به گزارش «نود اقتصادی» براساس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی صورت مالی بانک پاسارگاد، این بانک الزامات بانک مرکزی در خصوص دسته‌بندی مطالبات را رعایت نمی‌کند.

ترفند بانک این است که تسهیلات معوق و مشکوک‌الوصول را بدون وصول وجه و از طریق امهال، تمدید یا تبدیل عقود به عنوان تسهیلات جاری شناسایی و گزارش می‌کند.

 

«نود اقتصادی»