حرکت ارزشمند رستمي که کار خود را در مواجهه با سنگين‌ترين وزنه با نام خالق هستي آغاز کرده بود، با واکنش شايسته ۴۹ نفر از همسران شهداي مدافع حرم همراه شد و آنان در نامه‌اي از کيانوش رستمي قدرداني کردند