم نیست».
این روزنامه که در گذشته از طرفداران دوآتشه برجام و از جمله نشریات اغراق‌کننده در این زمینه بوده، اکنون در گزارشی می‌نویسد: به‌نظر می‌رسد حساسیت مردم نسبت به مذاکرات هسته‌ای در مقایسه باقبل بسیار کمتر شده است و دیگر پیگیری سابق را در این خصوص ندارند. برای مثال در اوایل دولت قبل مردم پیگیر مذاکرات هسته‌ای بودند و اخبار این حوزه رصد می‌شد، اما این روز‌ها نه‌تن‌ها در این خصوص حساسیتی وجود ندارد بلکه حتی کمتر از قبل اخبار این حـوزه مورد رصد مردم قرار می‌گیرد. درباره چرایی این امر فرضیه‌های متفاوتی وجود دارد. عده‌ای بر این نظر هستند که این شرایط نشات گرفته از تجربه بد ما در این زمینه است و مردم به این نتیجه رسیده‌اند که نتایج مذاکرات تأثیری در زندگی آن‌ها ندارد. از سوی دیگر برخی دیگر می‌گویند مردم شیفته شعار دولت شده‌اند که معتقد است مسیر رشد کشور ارتباطی به مذاکرات هسته‌ای ندارد.
جعفر بای جامعه‌شناس و محقق اجتماعی در این‌باره به آفتاب یزد گفت: «به لحاظ تاریخی در ذهنیت جامعه این موضوع وجود دارد که مذاکرات تأثیری در زندگی عموم مردم ندارد. شکست سابق یکی از دلایل بسیار مهمی است که حساسیت مردم نسبت به مذاکرات هسته‌ای کم شده است. زیرا در دوره‌ای درباره مذاکرات با اغراق صحبت می‌شد در نهایت اوضاع کشور نه تنها بهتر نشد که روزگار مردم به تلخی و گرفتاری کشیده شد. در نتیجه خود به خود مردم این موضوعات را از پیش تعیین شده می‌دانند و هیچ رغبتی نسبت به آن ندارند. مردم در دوره‌ای به این مذاکرات علاقه‌مند بودند، زیرا تصور می‌کردند در آینده‌ای نه چندان دور شاهد حل مشکلات و گرفتاری‌های همه‌جانبه خودشان خواهد بود، اما این موضوع محقق نشد. کلیت مذاکرات به‌عنوان شاه کلید حل مشکلات مع‌الاسف به‌جایی رسید که ما وضعیت کاملاً بحرانی و وخیم را تجربه کنیم و مردم دچار گرفتاری‌های مضاعف شدند. کلیت قضیه برای مردم شرایطی را فراهم ساخت که متاسفانه مردم ناامید شدند. اکثریت به لحاظ تجارب تلخ مذاکرات قبل نه تنها به مدینه فاضله دست نیافتند دچار مشکلات جدیدتری شدند.»
وی ادامه داد: «آنچه برای مردم حائز اهمیت است این است که نتایج حاصله را حس کنند.»
مجید ابهری رفتارشناس هم در این‌باره به آفتاب یزد گفت: مذاکرات هسته‌ای که با نام برجام شناخته‌شده است اکنون چندمین سال خود را پشت‌سر می‌گذارد. در دولت جدید تعهدی به ادامه مذاکرات برای حل مشکلات داخلی بیان نشـده چراکه حل مشکلات داخلی با مسئله هسته‌ای گره نخورده است؛ لذا دولتمردان قول دادند که به هر شکل مشکلات داخلی را حل کنند چه برجام امضا شود و چه این اتفاق رخ ندهد. حساسیت مردم به این دلیل کم شده است که در دولت‌های گذشته هر روز و هر لحظه اخبار و مطالبی در مورد این گفتگو‌ها منتشر می‌نمود به شکلی که یکی از مسائل جاری و مهم زندگی روزمره مردم ایران مذاکرات برجام شده بود. مردم نیز با حساسیت این گفتگو‌ها را امیدوارانه دنبال می‌کردند که متأسفانه باید عرض کنم که عدم موفقیت در سرانجام گفتگو‌ها باعث دلسردی مردم گردید.

افزایش نفوذ ایران و مهار تحریم‌ها با سوآپ گازی

سفیر سابق ایران در جمهوری آذربایجان می‌گوید: قرارداد سه‌جانبه سوآپ گازی، موقعیت ایران را در منطقه ارتقاء می‌دهد.
در حالی که برخی محافل رسانه‌ای همسو با دولت سابق، برای کوچک‌نمایی و بی‌اهمیت نشان دادن قرارداد مذکور تلاش می‌کنند، خبرآنلاین از قول محسن پاک‌آیین نوشت: قراردادی که امضا شد در واقع این‌گونه اجرا می‌شود که سالیانه بین یک و نیم تا دو میلیارد متر مکعب گاز ترکمنستان به آذربایجان از مسیر ایران منتقل شده یا به اصطلاح سوآپ می‌شود. ما گازمان را در مرز ترکمنستان دریافت می‌کنیم و بعد در آستارا از مسیر خط لوله‌ای که به باکو می‌رود آن را به آذربایجان تحویل می‌دهیم.
آثار مثبت این شکل از همکاری کم نیست و چند بعد دارد. در بعد سیاسی نشان‌دهنده اراده سیاسی ایران است برای تقویت روابط با کشور‌های همسایه و ترمیم روابط با برخی از کشور‌هایی که با آن‌ها اختلاف‌نظر داشته‌ایم و ما مدت‌ها بر سر انتقال گاز از ترکمنستان به ایران اختلاف‌نظر داشتیم. این کشور معمولا در مقاطعی قیمت گاز را افزایش می‌داد. به خصوص در زمستان در مناطق شمال و شمال شرقی کشور به‌ویژه مثلا خراسان شمالی و جنوبی و رضوی با مشکل گاز مواجه بودیم. یکی از آثار مثبت این ماجرا این است که گاز را تحویل گرفته و می‌توانیم در این مناطق تزریق کنیم و در مناطقی مانند آستارا که گاز بیشتر است، می‌توانیم گاز را به آذربایجان بدهیم؛ لذا این مشکل که ممکن است در شمال شرق پیش بیاید حذف می‌شود.
منافع این اقدام برای هر سه کشور است و ما بطور طبیعی حق ترانزیت هم دریافت می‌کنیم لذا اقدامات انجام شده در مجموع اقدامی مثبت و خوب و مفید برای تقویت سیاسی روابط بین ایران و آذربایجان و ترکمنستان است. این قرارداد همچنین نشان‌دهنده اراده هر سه کشور است برای اینکه بتوانند شرکای اقتصادی خوبی برای هم باشند.
سفیر سابق ایران در کشور‌های ازبکستان، تایلند، زامبیا و جمهوری آذربایجان در ادامه گفت: وقتی همچین قراردادی اجرا می‌شود و وزرای دو کشور قرارداد را امضا می‌کنند به این معناست که اراده سیاسی هر سه کشور بر تقویت روابط استوار است. در این مقطع وقتی سه کشور گفتگو می‌کنند و به توافق می‌رسند به این معناست که به‌دنبال تقویت روابط و مراقبت از آن است. ارتباطات را هم می‌خواهند تقویت کنند که نشان‌دهنده این است که کشور‌ها به‌دنبال تامین منافع اقتصادی خود هم هستند؛ بنابراین می‌توانیم بگوییم که سوآپ گازی و قراردادی که امضایش منافع هر سه کشور را تامین خواهد کرد.
پاک‌آیین خاطرنشان کرد: به هر میزان که ارتباطات اقتصادی ما با همسایگان تقویت شود به‌طور طبیعی آثار تحریم‌ها مرتفع می‌شود. این کار مثبتی بوده و به هر میزانی که همکاری‌های اقتصادی ما بیشتر شود، به‌طور طبیعی آثار کارآمدی تحریم کاهش می‌یابد و ما فضا‌های بیشتری را برای مدیریت تحریم و عبور از این مسئله پیدا می‌کنیم. وی خاطرنشان کرد: ایران یکی از قطب‌های انرژی بوده، به‌خاطر وجود ذخایر نفت و گاز در دریای عمان قطب بوده. این قراردادی هم که امضا شد بطور طبیعی نقش ایران در حوزه انرژی را در منطقه تقویت می‌کند. حضور ما در حوزه انرژی در شمال کشور با این اتفاق افزایش پیدا می‌کند. قبلاً این مسئله فقط در جنوب و حوزه خلیج فارس بوده، اما با سوآپ گازی در حوزه شمال هم دارای نفوذ می‌شویم.

**************

روزنامه وطن امروز**

انقلاب اسلامی مردمی است و تا آخر باید مردمی بماند

رئیس مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی مردمی است و باید تا آخر مردمی بماند، گفت: تا مردم هستند، قدرت هست و سعی ما بر این بوده که شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مردمی باشد.
آیت‌الله احمد جنتی در آیین تکریم و معارفه ریاست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با بیان اینکه شورای هماهنگی تبلیغات انقلاب اسلامی از قدیمی‌ترین شوراهاست که از ابتدای انقلاب شکل گرفته است، گفت: بنا بود فقط یک صدا از این نهاد بیرون بیاید؛ «هماهنگی تبلیغات اسلامی»، یعنی از صداوسیما تا سایر نهاد‌ها و رسانه‌ها همه یک حرف بزنند و شاهد اختلاف نباشیم. دبیر شورای نگهبان با اشاره به اینکه تا حدود زیادی تلاش‌ها در این زمینه موفقیت‌آمیز بوده است، ادامه داد: سعی ما بر این بوده که این شورا مردمی باشد. انقلاب اسلامی انقلابی مردمی است و باید تا آخر مردمی بماند. وی با بیان اینکه تا مردم هستند، قدرت هست، گفت: تا پشتوانه مردم وجود دارد قوت بسیار است؛ بنابراین سعی بر این بوده که مسیری مردمی پیش گرفته شود. رئیس مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: بنابراین گفتیم مردم را به صحنه بکشید؛ این مردم هستند که برگزارکننده مراسم مختلف هستند، این مردم هستند که در مساجد حضور دارند. وی با تاکید بر اینکه دنیا هم روی مردمی بودن انقلاب اسلامی حساب می‌کند، ادامه داد: تلاش بر این بوده که قضاوت جهانی بر مبنای مردمی بودن نظام باشد. آیت‌الله جنتی تاکید کرد: مردمی بودن افتخاری برای ما و نظام است که باید همین‌طور باقی بماند. باید مراقب باشیم همیشه وحدت کلمه بر مملکت حاکم باشد. باید زیر لوای مقام معظم رهبری مسیر خود را ادامه بدهیم.

***

هدف‌گذاری ۵ میلیارد یورویی برای روابط اقتصادی تهران- مسکو

معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه از تلاش دستگاه دیپلماسی برای افزایش مناسبات اقتصادی میان تهران- مسکو به رقمی بیش از ۵ میلیارد یورو خبر داد.
مهدی صفری در حاشیه نشست بررسی آخرین وضع روابط اقتصادی تهران و مسکو گفت: در این جلسه موضوعات مختلفی بررسی شد که یکی مربوط به کریدور شمال- جنوب بود که مسائل و مشکلات آن بررسی و بر تکمیل بخش‌های مختلف این کریدور در مسیر دریای خزر تاکید شد. وی در ادامه افزود: یکی از بخش‌های این کریدور، تکمیل بندر انزلی- کاسپین است که در این مسیر ۲ خط آهن به سمت دریای خزر داریم، یکی مربوط به بندر امیرآباد و دیگری در مسیر انزلی- کاسپین که بندر امیرآباد آماده شده است، اما بندر کاسپین هنوز آماده نیست و از ۲ ماه پیش فعالیت برای تکمیل آن ادامه دارد. صفری اجرای طرح‌های مشترک مربوط به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با روس‌ها را از دیگر موضوعاتی برشمرد که در نشست بررسی آخرین وضع روابط اقتصادی تهران- مسکو، پیگیری شد. معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه گفت: یکی دیگر از موضوعات مطرح در این نشست، اجرای طرح فاینانس‌هایی است که حدود ۵ میلیارد یورو ارزش دارد که یکی مربوط به نیروگاه سیریک و دیگری تقویت ۲ نیروگاه رامین و گتوند است. صفری افزود: در چارچوب اجرای این طرح، نیروگاه سیریک فعال شده و بلافاصله تقویت ۲ نیروگاه رامین و گتوند نیز انجام می‌شود که ارزش یکی از این طرح‌ها ۳۸۰ میلیون دلار و دیگری ۲۸۰ میلیون دلار است. وی اجرای طرح اینچه‌برون را از دیگر طرح‌ها برشمرد و اضافه کرد: درباره اجرای این قرارداد با روس‌ها تفاهم کردیم، اما باید تلاش شود آن را اجرا کنیم.

***

مشاور امنیت ملی امارات امروز به تهران می‌آید

به دعوت رسمی دریابان علی شمخانی، نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان، شیخ طحنون بن‌زاید، مشاور امنیت ملی امارات عربی متحده امروز به تهران می‌آید.
به گزارش ایسنا، وی در این سفر علاوه بر ملاقات با همتای ایرانی خود با برخی مقامات بلندپایه کشورمان دیدار و گفتگو خواهد کرد. توسعه و تقویت روابط دوجانبه و رایزنی پیرامون آخرین تحولات منطقه‌ای از اهداف سفر شیخ طحنون بن‌زاید به تهران است.

***

رئیس دفتر رئیس‌جمهور:
دولت هیچ‌وقت تصمیم غافلگیر‌کننده‌ای نمی‌گیرد

رئیس دفتر رئیس‌جمهور گفت: دولت خدمتگزار مردم بوده و هر تصمیمی درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته شود، به اطلاع مردم خواهد رسید و هیچ‌وقت تصمیم غافلگیر‌کننده‌ای در این زمینه نخواهیم داشت.
غلامحسین اسماعیلی در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما گفت: ما با اراده و برنامه وارد مذاکره شدیم و با برداشتن تحریم‌ها به دنبال نتیجه‌محور بودن این مذاکرات در وین هستیم. وی با بیان اینکه ما همه مردم ایران را امین خود می‌دانیم، اظهار داشت: بدون شک هموطنان عزیز ما در جریان کامل مذاکرات خواهند بود و ما آمادگی داشتیم در وین مذاکرات را ادامه دهیم، اما طرف‌های ما در این مذاکرات اعلام کردند باید مسائل مطروحه را در پایتخت‌های خود مطرح کنند. اسماعیلی با اشاره به سفر‌های استانی رئیس‌جمهور یادآورشد: رئیس‌جمهور ۶ روز کاری در تهران و یک روز کاری در مناطق مختلف و استان‌های محروم دارد، زیرا دکتر رئیسی با انجام سفر‌های استانی به دنبال حل مشکلات مردم در مناطق مختلف کشور است. رئیس دفتر رئیس‌جمهوری گفت: در این ۱۰۰ روز، سفر‌های استانی رئیس‌جمهور بیش از ۱۰ مورد بوده و در این مدت فقط ۲ بار به استان خوزستان سفر کرده و اگر ۲ سفر خارجی رئیس‌جمهور را ملاک قرار دهیم، در واقع رئیس‌جمهور به طور میانگین هر هفته یک سفر انجام داده است.

**************

روزنامه خراسان**

دلار بازار آزاد همچنان بالای ۳۰ هزار تومان

فارس - در هشت ماه اول امسال میزان فروش حواله ارزی صادرکنندگان ۷۰ درصد و میزان فروش اسکناس ارز ۲۰۰ درصد جهش کرده، اما با وجود این نرخ ارز به دلیل انتظارات تورمی و فعالیت‌های سوداگرانه رشد داشته است. همچنین روز گذشته قیمت دلار بازار آزاد همچنان بالای ۳۰ هزار تومان و قیمت دلار صرافی‌های بانکی ۲۷۸۸۰ تومان بود.

نان و مرغ درصدرشکایت مردمی

مهر - معاون وزیر صمت گفت: در آبان امسال ۱۵ هزار و ۹۶۰ فقره گزارش و شکایت مردمی درخصوص کالا و خدمات از طریق ستاد خبری مستقر در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها دریافت شده است. عباس تابش اظهار کرد: بیشترین شکایت‌های دریافتی در بخش کالا مربوط به انواع نان و مرغ و در بخش خدمات مربوط به نرخ تعمیر خودرو‌های سبک و رستوران‌های غذاخوری است.

رشد ۲۳ درصدی ساخت مسکن در سال گذشته

خراسان - گزارش مرکز آمار از رشد ۲۳ درصدی ساخت مسکن در کشور طی سال ۹۹ حکایت دارد. بر اساس این گزارش، واحد‌های مسکونی تعیین شده در پروانه‌های ساختمانی صادر شده در سال ۱۳۹۹ بیش از ۵۱۳ هزار واحد بوده که نسبت به سال قبل ۲۲.۸ درصد افزایش داشته است.

قرارداد تولید ۴۵ هزار خودروی دوگانه‌سوز امضا شد

ایسنا - قرارداد تولید ۴۵ هزار دستگاه خودروی دوگانه‌سوز با حضور مسئولان وزارت صمت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و گروه صنعتی ایران خودرو امضا شد. این قرارداد بر اساس مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر طرح حمایت از تولید و تبدیل کارخانه‌ای و کارگاهی خودرو‌های عمومی، تاکسی، ون (تاکسی)، وانت و مسافربر شخصی بنزینی به سی‌ان‌جی‌سوز و به‌منظور افزایش درآمد‌های حاصل از فروش بنزین، رعایت حقوق شهروندی و الزام‌های محیط زیستی به امضا رسید. به گفته مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از طریق جایگزینی سی‌ان‌جی (گاز طبیعی فشرده) با بنزین، در مصرف روزانه ۱۸۰ هزار لیتر بنزین صرفه‌جویی شده است. مقدار صرفه‌جویی حاصل از جایگزینی سی‌ان‌جی با بنزین در کشور به‌دنبال اجرای مصوبه شورای اقتصاد حدود ۸۰ میلیون دلار بوده است.

**************

روزنامه ایران**

عطریانفر: اگر همه اصلاح‌طلبان تأیید می‌شدند باز پیروز نمی‌شدیم

خبر اول اینکه، محمدعطریانفر عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی در تحلیلی از وضعیت اصلاح‌طلبان در عرصه سیاسی کشور، گفت: اگر شورای نگهبان تصمیم می‌گرفت و همه کاندیدا‌های جبهه اصلاحات از جمله آقایان جهانگیری، پزشکیان، شریعتمداری و دیگران را تأیید می‌کرد، باز احتمال پیروزی ما بسیار اندک بود و شخصاً معتقد بودم که در هیچ شرایطی به پیروزی نخواهیم رسید. عطریانفر این تحلیل را در گفتگو با روزنامه اعتماد مطرح کرد و افزود: عقلای اصلاح‌طلب به کاهش جدی سرمایه اجتماعی این جریان اشراف دارند، اما برخی افراد این جریان که صرفاً سروصدایی دارند می‌خواهند زیرکانه شکست‌های سنگین جریان اصلاحات در سه انتخابات اخیر را به ماجرای ردصلاحیت عناصر مسأله‌دار مرتبط کنند.

آزادی برخی دستگیرشدگان حوادث ۵ آذر اصفهان

خبر رسیده که، رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به تشکیل شعب ویژه‌ای در دادسرای مرکز استان برای رسیدگی به جرایم دستگیرشدگان حوادث ۵ آذر در اصفهان، اعلام کرد برخی افرادی که تحت قرار و وثیقه بودند، از روز گذشته با معرفی وکیل و وثیقه‌گذار آزاد شدند. به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام اسدالله جعفری با تأکید بر اینکه قطعاً برابر با قانون و مقررات بدون هیچ گونه افراط و تفریطی با این افراد برخورد می‌شود، افزود: تعدادی از (دستگیرشدگان) از محرکان اصلی بودند که از میان آنان، کسانی که بازداشت موقت بودند، اما حق اعتراض داشتند، به اعتراض‌شان رسیدگی شده است. آنان که دادگاه اعتراض‌شان را نپذیرفته، فعلاً در قرار بازداشت موقت می‌مانند و همه مراحل پرونده دستگیرشدگان عیناً طبق قانون پیگیری خواهد شد. رئیس کل دادگستری استان اصفهان با ابراز تأسف از اینکه عده‌ای فرصت طلب از مطالبه بحق کشاورزان سوءاستفاده کرده و در این بستر به موج سواری پرداختند، تصریح کرد: حساب این عده از کشاورزان عزیز جداست و قطعاً کشاورزان مورد حمایت دستگاه قضایی و دیگر دستگاه‌های حاکمیتی هستند و مطالبات بحق آنان هم از راه‌های قانونی پیگیری می‌شود. جعفری درعین حال، از فرماندهی انتظامی استان اصفهان که با رأفت اسلامی و سعه صدر تلاش کرد تا از هرگونه درگیری و تنش پیشگیری شود و درعین حال با اقتدار آشوبگران و اغتشاشگران را دستگیر کردند، قدردانی کرد.

۲۰ آذر؛ بزرگترین حراج عمومی اموال تملیکی

دست آخر اینکه، مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی روز گذشته در یک نشست خبری اظهار کرد: پیرو بازدید اولیه‌ای که رئیس جمهور در سفر به استان بوشهر از اموال تملیکی استان بوشهر داشتند دستوراتی را صادر فرمودند و مهلت سه ماهه‌ای تعیین کردند. به گزارش میزان، وی بیان کرد: تأکید رئیس جمهور با نظر کاملاً کارشناسی که داشتند بر این بود که ابتدا باید مشکلات ساختار جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در یک زمان محدود رفع شود. اجتهادی همچنین اظهار داشت: بزرگترین حراج عمومی در سازمان اموال تملیکی در تاریخ ۲۰ آذر ۱۴۰۰ با اطلاع‌رسانی گسترده اجرایی می‌شود. مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به بازدید‌های مسئولان قضایی از بخش‌های این سازمان، گفت: این بازدید‌ها بسیار سازنده بود؛ در بخش دولت نیز وزیر اقتصاد وقت زیادی را در این زمینه اختصاص داده‌اند و روزانه پیگیر اقدامات هستند تا وضعیت بهبود پیدا کند.

**************

روزنامه شرق**

بازگشت قذافی و دبیبه به رقابت‌های انتخاباتی

به دنبال اعلام تصمیم دادگاه عالی لیبی درمورد بازگشت سیف‌الاسلام قذافی، پسر معمر قذافی، دیکتاتور پیشین لیبی به رقابت‌های ریاست‌جمهوری، اکنون پرسش اساسی ناظران این است که انتخابات آینده، سرنوشت کشور را چگونه رقم خواهد زد؟
در واقع، پس از آنکه دادگاه تجدیدنظر شهر سب‌ها در جنوب این کشور سیف‌الاسلام را به فهرست نامزد‌های انتخابات بازگرداند، اقدامات قوه قضائیه لیبی در کانون توجه قرار گرفت. از سوی دیگر عبدالحمید دبیبه، رئیس دولت موقت لیبی نیز پس از پذیرش درخواست تجدیدنظرش در دادگاه طرابلس درمورد اعتراضاتی که علیه نامزدی او برای انتخابات شده بود، بار دیگر به صحنه رقابت‌های انتخاباتی بازگشته است. در همین راستا، عثمان بن برکه، نویسنده و تحلیلگر سیاسی اهل لیبی، معتقد است که سرنوشت کشور زمانی در دست ملت قرار می‌گیرد که انتخابات پیش‌رو آزاد، عادلانه، شفاف و بدون هیچ مانعی برگزار شود. این کارشناس سیاسی در گفتگو با اسکای‌نیوز عربی افزود که اکنون کلیه شهروندان لیبی این واقعیت را پذیرفته‌اند که شرکت در انتخابات تلاشی برای برون‌رفت از بحران جنگ و خشونت و تعیین سرنوشت کشور است و این موضوع به نامزد‌ها و جناح‌های سیاسی ربطی ندارد؛ بنابراین، انتظار می‌رود مردم در انتخابات پیش‌رو حضور پرشور و گسترده‌ای داشته باشند، به‌ویژه اینکه شماری از نامزد‌هایی که در گذشته از رقابت‌های انتخاباتی کنار زده شده بودند، بار دیگر به صحنه بازگشته‌اند.
عثمان بن برکه بر این باور است که هدف عمده و اساسی همه، پایان‌دادن به بحران یک دهه جنگ و خشونت در کشور است و شکی نیست که هر نظام سیاسی که در برخورد با چالش سلاح‌های غیرمجاز و شبه‌نظامیان قادر به کسب موفقیتی نشود، با شکست روبه‌رو خواهد شد. او همچنان جامعه جهانی را نیز مسئول کنترل اوضاع در کشور دانست و گفت اگر جامعه جهانی خواستار ثبات و امنیت در لیبی است، نباید در انجام مسئولیت‌های خود کوتاهی کند. در همین حال، مقام‌ها و فعالان لیبی اصرار دارند که باید همه نامزد‌های حذف‌شده از انتخابات ریاست‌جمهوری به صحنه رقابت بازگردند. عادل‌العماری، کارشناس سیاسی لیبی نیز گفت حذف گزینشی به هیچ صورتی قابل‌پذیرش نیست و احکام اخیر دادگاه برای بازگشت نامزد‌ها به صحنه رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری نشان می‌دهد که حذف گزینشی نامزد‌ها اقدام درستی نبوده است.
پس از حذف سیف‌الاسلام قذافی از فهرست نامزد‌های انتخابات ریاست‌جمهوری، او در پیامی خطاب به حامیان خود گفته بود «برادران و خواهران! هرگز ناامید نشوید. ما تمام تلاش خود را برای بازگشت به عرصه رقابت‌های انتخاباتی انجام خواهیم داد».

**********************************************************

نام:
ایمیل:
* نظر:
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات