تاریخ انتشار : ۰۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۹  ، 
شناسه خبر : ۳۱۵۱۱۱
پایگاه بصیرت / فتح‌الله‭ ‬پریشان
هفت‭ ‬خرداد‭ ‬۱۳۵۹،‭ ‬مصادف‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬افتتاح‭ ‬اولین‭ ‬دوره‭ ‬مجلس‭ ‬شورای‭ ‬اسلامی‭. ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬در‭ ‬پایان‭ ‬سال‭ ‬جاری‭ (‬دوم‭ ‬اسفند‭ ‬98‭) ‬نیز‭ ‬یازدهمین‭ ‬دوره‭ ‬انتخابات‭ ‬مجلس‭ ‬شورای‭ ‬اسلامی‭ ‬برگزار‭ ‬خواهد‭ ‬شد؛‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬رو‭ ‬مناسب‭ ‬است‭ ‬پیرامون‭ ‬این‭ ‬سؤال‭ ‬مهم‭ ‬که‭ ‬مجلس‭ ‬یازدهم‭ ‬باید‭ ‬چگونه‭ ‬مجلسی‭ ‬باشد‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬دو‭ ‬مؤلفه‭ ‬اساسی‭ ‬‮«‬شرایط‭ ‬حال‭ ‬و‭ ‬آینده‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬ایران‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬تغییر‭ ‬جنس‭ ‬و‭ ‬ماهیت‭ ‬تهدیدات‭ ‬نظام‭ ‬سلطه‭ ‬علیه‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامی‮»‬،‭ ‬بتوانیم‭ ‬برهه‭ ‬فوق‌العاده‭ ‬مهم‭ ‬کنونی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬تعبیری‭ ‬پیچ‭ ‬اصلی‭ ‬انقلاب‭ ‬و‭ ‬نظام‭ ‬اسلامی‭ ‬است،‭ ‬پشت‭ ‬سر‭ ‬بگذاریم؟
‭ ‬اهمیت‭ ‬قائل‭ ‬شدن‭ ‬برای‭ ‬مجلس‭ ‬به‭ ‬ماهیت‭ ‬دموکراسی‭ ‬اسلامی‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬تعبیر‭ ‬آشناتر‭ ‬مردم‌سالاری‭ ‬دینی‭ ‬نظام‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬ایران‭ ‬برمی‌گردد‭. ‬مسلماً‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مقطع‭ ‬حساس‭ ‬حضور‭ ‬میلیونی‭ ‬مردم‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬پای‭ ‬صندوق‌های‭ ‬انتخابات‭ ‬مجلس‭ ‬یازدهم،‭ ‬که‭ ‬همواره‭ ‬بزرگترین‭ ‬فرصت‭ ‬و‭ ‬قوت‭ ‬نظام‭ ‬برای‭ ‬دفع‭ ‬تهدیدات‭ ‬بوده‭ ‬است،‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬زایش‭ ‬مجلسی‭ ‬بینجامد‭ ‬که‭ ‬ظرفیت‭ ‬و‭ ‬توانایی‭ ‬محقق‌سازی‭ ‬الزامات‭ ‬دهه‭ ‬پنجم‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامی،‭ ‬حرکت‭ ‬برای‭ ‬تدوین‭ ‬سند‭ ‬الگوی‭ ‬پایه‭ ‬برای‭ ‬50‭ ‬سال‭ ‬آینده‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬بسترآفرینی‭ ‬برای‭ ‬تحقق‭ ‬بیانیه‭ ‬گام‭ ‬دوم‭ ‬انقلاب‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬چنین‭ ‬مجلسی‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬جنس‭ ‬انقلاب‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬تراز‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامی‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬ماندگارسازی‭ ‬عناصر‭ ‬و‭ ‬هندسه‭ ‬انقلاب‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬زمانه‭ ‬کنونی‭ ‬دشمن‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬بازگشت‭ ‬خام‌اندیشانه‭ ‬به‭ ‬اعمال‭ ‬تحریم‌های‭ ‬سخت‌گیرانه‭ ‬و‭ ‬جنگ‭ ‬تروریستی‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬نفوذ‭ ‬در‭ ‬انتخابات‭ ‬کمر‭ ‬همت‭ ‬بر‭ ‬هدم‭ ‬و‭ ‬حداقل‭ ‬تحریف‭ ‬و‭ ‬تغییر‭ ‬این‭ ‬مبانی‭ ‬بسته‭ ‬است‭.‬
در‭ ‬چنین‭ ‬میدانی‭ ‬تنها‭ ‬نمایندگانی‭ ‬که‭ ‬دل‭ ‬در‭ ‬گرو‭ ‬انقلاب‭ ‬و‭ ‬آرمان‌های‭ ‬امام‭ ‬و‭ ‬رهبری‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬تراز‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامی‭ ‬هستند،‭ ‬می‌توانند‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬هجمه‭ ‬عظیم‭ ‬دشمنان‭ ‬انقلاب‭ ‬که‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬ناکامی‌های‭ ‬گذشته‭ ‬و‭ ‬تأثیرگذاری‭ ‬انقلاب‭ ‬در‭ ‬پارادایم‭ ‬بیداری‭ ‬اسلامی‭ ‬مردم‭ ‬منطقه‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬از‭ ‬قدرت‭ ‬الهام‌بخشی‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬هراس‭ ‬افتاده‌اند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬کنونی‭ ‬در‭ ‬جبهه‌ای‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬پیوسته‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬سناریوهای‭ ‬چند‭ ‬وجهی‭ ‬به‭ ‬مصاف‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامی‭ ‬آمده‌اند،‭ ‬با‭ ‬کمال‭ ‬قاطعیت‭ ‬و‭ ‬شجاعت‭ ‬ایستادگی‭ ‬کنند؛‭ ‬اما‭ ‬اینکه‭ ‬مجلس‭ ‬تراز‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامی‭ ‬چیست‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬چه‭ ‬ویژگی‌هایی‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬تا‭ ‬بتواند‭ ‬نظام‭ ‬اسلامی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سلامت‭ ‬و‭ ‬اقتدار‭ ‬از‭ ‬وضعیت‭ ‬کنونی‭ ‬عبور‭ ‬دهد،‭ ‬می‌تواند‭ ‬در‭ ‬شناخت‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬تکوین‭ ‬چنین‭ ‬پارلمانی‭ ‬مؤثر‭ ‬باشد‭. ‬
مجلس‭ ‬در‭ ‬نظام‭ ‬جمهوري‭ ‬اسلامي‭ ‬ايران‭ ‬از‭ ‬اهميت‭ ‬ويژه‭ ‬و‭ ‬والايي‭ ‬برخوردار‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬محور‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬تصميم‌گيري‌ها،‭ ‬قانونگذاري‌ها‭ ‬و‭ ‬برنامه‌ريزي‌ها‭ ‬و‭ ‬مظهر‭ ‬اراده‭ ‬ملي‭ ‬است‭. ‬درباره‭ ‬اهميت‭ ‬و‭ ‬جايگاه‭ ‬حساس‭ ‬و‭ ‬سرنوشت‌ساز‭ ‬مجلس‭ ‬و‭ ‬نقش‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬صلاح‭ ‬و‭ ‬فساد‭ ‬جامعه‭ ‬و‭ ‬كشور‭ ‬و‭ ‬نظارت‭ ‬بر‭ ‬كارها‭ ‬و‭ ‬اصلاح‭ ‬امور‭ ‬و‭ ‬برخورد‭ ‬قاطع‭ ‬و‭ ‬دلسوزانه‭ ‬با‭ ‬مسائل‭ ‬كشور،‭ ‬اصول‭ ‬مصرح‭ ‬در‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬درباره‭ ‬مجلس،‭ ‬بيانات‭ ‬رهبر‭ ‬كبير‭ ‬انقلاب،‭ ‬حضرت‭ ‬امام‭ ‬خميني‭(‬ره‭) ‬و‭ ‬بيانيه‌ها‭ ‬و‭ ‬سخنان‭ ‬رهبر‭ ‬معظم‭ ‬انقلاب،‭ ‬حضرت‌‭ ‬آيت‌الله‌‭ ‬خامنه‌اي‭(‬مدظله‌العالي‭) ‬بهترين‭ ‬دليل‭ ‬و‭ ‬گواه‭ ‬است‭. ‬قانون‭ ‬اساسي‭ ‬به‭ ‬مثابه‭ ‬منشور‭ ‬اداره‭ ‬كشور،‭ ‬در‭ ‬29‭ ‬اصل‭ ‬به‭ ‬موضوع‭ ‬مجلس‭ ‬شوراي‭ ‬اسلامي‭ ‬پرداخته‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬20‭ ‬اصل‭ ‬وظايفي‭ ‬خاص‭ ‬براي‭ ‬مجلس‭ ‬برشمرده‭ ‬است‭. ‬بنابراین،‭ ‬اختصاص‭ ‬حدود‭ ‬یک‭ ‬چهارم‭ ‬اصول‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬قوه‭ ‬مقننه،‭ ‬جایگاه‭ ‬ویژه‭ ‬و‭ ‬ممتازی‭ ‬به‭ ‬مجلس‭ ‬شورای‭ ‬اسلامی‭ ‬بخشیده‭ ‬است‭. ‬
از‭ ‬منظر‭ ‬بنیانگذار‭ ‬فقید‭ ‬نظام‭ ‬مقدس‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی،‭ ‬امام‭ ‬خمینی‭(‬ره‭) ‬مجلس‭ ‬شورای‭ ‬اسلامی‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬اصلی‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬رأس‭ ‬امور‭ ‬و‭ ‬نهادهای‭ ‬کشور‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬دیدگاه‭ ‬رهبر‭ ‬معظم‭ ‬انقلاب‭ ‬نیز‭ ‬مجلس‭ ‬مظهر‭ ‬الگوی‭ ‬مردم‌سالاری‭ ‬دینی‭ ‬است‭. ‬اطلاق‭ ‬مفهوم‭ ‬‮«‬ويترين‭ ‬نظام‭ ‬اسلامی‮»‬‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬معظم‌له‭ ‬به‭ ‬مجلس،‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬كاربرد‭ ‬كلمه‭ ‬ويترين‭ ‬در‭ ‬عرف‭ ‬مردم،‭ ‬نشان‭ ‬از‭ ‬اهمیت‭ ‬و‭ ‬جايگاه‭ ‬مجلس‭ ‬به‭ ‬منزله‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬نهادهای‭ ‬مؤثر‭ ‬و‭ ‬مهم‭ ‬حاكميت‭ ‬ملي‭ ‬است‭.‬
تراز‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬لغوی‭ ‬به‭ ‬معنای‭ ‬میزان،‭ ‬عِدل‭ ‬و‭ ‬همسان‭ ‬و‭ ‬برابر‭ ‬است؛‭ ‬اما‭ ‬از‭ ‬حیث‭ ‬اصطلاحی‭ ‬و‭ ‬آنچه‭ ‬مطمح‭ ‬نظر‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬نوشته‭ ‬است،‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مجلس‭ ‬آینده‭ ‬در‭ ‬سایه‭ ‬مشارکت‭ ‬حداکثری‭ ‬و‭ ‬انتخاب‭ ‬آگاهانه‭ ‬مردم،‭ ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬رویکرد،‭ ‬انقلابی‭ ‬و‭ ‬مراعات‌کننده‭ ‬اصول‭ ‬اسلامی‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬حیث‭ ‬عملکرد،‭ ‬با‭ ‬ورود‭ ‬نمایندگانی‭ ‬دردآشنا،‭ ‬متخصص‭ ‬و‭ ‬کارآمد،‭ ‬گره‌گشای‭ ‬مشکلات‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬معیشتی‭ ‬مردم‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬بتواند‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬دشمنان‭ ‬همانند‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامی‭ ‬پایداری‭ ‬و‭ ‬ایستادگی‭ ‬کند‭. ‬چنین‭ ‬مجلسی‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬به‭ ‬تحولات‭ ‬منطقه‌ای‭ ‬و‭ ‬بین‌المللی‭ ‬حساس‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬تلاش‭ ‬می‌کند‭ ‬در‭ ‬دوره‭ ‬جنگ‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬دیکتاتوری‌های‭ ‬عریان‭ ‬آمریکا‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬خروج‭ ‬از‭ ‬برجام‭ ‬با‭ ‬رویکردی‭ ‬اسلامی‭ ‬و‭ ‬عملکردی‭ ‬انقلابی‭ ‬از‭ ‬داشته‌های‭ ‬انقلاب‭ ‬و‭ ‬قدرت‭ ‬الهام‌بخشی‭ ‬آن‭ ‬محافظت‭ ‬کند‭. ‬
بر‭ ‬این‭ ‬مبنا‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬تعاریف‭ ‬فوق،‭ ‬مجلس‭ ‬تراز‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامی‭ ‬مجلسی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬اولاً،‭ ‬عصاره‭ ‬همه‭ ‬خصایص‭ ‬و‭ ‬ویژگی‌های‭ ‬مکتبی،‭ ‬اسلامی،‭ ‬ولایی‭ ‬و‭ ‬مردمی‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامی‭ ‬باشد؛‭ ‬ثانیاً‭ ‬حامل‭ ‬و‭ ‬عامل‭ ‬گفتمانی‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬امام‭ ‬خمینی‭(‬ره‭) ‬بنیان‭ ‬گذاشته‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬امروز‭ ‬تنها‭ ‬طریق‭ ‬مطمئن‭ ‬تداوم‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬گفتمان‌های‭ ‬رقیب،‭ ‬خط‭ ‬روشن‭ ‬امام‭ ‬خامنه‌ای‭(‬مدظله‌العالی‭) ‬است؛‭ ‬ثالثاً‭ ‬مجلسی‭ ‬نفوذناپذیر‭ ‬با‭ ‬شاخصه‌های‭ ‬انقلابی‌گری‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬کنونی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬همزمان‭ ‬می‌خواهد‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬جبهه‭ ‬نقش‌آفرینی‭ ‬کند؛‭ ‬یک‌ـ‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬دشمنانی‭ ‬که‭ ‬درصددند‭ ‬در‭ ‬پرتو‭ ‬اعتقاد‭ ‬برخی‭ ‬مسئولان‭ ‬برای‭ ‬حل‭ ‬امور‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬بیرون،‭ ‬با‭ ‬اعمال‭ ‬نفوذ‭ ‬در‭ ‬مجلس‭ ‬و‭ ‬نمایندگان‭ ‬نفوذپذیر‭ ‬زمینه‌های‭ ‬سلطه‌گری‭ ‬و‭ ‬ترویج‭ ‬تفکر‭ ‬غرب‌گرایانه‭ ‬و‭ ‬تغییر‭ ‬هندسه‭ ‬و‭ ‬مبانی‭ ‬انقلاب‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬کنند‭. ‬دو‌ـ‭ ‬تحرک‭ ‬انقلابی‭ ‬امیدوارانه‭ ‬برای‭ ‬پیاده‌سازی‭ ‬چله‭ ‬دوم‭ ‬انقلاب‭. ‬از‭ ‬دستاوردهای‭ ‬چنین‭ ‬مجلسی،‭ ‬مرزبندی‭ ‬شفاف‭ ‬و‭ ‬روشن‭ ‬با‭ ‬مخالفان،‭ ‬معاندان‭ ‬و‭ ‬دشمنان‭ ‬قسم‌خورده‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامی‭ ‬و‭ ‬نظام‭ ‬ولایی‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬متحول،‭ ‬حساس،‭ ‬پیچیده‭ ‬و‭ ‬چندوجهی‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬جهانی‭ ‬امروز‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامی‭ ‬است‭. ‬
از‭ ‬آنجا‭ ‬که‭ ‬آمریکا‭ ‬و‭ ‬غرب‭ ‬به‭ ‬نوعی‭ ‬عامل‭ ‬عمده‭ ‬ناکامی‌های‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬ویژه‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬مهم‭ ‬غرب‭ ‬آسیا‭ ‬و‭ ‬شمال‭ ‬آفریقا‭ ‬را‭ ‬گفتمان‭ ‬انقلاب‭ ‬و‭ ‬نظام‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬ایران‭ ‬تلقی‭ ‬می‌کنند،‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬خنثی‌سازی‭ ‬و‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬آن،‭ ‬راهبردهای‭ ‬سخت‌گیرانه‌ای‭ ‬را‭ ‬طراحی‭ ‬و‭ ‬مدنظر‭ ‬قرار‭ ‬داده‌اند‭. ‬این‭ ‬راهبردها‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬‮«‬استراتژی‭ ‬فشار‭ ‬ترکیبی‮»‬‭ ‬علیه‭ ‬ایران‭ ‬از‭ ‬بیرون‭ ‬و‭ ‬‮«‬تغییر‭ ‬ترکیبی‮»‬‭ ‬در‭ ‬درون‭ ‬پیگیری‭ ‬می‌شود،‭ ‬هدفش‭ ‬ضربه‭ ‬زدن‭ ‬به‭ ‬حیثیت‭ ‬الهام‌بخشی‭ ‬و‭ ‬الگویی‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬ایران‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬وادارسازی‭ ‬به‭ ‬مذاکره‭ ‬جدید‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬مانع‭ ‬خیزش‭ ‬عظیم‭ ‬مردمی‭ ‬جهان‭ ‬اسلام‭ ‬علیه‭ ‬استکبار‭ ‬غرب‭ ‬و‭ ‬استبدادهای‭ ‬وابسته‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬کشورها‭ ‬و‭ ‬ملت‌های‭ ‬اسلامی‭ ‬شود‭. ‬درباره‭ ‬‮«‬استراتژی‭ ‬فشار‭ ‬ترکیبی‮»‬‭ ‬علیه‭ ‬ایران‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬غرب،‭ ‬‮«‬فرید‭ ‬زکریا‮»‬‭ ‬استراتژیست‭ ‬هندی‌الاصل‭ ‬‌آمریکایی‌تبار‭ ‬در‭ ‬مقاله‌اي‭ ‬در‭ ‬مجله‭ ‬‮«‬فارین‭ ‬پالیسی‮»‬‭ ‬می‌نویسد‭: ‬‮«‬ایران‭ ‬تنها‭ ‬تمدن‭ ‬باقیمانده‭ ‬از‭ ‬نسل‭ ‬تمدن‌های‭ ‬بزرگ‭ ‬در‭ ‬امروز‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬غرب‭ ‬ایستاده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬راه‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬‮«‬استراتژی‭ ‬ترکیبی‮»‬‭ ‬است‭.‬‮»‬‭ ‬بنابراین،‭ ‬آنچه‭ ‬امروز‭ ‬از‭ ‬مجلس‭ ‬انتظار‭ ‬می‌رود،‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مجلسی‭ ‬استکبارستیز‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬هیچ‭ ‬وجه‭ ‬مرعوب‭ ‬تهدیدات‭ ‬نظام‭ ‬سلطه‭ ‬نشود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬کلام‭ ‬پایگاه‭ ‬مستحکم‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬انقلاب‭ ‬و‭ ‬اسلام‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬تهدیدات‭ ‬فزاینده،‭ ‬متنوع‭ ‬و‭ ‬پیچیده‭ ‬استکبار‭ ‬جهانی‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬فعلی‭ ‬باشد‭. ‬به‭ ‬بیان‭ ‬رهبر‭ ‬معظم‭ ‬انقلاب،‭ ‬‮«‬اين‭ ‬كمترين‭ ‬انتظار‭ ‬ملت‭ ‬انقلابي‭ ‬و‭ ‬مسلمان‭ ‬از‭ ‬نمايندگان‭ ‬مجلسي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬خون‭ ‬شهيدان‭ ‬و‭ ‬مجاهدت‭ ‬ايثارگران‭ ‬پديد‭ ‬آمده‭ ‬و‭ ‬برقرار‭ ‬مانده‭ ‬است‭.‬‮»‬‭ (‬6/3/1379‭)‬
برچسب اخبار
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ترین
پربحث ترین عناوین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات