صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷  ، 
شناسه خبر : ۳۱۴۸۶۰
پایگاه بصیرت / سيدمهدي‭ ‬حسيني
در‭ ‬تقويم‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامي،‭ ‬ماه‭ ‬مبارك‭ ‬رمضان‭ ‬سال‭ ‬1357‭ ‬در‭ ‬سرعت‭ ‬بخشيدن‭ ‬به‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامي‭ ‬جايگاه‭ ‬ويژه‌اي‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬عبارت‭ ‬ديگر‭ ‬نقطه‭ ‬تمركز‭ ‬و‭ ‬حلقه‭ ‬وصل‭ ‬سلسله‭ ‬حوادث‭ ‬را‭ ‬رقم‭ ‬زده‭ ‬است‭. ‬اين‭ ‬ماه‭ ‬مبارك‭ ‬استعدادهاي‭ ‬فراواني‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬رژيم‭ ‬شاه‭ ‬نشان‭ ‬داد‭. ‬اين‭ ‬ظرف‭ ‬زماني‭ ‬فرصتي‭ ‬بسيار‭ ‬عالي‭ ‬براي‭ ‬مبارزان‭ ‬مؤمن‭ ‬فراهم‭ ‬كرد‭. ‬‭ ‬رمضان‭ ‬كمر‭ ‬رژيم‭ ‬شاه‭ ‬را‭ ‬شكست
اسناد‭ ‬نشان‭ ‬مي‌دهد‭ ‬كه‭ ‬اهل‭ ‬منبر‭ ‬و‭ ‬موعظه‭ ‬با‭ ‬ايراد‭ ‬سخنراني‌هاي‭ ‬پرشور‭ ‬و‭ ‬انقلابي،‭ ‬دستگاه‌هاي‭ ‬اطلاعاتي‭ ‬و‭ ‬امنيتي‭ ‬رژيم‭ ‬شاه‭ ‬را‭ ‬دچار‭ ‬حيرت‭ ‬كرده‭ ‬بود‭. ‬هر‭ ‬شب‭ ‬از‭ ‬بلندگوهاي‭ ‬مساجد‭ ‬فرياد‭ ‬اعتراض‭ ‬سخنران‌ها‭ ‬و‭ ‬شعارهاي‭ ‬مردم‭ ‬پخش‭ ‬مي‌شد‭ ‬و‭ ‬نيروهاي‭ ‬امنيتي‭ ‬از‭ ‬مهار‭ ‬و‭ ‬كنترل‭ ‬آنها‭ ‬عاجز‭ ‬مانده‭ ‬بودند‭. ‬در‭ ‬اين‭ ‬ايام‭ ‬اتفاقي‭ ‬وحشتناك‭ ‬رخ‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬خبر‭ ‬آتش‌سوزي‭ ‬سينما‭ ‬ركس‭ ‬آبادان‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬رژيم‭ ‬سعي‭ ‬داشت‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نيروهاي‭ ‬مذهبي‭ ‬مبارز‭ ‬نسبت‭ ‬دهد‭. ‬در‭ ‬اين‭ ‬واقعه،‭ ‬370‭ ‬نفر‭ ‬در‭ ‬آتش‭ ‬سوختند‭ ‬و‭ ‬رژيم‭ ‬در‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬موضع‭ ‬انفعال‭ ‬قرار‭ ‬گرفت؛‭ ‬اما‭ ‬سوژه‌اي‭ ‬تند‭ ‬و‭ ‬تيز‭ ‬در‭ ‬اختيار‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬سخنرانان‭ ‬و‭ ‬انقلابيون‭ ‬قرار‭ ‬گفت،‭ ‬رژيم‭ ‬شاه‭ ‬متهم‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬فاجعه‭ ‬باقي‭ ‬ماند‭ ‬و‭ ‬روحيه‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬ظلم‭ ‬و‭ ‬ستم‭ ‬اين‭ ‬رژيم‭ ‬شدت‭ ‬بيشتري‭ ‬گرفت‭. ‬حتي‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬روحانيون‭ ‬و‭ ‬سخنراناني‭ ‬كه‭ ‬پيش‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬دستگير‭ ‬و‭ ‬تبعيد‭ ‬شده‭ ‬بودند‭ ‬با‭ ‬شجاعت‭ ‬تمام‭ ‬در‭ ‬مساجد‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬افشاگري‭ ‬مي‌كردند‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬بيشتر‭ ‬سخنراني‌ها،‌‭ ‬مردم‭ ‬با‭ ‬شعارهاي‭ ‬انقلابي‭ ‬و‭ ‬مبارزاتي‭ ‬در‭ ‬خيابان‌ها‭ ‬راهپيمايي‭ ‬مي‌كردند‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬مواردي‭ ‬با‭ ‬نيروهاي‭ ‬امنيتي‭ ‬درگير‭ ‬مي‌شدند‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬نيمه‌هاي‭ ‬شب‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬خوردها‭ ‬ادامه‭ ‬داشت‭.‬
در‭ ‬همين‭ ‬ماه‭ ‬مبارك،‭ ‬نخست‌وزير‭ ‬وقت،‭ ‬جمشيد‭ ‬آموزگار‭ ‬استعفا‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬روند‭ ‬مبارزه‭ ‬شتاب‭ ‬بيشتري‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬رژيم‭ ‬شاه‭ ‬عنصر‭ ‬كهنه‌كار‭ ‬و‭ ‬فريب‌كار‭ ‬ديگري‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬جعفر‭ ‬شريف‌امامي‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬نخست‌وزيري‭ ‬معرفي‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬مصادف‭ ‬با‭ ‬شب‭ ‬ضربت‭ ‬خوردن‭ ‬حضرت‭ ‬علي‭(‬ع‭) ‬و‭ ‬شهادت‭ ‬اولين‭ ‬امام‭ ‬شيعيان‭ ‬بود‭. ‬او‭ ‬با‭ ‬ترفندي‭ ‬كه‭ ‬داشت‭ ‬دولت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬مراسم‭ ‬موكول‭ ‬و‭ ‬سياست‭ ‬دولت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬آشتي‭ ‬ملي‭ ‬اعلام‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬نيرنگي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬مهار‭ ‬انقلاب‭ ‬داشت،‭ ‬تاريخ‭ ‬شاهنشاهي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬هجري‭ ‬تبديل‭ ‬كرد‭. ‬همچنين‭ ‬تعدادي‭ ‬از‭ ‬افراد‭ ‬مشهور‭ ‬به‭ ‬فساد‭ ‬را‭ ‬دستگير‭ ‬و‭ ‬زنداني‭ ‬كرد‭. ‬برخي‭ ‬قمارخانه‌ها‭ ‬را‭ ‬نيز‭ ‬بست،‭ ‬نوعي‭ ‬آزادي‭ ‬مطبوعات‭ ‬ايجاد‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬عكس‭ ‬امام‭ ‬خميني‌‭(‬ره‭) ‬را‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬هفتم‭ ‬شهريور‭ ‬1357‭ ‬در‭ ‬صفحه‭ ‬اول‭ ‬روزنامه‭ ‬اطلاعات‭ ‬درج‭ ‬كرد؛‭ ‬اما‭ ‬‌مواضع‭ ‬امام‭(‬ره‭) ‬و‭ ‬روشنگري‌هاي‭ ‬او‭ ‬و‭ ‬روحانيت‭ ‬تابع‭ ‬رهنمودهاي‭ ‬او‭ ‬ترفندهاي‭ ‬دولت‭ ‬شريف‌امامي‭ ‬را‭ ‬افشا‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬گونه‭ ‬سستي‭ ‬از‭ ‬فعاليت‌هاي‭ ‬انقلابي‭ ‬پيشگيري‭ ‬مي‌كرد‭. ‬در‭ ‬بين‭ ‬اين‭ ‬مساجد،‭ ‬مسجد‭ ‬قبا‭ ‬با‭ ‬محوريت‭ ‬شهيد‭ ‬مفتح‭ ‬و‭ ‬شهيد‭ ‬باهنر‭ ‬نقش‭ ‬ويژه‌اي‭ ‬ايفا‭ ‬كردند‭ ‬كه‭ ‬برگزاري‭ ‬نماز‭ ‬عيد‭ ‬فطر‭ ‬در‭ ‬سيزدهم‭ ‬شهريور‭ ‬در‭ ‬تپه‌هاي‭ ‬قيطريه‭ ‬بود‭. ‬پس‭ ‬از‭ ‬برگزاري‭ ‬نماز،‭ ‬دكتر‭ ‬مفتح‭ ‬طي‭ ‬سخناني‭ ‬اعلام‭ ‬كرد‭.‬‌‭ ‬‮«‬16‭ ‬شهريور‭ ‬روز‭ ‬پنجشنبه‭ ‬را‭ ‬تعطيل‭ ‬عمومي‭ ‬اعلام‭ ‬مي‌كنيم‭ ‬براي‭ ‬راهپيمايي‭.‬‮»‬‭ ‬اين‭ ‬پيشنهاد‭ ‬به‭ ‬سرعت‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬پيچيد‭. ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬پرويز‭ ‬ثابتي‭ ‬از‭ ‬مقامات‭ ‬ساواك‭ ‬شايعه‭ ‬كشتار‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬اعلام‭ ‬كرد؛‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬روز‭ ‬عيد‭ ‬فطر‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬نماز،‭ ‬راهپيمايي‭ ‬با‭ ‬شكوه‭ ‬و‭ ‬بي‌نظيري‭ ‬انجام‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬جمعيت‭ ‬600‭ ‬هزار‭ ‬نفري‭ ‬در‭ ‬جاده‭ ‬قديم‭ ‬شميران‭ (‬دكتر‭ ‬شريعتي‭ ‬فعلي‭) ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬راه‌پيمايي‭ ‬حماسي‭ ‬كردند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ادامه،‭ ‬16‭ ‬و‭ ‬17‭ ‬شهريور‭ ‬به‭ ‬بركت‭ ‬ماه‭ ‬مبارك‭ ‬رمضان‭ ‬كمر‭ ‬رژيم‭ ‬شاه‭ ‬را‭ ‬شكستند‭. ‬
*كارشناس‭ ‬تاريخ
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات