اصلاح طلبان چگونه با پسا برجام کنار می آیند؟!

اصلاح طلبان چگونه با پسا برجام کنار می آیند؟!

راهکار دوم واگرايي و روي آوردن به سناريوي «عبور از روحاني»، با هدف کاستن از هزينه‌هايي است که مي‌تواند آينده سياسي اصلاح‌طلبان را در انتخابات آتي با تهديد مواجه کند! نشانه‌هايي از اين رويکرد در اظهارات حجاريان نمايان است.
اهداف جبهه استکبار در منطقه غرب آسیا استکبار جهانی و تشیع انگلیسی

اهداف جبهه استکبار در منطقه غرب آسیا

ما شاهد بروز فرقه های نوظهور و متفکران انحرافی در جهان اسلام هستیم که علاوه بر افراط گرایی درون مذهبی و درون دینی، شائبه های نفوذ دشمن در آنها و اجرای نقشه های جهان استکبار به وسیله آنها را شاهد هستیم که نتیجه آن جلوگیری از وحدت در جهان اسلام، اسلام هراسی، عدم توجه به مشکل اصلی جهان اسلام یعنی فلسطین اشغالی و تأمین امنیت رژیم صهیونیستی و منافع غرب می باشد.
سناریوهای پیش روی ایران، با خروج آمریکا از برجام

سناریوهای پیش روی ایران، با خروج آمریکا از برجام

کسی که آن روز گفت من به آمریکایی ها اعتماد ندارم و اگر شما می خواهید آن را تجربه کنید، امروز هم می‌گوید که این کشورهای اروپایی هم قابل اعتماد نیستند، نکند پشیمانی امروز ناشی از اعتماد به آمریکا روزی هم در مورد اروپایی ها تکرار شود.
حمایت از کالای ایرانی، نیازمند تلاش همگانی

حمایت از کالای ایرانی، نیازمند تلاش همگانی

فرهنگ غرب زدگی، تجمل، مصرف گرایی و گرایش به کالاهای لوکس و غیرضرور، مانعی بزرگ بر سر راه تولید ملی است که جز با عزم ملی، ریشه کن نخواهد شد و آنچه که مردم را از گرداب وابستگی به دشمن نجات خواهد داد چیزی نیست جز خود باوری، اصلاح الگوی مصرف و بازگشت به فرهنگ اصیل اسلامی
آفات انقلاب؛ وظیفه نیروهای انقلابی

آفات انقلاب؛ وظیفه نیروهای انقلابی

آفات انقلاب ناشی از عوامل فطری، روانی و اجتماعی است که به صورت بسیار نامحسوس و خزنده جامعه انقلابی را تحت تأثیر و نفوذ خود قرار داده و خسارات خود را به انقلاب با خالی کردن آن از محتوای اصلی و درونی وارد می آورند.
نیروی انقلابی به وضع موجود راضی نمی شود

نیروی انقلابی به وضع موجود راضی نمی شود

خودسازی درونی و ساخت کشور و تقویت آن از طریق ایجاد و حفظ یک دولت اسلامی انقلابی تحقق‌پذیر است. در دولت اسلامی عدم اعتماد به دشمن و تبعیت نکردن از دشمن یک اصل است و نباید دسیسه ها و توطئه های آنان با خنده های مزوّرانه شان فراموش شود.
اقلیم کردستان در دو راهی اسلام و صهیونیسم

اقلیم کردستان در دو راهی اسلام و صهیونیسم

وعده رئیس اقلیم کردستان به رژیم صهیونیستی مبنی بر اسکان دویست هزار یهودی کرد تبار در شمال عراق و سوریه و به تبع آن، حمایت این رژیم غاصب از جدایی طلبی، نشانگر اتفاق بسیار ناخوشایندی اول برای ملت عراق و سپس برای کشورهای منطقه است.
۱
نشریات