براساس جدیدترین آمارهای بانک مرکزی ایران، رقم سپرده‌های بانکی کشور (پس از کسر سپرده قانونی) در پایان آذرماه سال ۱۴۰۰ به ۴ هزار و ۵۵۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به رقم ۳ هزار و ۱۶۷ هزار میلیارد تومانی آذرماه سال ۹۹ رشد ۴۴ درصدی را نشان می‌دهد.

محاسبات نشان می‌دهد از اول فروردین ۱۴۰۰ تا پایان آذرماه ماهانه به‌طور میانگین حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به رقم سپرده‌های بانکی کشور افزوده شده است.

 

 

نوداقتصادی