هر چند که مخالفان جمهوری اسلامی در پی آن هستند تا ماجرای ترور مدیر شبکه جم را به گردن نیروهای امنیتی کشورمان بیندازند ولی گذشته از آن که اساسا او چهره مهمی برای مخالفت با نظام اسلامی محسوب نمی‌شده، دانستن برخی پشت پرده‌ها نشان دهنده آن است که گروه‌های بسیاری به دنبال حذف او بودند.
پربیننده ترین