طبق اطلاعات صورت مالی، موسسه مذکور با مجوز رسمی دانشگاه جامع علمی-کاربردی، از مهرماه سال ۱۳۸۴ پذیرش دانشجو با ظرفیت ۳۳۰ دانشجو را آغاز کرده و روند پذیرش دانشجو تا ۱۳۹۶ ادامه داشته اما با فارغ‌التحصیلی دانشجویان قبلی در پایان سال ۱۳۹۹ عمده عملیات موسسه متوقف و پرسنل بازخرید شده‌اند؛ به طوریکه از ۲۲ کارمند موسسه در سال ۱۳۹۹ درحال حاضر تنها ۲ نفر باقی مانده‌اند. 

اما براساس صورت مالی ۶ماهه نخست سال ۱۴۰۰ موسسه آموزشی پژوهشی صنعت خودروسازی در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ دارای زیان انباشته نیز بوده است.

قابل ذکر است این موارد نشان می‌دهد مدیریت بدِ خودروسازان فقط منحصر به بخش خودروسازی و قطعه‌سازی نشده و در دیگر حوزه‌ها نیز اقدامات آنها موفقیتی در پی نداشته است.