تاریخ انتشار : ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۰  ، 
شناسه خبر : ۳۱۵۲۳۰
گفت‌وگوی‭ ‬صبح‭ ‬صادق‭ ‬با‭ ‬خانم‭ ‬دکتر‭ ‬روح‌افزا‭ ‬درباره‭ ‬جایگاه‭ ‬زن‭ ‬در‭ ‬اندیشه‭ ‬امام‭ ‬خمینی(ره‭(
در‭ ‬منظومه‭ ‬فکری‭ ‬حضرت‭ ‬امام‭(‬ره‭)‬‭ ‬زنان‭ ‬از‭ ‬چه‭ ‬جایگاهی‭ ‬برخوردار‭ ‬هستند؟
امام‭ ‬بارها،‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬مبارزه‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬زعامت‭ ‬جامعه‭ ‬اسلامی‭ ‬درباره‭ ‬جایگاه‭ ‬و‭ ‬مقام‭ ‬زن‭ ‬تاکید‭ ‬کردند‭: ‬‮«‬ما‭ ‬می‌خواهیم‭ ‬زن‭ ‬به‭ ‬مقام‭ ‬والای‭ ‬انسانیت‭ ‬برسد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سرنوشت‭ ‬خود‭ ‬دخالت‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬‮»‬‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬حضرت‭ ‬امام‭(‬ره‭) ‬در‭ ‬بیانات‭ ‬خودشان‭ ‬زن‭ ‬و‭ ‬نقش‭ ‬زن‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬موازات‭ ‬با‭ ‬نقش‭ ‬قرآن‭ ‬می‌دانند‭ ‬و‭ ‬گفته‭ ‬اند‭: ‬‮«‬زن‭ ‬انسان‌ساز‭ ‬است،‭ ‬قرآن‭ ‬هم‭ ‬انسان‌ساز‭ ‬است‮»‬‭. ‬
بر‭ ‬همین‭ ‬اساس‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬امام‭ ‬خمینی‭(‬ره‭) ‬زن‭ ‬را‭ ‬پرورش‌دهنده‭ ‬زنان‭ ‬و‭ ‬مردان‭ ‬ارجمند‭ ‬می‌دانند‭ ‬و‭ ‬معتقدند‭ ‬از‭ ‬دامن‭ ‬زن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مرد‭ ‬به‭ ‬معراج‭ ‬می‌رود‭. ‬دامن‭ ‬زن‭ ‬محل‭ ‬تربیت‭ ‬بزرگ‭ ‬زنان‭ ‬و‭ ‬بزرگ‭ ‬مردان‭ ‬است‭. ‬زن،‭ ‬زن‌ها‭ ‬و‭ ‬مردان‭ ‬شجاع‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دامان‭ ‬خود‭ ‬بزرگ‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬همچون‭  ‬قرآن‭ ‬کریم‭ ‬انسان‌ساز‭ ‬است‭.‬‭ ‬
در‭ ‬نگاه‭ ‬امام‭(‬ره‭)‬‭ ‬زن‭ ‬تعیین‭ ‬کننده‭ ‬آینده‭ ‬هر‭ ‬جامعه‭ ‬است‭. ‬یا‭ ‬به‭ ‬تعبیر‭ ‬امام‭ ‬راحل‭: ‬‮«‬‭ ‬اگر‭ ‬زنان‭ ‬شجاع‭ ‬و‭ ‬انسان‌ساز‭ ‬از‭ ‬ملت‌ها‭ ‬گرفته‭ ‬شوند،‭ ‬ملت‌ها‭ ‬به‭ ‬شکست‭ ‬و‭ ‬انحطاط‭ ‬کشیده‭ ‬می‌شوند‭.‬‮»‬‭ ‬یا‭ ‬در‭ ‬جای‭ ‬دیگر‭ ‬امام‭ (‬ره‭) ‬می‌فرمایند‭: ‬‮«‬مادرها‭ ‬مبدأ‭ ‬خیرات‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬خدایی‭ ‬نخواسته‭ ‬مادرانی‭ ‬باشند‭ ‬که‭ ‬بچه‌های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بد‭ ‬تربیت‭ ‬کنند،‭ ‬مبدأ‭ ‬شر‭ ‬هستند‭.‬‮»‬
در‭ ‬طول‭ ‬تاریخ‭ ‬هم‭ ‬شاهد‭ ‬هستیم‭ ‬که‭ ‬صلاح‭ ‬و‭ ‬فساد‭ ‬هرجامعه‌ای‭ ‬از‭ ‬زنان‭ ‬آن‭ ‬جامعه‭ ‬سرچشمه‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬زن‭ ‬یکتا‭ ‬موجودی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬می‌تواند‭ ‬از‭ ‬دامن‭ ‬خود‭ ‬افرادی‭ ‬به‭ ‬جامعه‭ ‬تحویل‭ ‬دهد‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬برکات‭ ‬آن‭ ‬هر‭ ‬جامعه‭ ‬ای‭ ‬به‭ ‬ارزش‌های‭ ‬والای‭ ‬انسانی‭ ‬کشیده‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬برعکس‭ ‬آن‭ ‬جامعه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬انحطاط‭ ‬ببرد‭. ‬
امام‭ ‬خمینی‭ (‬ره‭) ‬حضرت‭ ‬زهرا‭(‬س‭) ‬را‭ ‬الگوی‭ ‬زن‭ ‬مسلمان‭ ‬معرفی‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬وصف‭ ‬جایگاه‭ ‬زنان‭ ‬می‌فرمایند‭: ‬‮«‬حضرت‭ ‬زهرا‭ ‬از‭ ‬معجزات‭ ‬تاریخ‭ ‬و‭ ‬افتخارات‭ ‬عالم‭ ‬وجود‭ ‬می‌باشد‭. ‬زنی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬حجره‭ ‬کوچک‭ ‬خانه‌ای‭ ‬محقر‭ ‬انسان‌هایی‭ ‬تربیت‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬نورشان‭ ‬از‭ ‬خاک‭ ‬تا‭ ‬افلاک‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬عالم‭ ‬ملک‭ ‬و‭ ‬ملکوت‭ ‬اعلا‭ ‬می‌درخشید؛‭ ‬حجره‭ ‬محقری‭ ‬که‭ ‬جِلوه‌گاه‭ ‬نور‭ ‬عظمت‭ ‬الهی‭ ‬و‭ ‬پرورش‌گاه‭ ‬زبدگان‭ ‬اولاد‭ ‬آدم‭ ‬بود‭.‬‮»‬
نگاه‭ ‬حضرت‭ ‬امام‭(‬ره‭) ‬درست‭ ‬نگاهی‭ ‬مطابق‭ ‬با‭ ‬نگاه‭ ‬اسلام‭ ‬به‭ ‬زن‭ ‬است زنان‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬اسلام‭ ‬نقش‭ ‬اساسی‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬اسلامی‭ ‬دارند‭. ‬اسلام‭ ‬زن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬حدی‭ ‬ارتقا‭ ‬می‌دهد‭ ‬که‭ ‬بتواند‭ ‬مقام‭ ‬انسانی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬بازیابد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬حد‭ ‬شیء‭ ‬بودن‭ ‬ارتقا‭ ‬یابد‭ ‬و‭ ‬متناسب‭ ‬با‭ ‬چنین‭ ‬رشدی‭ ‬در‭ ‬ساختمان‭ ‬حکومت‭ ‬اسلامی‭ ‬مسئولیت‭ ‬بر‭ ‬عهده‭ ‬گیرد‭. ‬زنان‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬مقدرات‭ ‬اساسی‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬ابعاد‭ ‬مختلف‭ ‬حقوقی،‭ ‬حکومتی‭ ‬و‭ ‬بین‌المللی‭ ‬دخالت‭ ‬کنند‭.‬
زمانی‭ ‬که‭ ‬اسلام‭ ‬در‭ ‬جزیره‌العرب‭ ‬ظهور‭ ‬کرد،‭ ‬خانم‌ها‭ ‬حیثیت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬پیش‭ ‬مردان‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬داده‭ ‬بودند‭. ‬اسلام‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬سربلند‭ ‬و‭ ‬سرفراز‭ ‬کرد‭. ‬آنها‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬مردان‭ ‬برابر‭ ‬قرار‭ ‬داد‭. ‬عنایت‭ ‬اسلام‭ ‬به‭ ‬بانوان‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬عنایتی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬مردان‭ ‬دارد‭.‬
چنانکه‭ ‬امام‭(‬ره‭) ‬نیز‭ ‬می‌فرمایند‭: ‬‮«‬خدمت‭ ‬اسلام‭ ‬به‭ ‬زن‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬بی‌سابقه‭ ‬است‭. ‬اسلام‭ ‬زن‭ ‬را‭ ‬از‭  ‬لجن‌زار‭ ‬برداشت‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬شخصیت‭ ‬داد‭. ‬اسلام‭ ‬می‌خواهد‭ ‬زن‭ ‬و‭ ‬مرد‭ ‬رشد‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭. ‬اسلام‭ ‬زن‌ها‭ ‬را‭ ‬نجات‭ ‬داده‭ ‬است‭. ‬آنقدری‭ ‬که‭ ‬اسلام‭ ‬به‭ ‬زن‭ ‬خدمت‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬مرد‭ ‬خدمت‭ ‬نکرده‭ ‬است‭.‬‮»‬
حضرت‭ ‬امام‭ ‬در‭ ‬مسائل‭ ‬مختلف‭ ‬عدالت‭ ‬و‭ ‬آزادی‭ ‬به‭ ‬انسان‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬انسان‭ ‬نگاه‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬تفکیکی‭ ‬میان‭ ‬بحث‭ ‬زن‭ ‬و‭ ‬مرد‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬ها‭ ‬قا‌ئل‭ ‬نمی‭ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬هیچ‭ ‬دانشمند،‭ ‬فیلسوف‭ ‬و‭ ‬اندیشمند‭ ‬اسلامی‭ ‬و‭ ‬غیر‭ ‬اسلامی‭ ‬مانند‭ ‬ایشان‭ ‬چنین‭ ‬جایگاهی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬زن‭ ‬قائل‭ ‬نیست‭. ‬
امام‭ ‬می‌فرمایند‭: ‬‮«‬امکان‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬رتبه‭ ‬اجتهاد‭ ‬برای‭ ‬زن‭ ‬هم‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اینها‭ ‬نمونه‭ ‬هستند‭.‬‮»‬‭ ‬در‭ ‬حقیقت‭ ‬نقش‭ ‬‌تربیتی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬رهبر‭ ‬کبیر‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامی‭ ‬به‭ ‬زنان‭ ‬محول‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬الگویی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬زمینه‭ ‬ساز‭ ‬حضور‭ ‬اجتماعی‭ ‬آنان‭  ‬و‭ ‬تاثیرگذاری‭ ‬در‭ ‬سرنوشت‭ ‬بشر‭ ‬است‭.‬
در‭ ‬کنار‭ ‬این‭ ‬نگاه،‭ ‬امام‭ ‬همواره‭ ‬درباره‭ ‬جایگاه‭ ‬زنان‭ ‬و‭ ‬ابعاد‭ ‬حضور‭ ‬اجتماعی‌شان‭  ‬سفارش‭ ‬اخلاقی‭ ‬در‭ ‬خور‭ ‬توجهی‭ ‬به‭ ‬بانوان‭ ‬داشتند،‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬نمونه‭ ‬فرمودند‭: ‬‮«‬آنچه‭ ‬برای‭ ‬من‭ ‬یک‭ ‬خاطره‭ ‬فراموش‌نشدنی‭ ‬است،‭ ‬ازدواج‭ ‬یک‭ ‬دختر‭ ‬جوان‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬پاسدار‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬جنگ‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬دست‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬چشمش‭ ‬آسیب‭ ‬دیده‭ ‬بود‭. ‬آن‭ ‬دختر‭ ‬شجاع‭ ‬با‭ ‬روحی‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬سرشار‭ ‬از‭ ‬صمیمیت‭ ‬گفت‭: ‬‮«‬حال‭ ‬که‭ ‬نتوانستم‭ ‬به‭ ‬جبهه‭ ‬بروم‭ ‬بگذار‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬عمل‭ ‬دین‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬انقلاب‭ ‬را‭ ‬ادا‭ ‬کنم‭.‬‮»‬‭ ‬عظمت‭ ‬روحانی‭ ‬و‭ ‬نغمه‌های‭ ‬الهی‭ ‬این‭ ‬عمل‭ ‬را‭ ‬نویسندگان،‭ ‬شاعران،‭ ‬گویندگان،‭ ‬نقاشان،‭ ‬عارفان،‭ ‬فیلسوفان،‭ ‬فقیهان‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬کسی‭ ‬که‭ ‬شما‭ ‬فرض‭ ‬می‌کنید،‭ ‬نمی‌تواند‭ ‬بیان‭ ‬کند‭. ‬فداکاری،‭ ‬خداجویی‭ ‬و‭ ‬معنویت‭ ‬این‭ ‬دختر‭ ‬بزرگ‭ ‬را‭ ‬هیچ‭ ‬کس‭ ‬نمی‌تواند‭ ‬با‭ ‬معیارهای‭ ‬رایج‭ ‬ارزیابی‭ ‬کند‭.‬‮»‬‭ ‬امام‭ ‬ازدواج‭ ‬الهی‭ ‬یک‭ ‬خانم‭ ‬جوان‭ ‬را‭ ‬چنین‭ ‬عمیق‭ ‬می‌بیند‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬جایگاه‭ ‬زن‭ ‬در‭ ‬اندیشه‭ ‬ایشان‭ ‬است‭. ‬هیچ‭ ‬جای‭ ‬دنیا‭ ‬چنین‭ ‬نگاه‭ ‬والایی‭ ‬به‭ ‬زنان‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭.‬

در‭ ‬مورد‭ ‬حدود‭ ‬و‭ ‬ثغور‭ ‬حجاب‭ ‬اسلامی‭ ‬در‭ ‬نگاه‭ ‬حضرت‭ ‬امام‭ ‬خمینی‭(‬ره‭)‬‭ ‬و‭ ‬مطرح‭ ‬شدن‭ ‬این‭ ‬مسئله‭ ‬که‭ ‬امام‭ ‬به‭ ‬حجاب‭ ‬برتر‭ ‬اعتقادی‭ ‬نداشتند‭ ‬بفرمایید‭ ‬و‭ ‬اینکه‭ ‬این‭ ‬مسئله‭ ‬تا‭ ‬چه‭ ‬اندازه‭ ‬واقعیت‭ ‬داشته‭ ‬است؟
این‭ ‬تحریف‭ ‬اندیشه‭ ‬امام‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بگویند‭ ‬به‭ ‬حجاب‭ ‬برتر‭ ‬اعتقادی‭ ‬نداشتند‭. ‬حجاب‭ ‬برتر‭ ‬حجاب‭ ‬قرآن‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬قرآن‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬پرداخته‭ ‬است؛‭ ‬بنابراین‭ ‬مشخص‭ ‬است‭ ‬امام‭ ‬به‭ ‬چه‭ ‬نوع‭ ‬حجابی‭ ‬اعتقاد‭ ‬داشتند‭.‬
امام‭ ‬بر‭ ‬حفظ‭ ‬عفاف‭ ‬و‭ ‬شرف‭ ‬زنان‭ ‬بسیار‭ ‬تأکید‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬هرگز‭ ‬نمی‌توان‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬حجاب‭ ‬برتر‭ ‬مد‭ ‬نظر‭ ‬ایشان‭ ‬نبود،امام‭(‬ره‭) ‬بزرگوارانی‭ ‬چون‭ ‬حضرت‭ ‬خدیجه‭(‬س‭)‬،‭ ‬حضرت‭ ‬زینب‭(‬ع‭) ‬و‭ ‬حضرت‭ ‬مریم‭(‬ع‭) ‬را‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬الگوی‭ ‬زن‭ ‬مسلمان‭ ‬ایرانی‭ ‬معرفی‭ ‬کردند‭. ‬کدام‭ ‬یک‭ ‬از‭ ‬اینها‭ ‬پوشش‌شان‭ ‬کامل‭ ‬نبود‭. ‬اگر‭ ‬نظر‭ ‬امام‭ ‬خلاف‭ ‬عملکرد‭ ‬آنها‭ ‬باشد،‭ ‬چرا‭ ‬اینها‭ ‬را‭ ‬مدل‭ ‬و‭ ‬الگو‭ ‬قرار‭ ‬می‌دهند؟
امام‭ (‬ره‭) ‬برای‭ ‬زنانی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سطوح‭ ‬مختلف‭ ‬جامعه‭ ‬فعالیت‭ ‬می‌کنند‭ ‬الگو‭ ‬و‭ ‬سرلوحه‭ ‬معرفی‭ ‬می‌کنند،‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬اساس‭ ‬چگونه‭ ‬می‌توان‭ ‬گفت‭ ‬امام‭(‬ره‭) ‬به‭ ‬حجاب‭ ‬برتر‭ ‬معتقد‭ ‬نیستند‭ ‬وقتی‭ ‬می‌فرمایند‭ ‬زن‭ ‬باید‭ ‬مقامی‭ ‬مانند‭ ‬حضرت‭ ‬زینب‭(‬س‭) ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬
حضرت‭ ‬زینب‭(‬س‭) ‬وقتی‭ ‬‭ ‬در‭ ‬بارگاه‭ ‬آن‭ ‬ملعون‭ ‬وارد‭ ‬شدند‭ ‬و‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬یزید‭ ‬گفت‭ ‬از‭ ‬من‭ ‬چیزی‭ ‬بخواه‭ ‬فرمودند‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬شما‭ ‬چیزی‭ ‬نمی‌خواهیم،‭ ‬تو‭ ‬زنان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬پشت‭ ‬پرده‭ ‬نگاه‭ ‬داشتی‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬ما‭ ‬چنین‭ ‬برخوردی‭ ‬کردی،‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬نشان‭ ‬از‭ ‬اهمیت‭ ‬عفاف‭ ‬و‭ ‬حجاب‭ ‬در‭ ‬منظومه‭ ‬فکری‭ ‬اهل‭ ‬بیت‭ ‬پیامبر‭ ‬دارد‭. ‬چگونه‭ ‬می‌توان‭ ‬بر‭ ‬موضوعی‭ ‬خلاف‭ ‬سیره‭ ‬این‭ ‬حضرات‭ ‬معتقد‭ ‬باشند؟

آیا‭ ‬در‭ ‬دیدگاه‭ ‬اسلام‭ ‬مانعی‭ ‬برای‭ ‬حضور‭ ‬اجتماعی‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬عرصه‌های‭ ‬گوناگون‭ ‬وجود‭ ‬دارد؟
در‭ ‬اسلام‭ ‬مانعی‭ ‬برای‭ ‬حضور‭ ‬اجتماعی‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬توان‭ ‬براساس‭ ‬دیدگاه‭ ‬حضرت‭ ‬امام‭  ‬که‭ ‬تبیین‭ ‬کننده‭  ‬دیدگاه‭ ‬اسلام‭ ‬ناب‭ ‬محمدی‭ ‬است‭ ‬مشاهده‭ ‬کرد؛‭ ‬ایشان‭ ‬حضرت‭ ‬زینب‭(‬س‭) ‬را‭ ‬که‭ ‬فرزندان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬داده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬راه‭ ‬خدا‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬چیز‭ ‬گذشته‭ ‬است،‭ ‬به‭ ‬منزله‭ ‬الگو‭ ‬معرفی‭ ‬می‌کند‭. ‬‭ ‬امام‭ ‬درباره‭ ‬ایستادگی‭ ‬حضرت‭ ‬زینب‭(‬س‭) ‬در‭ ‬برابر‭ ‬یزید‭ ‬پلید‭ ‬می‌فرماید‭ ‬شهادت‭ ‬‮«‬یک‭ ‬انسان‮»‬‭ ‬کامل‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬اولیای‭ ‬خدا‭ ‬جمیل‭ ‬است‭ ‬نه‭ ‬برای‭ ‬آنکه‭ ‬جنگ‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬کشته‭ ‬شده‭ ‬است؛‭ ‬برای‭ ‬اینکه‭ ‬برای‭ ‬خدا‭ ‬قیام‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬حاکم‭ ‬ظالم‭ ‬زمان‭ ‬ایستاده‭ ‬است‭.‬
مصداق‭ ‬دیگر‭  ‬نگاه‭  ‬اسلام‭ ‬به‭ ‬حضور‭ ‬اجتماعی‭ ‬زنان‭  ‬سیره‭ ‬و‭ ‬عمل‭ ‬حضرت‭ ‬زهرا‭(‬س‭) ‬است‭: ‬ایشان‭ ‬با‭ ‬چهار‭ ‬فرزند‭ ‬حضور‭ ‬اجتماعی‌شان‭ ‬پررنگ‭ ‬است‭. ‬حضور‭ ‬و‭ ‬میدان‌داری‭ ‬دخت‭ ‬نبی‭ ‬اسلام‭(‬س‭) ‬در‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬ولایت‭ ‬را‭ ‬ببینید؛‭ ‬آیا‭ ‬این‭ ‬حضور‭ ‬اجتماعی‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬نمونه‭ ‬دیگری‭ ‬دارد؟‭ ‬خانمی‭ ‬چنین‭ ‬استوار‭ ‬پای‭ ‬دین‭ ‬خود‭ ‬بایستد‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬منابع‭ ‬و‭ ‬نمونه‌ها‭ ‬هرگز‭ ‬نمی‌توان‭ ‬گفت‭ ‬حضور‭ ‬اجتماعی‭ ‬زنان‭ ‬اشکال‭ ‬دارد‭. ‬
از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬می‌توان‭ ‬به‭ ‬خطاب‭ ‬قرآن‭ ‬به‭ ‬زنان‭ ‬استناد‭ ‬کرد؛‭ ‬زیرا‭ ‬اگر‭ ‬اسلام‭ ‬مخالف‭ ‬حضور‭ ‬اجتماعی‭ ‬زنان‭ ‬بود،‭ ‬بلقیس‭ ‬نباید‭ ‬می‌آمد‭ ‬و‭ ‬ایمان‭ ‬می‌آورد‭.‬
نکته‭ ‬دیگر‭ ‬فلسفه‭ ‬وجود‭ ‬حجاب‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬اجتماع‭ ‬تعریف‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
جامعه‭ ‬و‭ ‬اجتماع‭ ‬به‭ ‬حضور‭ ‬زنان‭ ‬نیازمند‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬نباید‭ ‬به‭ ‬فکر‭ ‬حذف‭ ‬زنان‭ ‬از‭ ‬جامعه‭ ‬بود؛‭ ‬در‭ ‬نظام‭ ‬اسلامی‭ ‬زن‭ ‬می‌تواند‭ ‬مشارکت‭ ‬فعال‭ ‬با‭ ‬مردان‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬داشته‭ ‬باشد؛‭ ‬اما‭ ‬نه‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬یک‭ ‬شیء،‭ ‬نه‭ ‬او‭ ‬حق‭ ‬دارد‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬چنین‭ ‬جایگاهی‭ ‬تنزل‭ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬مردان‭ ‬حق‭ ‬دارند‭ ‬درباره‭ ‬او‭ ‬چنین‭ ‬بیندیشند‭. ‬در‭ ‬مورد‭ ‬آنچه‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬تفریحات‭ ‬شناخته‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬اسلام‭ ‬با‭ ‬هر‭ ‬چیزی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬پوچی‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬بیگانه‭ ‬شدن‭ ‬می‌انجامد‭ ‬مبارزه‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامی‭ ‬ایران‭ ‬زمینه‌ساز‭ ‬این‭ ‬حضور‭ ‬بود‭.‬
حضور‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬امروز‭ ‬اصلاً‭ ‬با‭ ‬زمان‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬انقلاب‭ ‬قابل‭ ‬مقایسه‌‭ ‬نیست؛‭ ‬میزان‭ ‬تحصیلات،‭ ‬تعداد‭ ‬استادان‭ ‬دانشگاه‭ ‬و‭ ‬مقامات‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬ورزشی‭ ‬که‭ ‬زنان‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬می‌آورند،‭ ‬نشانه‌های‭ ‬جایگاه‭ ‬والای‭ ‬آنان‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬ما‭ ‬است‭. ‬امروزه‭ ‬حضور‭ ‬عفیف‭ ‬زنان‭ ‬مسلمان‭ ‬ایران‭ ‬برای‭ ‬جامعه‭ ‬زنان‭ ‬الگوست‭ ‬و‭ ‬قابل‭ ‬عرضه‭ ‬به‭ ‬جهانیان‭ ‬است‭.‬

گفت‭ ‬و‭ ‬گو‭ ‬از‭ ‬حسین‭ ‬محمدی

برچسب اخبار
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات