سیاسی >>  امنیتی - دفاعی >> اخبار ویژه
تاریخ انتشار : ۲۰ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۳  ، 
شناسه خبر : ۳۲۱۷۲۲
دقيق تر اين است در جريان مقابله با ويروس کرونا به جاي استفاده از واژه پيروزي يا شکست، از واژه "مهار کم‌هزينه" يا "مهار پرهزينه" استفاده شود، زيرا در نهايت ويروس کرونا مهار خواهد شد و کشوري مي‌تواند خود را پيروز ميدان بداند که کمترين هزينه را در جريان دفع اين تهديد بهداشتي پرداخت کرده باشد.
پایگاه بصیرت / گروه سیاسی / نوید کمالی

اين روزها خط خبري اصلي جهان متمرکز بر انتشار اخبار و تحليل هاي مرتبط با کرونا و تبعات آن براي آينده اقتصاد و امنيت جهاني است. آنهم به اين دليل که فعلا هيچ گونه درمان مشخصي براي اين بيماري کشف و ارائه نشده و احتمالا ارائه يک درمان قطعي بدليل پروسه طولاني کشف تا دريافت تاييديه هاي جهاني و تجاري سازي آن ماه ها طول خواهد کشيد در اين مدت تنها اميد بشريت به اثر بخشي سياست قطع زنجيره انساني انتقال اين ويروس است و بنا بر توان و بنيه اقتصادي کشورها اجراي اين سياست کيفيت متفاوتي خواهد داشت. بطور مثال کشورهايي که توان جبران هزينه ها و خسارت هاي مالي ناشي از قرنطينه را در بلند مدت دارند، مدت قرنطينه را افزايش و برخي ديگر آن را به شکل قابل توجهي کاهش خواهند داد و يا حتي فاز بازگشت به شرايط اجتماعي عادي قبل از شيوع ويروس کرونا را بدليل نگراني از شروع بحران هاي ثانويه آغاز خواهند کرد و آنچه در نهايت نتيجه‌گيري در مورد اثربخشي  هر يک از انواع سياست‌گذاري ها را ممکن خواهد کرد نرخ رشد يا کاهش تلفات انساني در ماه هاي آينده خواهد بود.
اما يکي از نکات قابل توجهي که در هفته هاي اخير رسانه هاي جهاني و ملي کشورهاي درگير بحران به آن پرداخته اند طرح گزاره «پيروزي» و «شکست» کشورها در مواجهه با اين ويروس مرگبار است آن هم بدون اينکه هيچگونه تفسير و ترجمه‌اي از معاني دقيق شکست و پيروزي در مواجهه با بحران بهداشتي ناشي از ويروس کرونا به مخاطب عرضه شود، زيرا بر خلاف جنگ هاي کلاسيک، دشمن نه پايتختي دارد و نه مرزي و نه حتي جسمي! پس‌نمي توان به فرآيند مقابله با کرونا به مثابه يک جنگ کلاسيک نگريست.
 
معناي «پيروزي» و «شکست» در مواجهه با کرونا
با نگاهي به لغت نامه ها و دانش نامه هاي پارسي در مي يابيم که واژه «پيروزي» به معناي کسب موفقيت در يک نبرد يا فتح، چالش يا بازي است. پيروزي معمولاً باعث ايجاد نشاط و شادماني مي‌گردد و هنگامي‌که چيرگي بر يک مشکل و کسب پيروزي، باعث بدست آوردن هدف نهايي نمي‌گردد به آن پيروزي تلخ گفته مي‌شود. نقطه مقابل پيروزي، شکست است.
لذا با توجه به تعريف پيروزي و ماهيت ويروس کرونا و ناتواني فعلي بشر در ريشه کن سازي قطعي آن، نمي‌توان از معناي کلاسيک کسب پيروزي يا متحمل شدن شکست در مقابل آن سخن گفت، زيرا در مقابل اين ويروس تنها امکان دفاعي، کاهش ميزان خسارات و تلفات جاني است و تا کشف و ارائه يک درمان مشخص به هر حال عده اي قرباني اين ويروس شده و برخي از آنها متاسفانه جان خود را از دست خواهند داد. پس دقيق تر اين است در جريان مقابله با ويروس کرونا به جاي استفاده از واژه پيروزي يا شکست، از واژه "مهار کم‌هزينه" يا "مهار پرهزينه" استفاده شود، زيرا در نهايت ويروس کرونا مهار خواهد شد و کشوري مي‌تواند خود را پيروز ميدان بداند که کمترين هزينه را در جريان دفع اين تهديد بهداشتي پرداخت کرده باشد. البته آنهم در حالي که پيشتر بدترين و بهترين سناريوهاي محتمل براي هر کشوري احصاء شده باشد، وضعيت نهايي بدست آمده با اين دو سناريو مقايسه گردد.
 
پيش‌بيني کسينجر در رابطه با کرونا
در رابطه با وضعيت پيش روي جهان پس از مقابله با کرونا، تحليل هاي زيادي ارائه شده که يکي از مهمترين و مورد توجه ترين آنها تحليل اخير هنري کيسينجر، وزير خارجه سابق ايالات متحده آمريکا است که در مقاله اي به قلم وي درنشريه "وال استريت ژورنال" منتشر شده و در آن پيش‌بيني نموده است که همه گيري کرونا ساختار فعلي نظام جهاني را براي هميشه تغيير خواهد داد. لذا در شرايط فعلي بد نيست که نگاهي هم به تحليل اين سياستمدار آشنا با روابط و سياست هاي پنهان لابي هاي صهيونيستي و آمريکايي داشته باشيم، زيرا آمريکا و رژيم صهيونيستي فعلا خود از متهمان اصلي ساخت و نشر اين ويروس هستند که بررسي آن خارج از بحث اين يادداشت است.
وزير خارجه سابق آمريکا در مقاله خود مي نويسد: «جو سورئال همه گيري کوويد-19، حسي که به عنوان يک مرد جوان در لشکر84 ام پياده نظام در طي نبرد «آردنن» داشتم را يادآوري مي کند. اکنون، مانند اواخر سال 1944، يک حس ترس تازه به وجود آمده اي وجود دارد، که  شخص به خصوصي را هدف قرار نمي‌دهد، اما  به  طور تصادفي  و با ويراني اصابت مي‌کند. اما يک تفاوت مهم بين آن زمان و زمان حال وجود دارد.  استقامت آمريکايي‌ها در آن زمان توسط يک هدف نهايي ملي تقويت شد، اما اکنون در يک کشور پاره پاره، دولت کارآمد و دورانديش براي غلبه بر موانع بي‌سابقه در مقايس بزرگ و وسعت جهاني لازم است. امروز حفظ اعتماد عمومي براي همبستگي اجتماعي، ارتباط جوامع  با يکديگر و ثبات و صلح بين المللي لازم است.»
کيسينجر در ادامه مدعي شده ملت ها با اين عقيده و باور که دولت هاي آنها مي‌توانند اين فاجعه را پيش بيني  و تاثير آن را متوقف کنند، هم صدا هستند، اما زماني که همه گيري «کوويد-19» به پايان برسد، بسياري از نهادهاي کشورها شکست خورده مشاهده مي شوند.  وي با اين حال تاکيد کرده: «واقعيت اين است که جهان بعد از ويروس کرونا هرگز همان گونه مانند قبل نخواهد بود و خسارت هاي ناشي از شيوع ويروس جديد کرونا ممکن است موقت باشد، اما آشفتگي سياسي و اقتصادي ناشي از آن ممکن است براي نسل هاي زيادي ادامه يابد.»
با توجه به اين تحليل و ده ها تحليل مشابه ديگر که توسط انديشکده ها و مراکز مطالعاتي جهان منتشر شده است، برنده و بازنده مقابله با کرونا کشورهاي خواهند بود که نه تنها در عرصه مهار ويروس بلکه مهار و کاهش خسارات و تبعات ثانويه ويروس از خود نتيجه‌اي مناسب و کم خسارت در ابعاد انساني و اجتماعي و اقتصادي بجاي گذاشته باشند.
 
نتيجه گيري
با توجه به آنچه تاکنون از ماهيت ويروس کرونا مشخص شده در نهايت امکان درمان اين بيماري نيز مانند صدها بيماري مرگبار ديگر ظهور و بروز يافته در طول قرون گذشته ممکن خواهد شد، اما تا رسيدن به يک درمان قطعي، مهمترين مبارزه ملت‌ها بايستي متمرکز بر کاهش تلفات و خسارت هاي ناشي از شيوع اين بيماري باشد.
به عبارت بهتر در شرايط فعلي اين هوشمندي بشريت است که مي‌تواند به فرياد آينده بشر برسد، زيرا کرونا ويروس صرفا يک تهديد اوليه بهداشتي و درماني است و آنچه مي‌تواند بيش از همه به ملت‌ها و کشورهاي جهان ضربه وارد کند، تهديدات ثانويه برخواسته از تبعات اجتماعي و اقتصادي اين ويروس است که از جمله آنها مي‌توان به تعطيلي صنايع و افزايش نرخ بيکاري و در نهايت بروز آشوب ها و اغتشاشات احتمالي در کشورهاي مختلف اشاره کرد.
در پايان هم مي توان نتيجه گرفت که ملت هايي در نهايت سرافراز از ميدان مقابله با ويروس کرونا بيرون خواهند آمد که نه تنها در جبهه مقابله با تهديدات بهداشتي، بلکه در جبهه مقابله با تبعات اين ويروس از خود عملکرد مطلوب و کم خسارتي به جاي گذارند.
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات