سازمان بسیج اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی خراسان رضوی با صدور بیانیه ای اعلام کرد:
سازمان بسیج اساتید استان، با بهره گیری از توان نخبگانی و اساتید حوزه و دانشگاه، آمارهای اعلام شده رشد و تنزل جایگاه اقتصادی کشور از سوی مقام معظم رهبری را، به عنوان شاخص های مطالبه گری در بین مردم، تا پایان سال رصد خواهد کرد و در کنار سه قوه از هیچ تلاشی در راستای اعتلا و رشد نرخ اشتعال و تولید دریغ نخواهد نمود
پربیننده ترین