گروهک تروریستی منافقین با وجود اقدامات و تلاش‌های فراوان و روی آوردن به روش‌ها و راه‌های مختلف، در هدف خود برای ایجاد بدنه اجتماعی در داخل ایران ناکام مانده است.