الزامات موفقیت در جهاد تبیین چیست؟
صدای انقلاب شماره: 335
مجموعه جهاد تبیین و روایت (قسمت سوم) - کارشناس برنامه: دکتر یدالله جوانی
نمایش خانگی یا سریال های ضد خانوادگی
هشتاد و چهارمین شماره صدای انقلاب:
اربعین، سفر دل‌های مشتاق
پنجاه و پنجمین شماره صدای انقلاب
این مراسم را هر چه میتوانید و هر چه میتوانیم، باید پُربارتر و معنوی‌تر کنیم؛ معنا و مضمون این مراسم را باید روزبه‌روز بیشتر کنیم؛ اهل فکر، اهل فرهنگ، اهل اقدام فرهنگی و فکری، برای این حرکت عظیم بنشینند برنامه‌ریزی کنند.
مداحی یا ترانه مسئله اینست!
پنجاه و دومین شماره صدای انقلاب
معضل مداحان ترانه خوان و لزوم ورود دستگاه قضایی به بدعت های غلط در مدح و مرثیه خوانی
پربیننده ترین