براساس گزارش‌های مرکز آمار ایران تا پایان نیمه اول سال ۱۴۰۰ تعداد معادل فعال کشور ۶ هزار و ۸۶۱ واحد بوده که آخرین گزارش‌های وزارت صمت نشان می‌دهد این تعداد تا نیمه اول اردیبهشت‌ماه امسال به ۷ هزار و ۴۵۵ واحد رسیده است. به عبارتی در دولت سیزدهم ۵۹۴ معدن جدید فعال شده شده و به مدار تولید برگشته است.

 

نود اقتصادی