چرا موسساتی مثل ثامن یا آرمان یا کاسپین به مشکل می خورند؟ چون به بازار بین بانکی دسترسی ندارند یا دسترسی اعتباری آن ها به ذخایر بانک مرکزی محدود است. در واقع اگر اکنون اعضای هیئت مدیره فرشتگان در زندان هستند و رییس فلان بانک خصوصی آزاد و پر غرور از طرف بانک مرکزی اظهار نظر می کند تفاوت در بهتر بودن مدیریت آن مدیرعامل بانک خصوصی نسبت به فرشتگان نیست بلکه در دسترسی به بازار بین بانکی و ذخایر است. و اگر نه هر دو به یک اندازه بد مدیریت شده اند.
فیل‌های تکنوکرات!
داستان از این قرار است که روزی کودکی از مسئول سیرکی پرسید: چرا فیل به این بزرگی را با طنابی به این کوچکی و ضعیفی بسته اید؟ فیل می‌تواند با یک حرکت به راحتی خودش را آزاد کند و این خیلی خطرناک است!
پایان رقابت ها و آغاز رفاقت
انتظار می رود که ؛1- هر گونه ابهام و تردید نسبت به تخلفات احتمالی از کانال‌های قانونی پیگیری و از هر گونه سیاه نمایی و تخریب خودداری شود.2- از بکارگیری ادبیات برد و باخت و جنگ قدرت که موجب بدبینی و یا تحریک در عرصة افکار عمومی است، اجتناب گردد.
صداقت در وعده، همت در عمل!
در این نوع از روش تبلیغاتی؛ شخص کاندیدا از سه تکنیک واضح استفاده می¬کند. نخست وضع موجود را بسیار سیاه و نیازمند تحول نشان می‌دهد. هم زمان نیز رسانه‌های وابسته به آن تلاش دارند با برجسته‌سازی سخنان این کاندیدا، او را تنها منجی جامعه نشان دهند. سپس او یک وعدۀ افسانه‌ای می‌دهد.
آن هنگام که ما در شهرهای‌مان برنده مناظره را انتخاب می‌کردیم و برای نامزد محبوب‌مان هورا می‌کشیدیم، خانواده ۲۱ کارگر شریفی که پیکر عزیزان‌شان را تحویل گرفته و به خاک سپردند، تمام این ساعت‌ها را با تلخی و اندوه زیسته‌اند! اما چرا ما فراموش کردیم همراه هموطنان‌مان در استان گلستان بمانیم و گذر این لحظه‌ها را کمی، فقط کمی برای‌شان آسان‌تر کنیم!
برنامه‌هاي اقتصادي رئيس‌جمهور آينده را تعيين مي‌كند
در دولت كنوني از سویی تکمیل واحدهای مسکن مهر به کندی پیش رفت و بسیاری از مردم موفق به دریافت واحدهای خود نشدند و از سوی دیگر طرح مسکن اجتماعی دولت هم که صحبت‌های زیادی درباره آن شده، همچنان در حد حرف باقی مانده و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و مدیران وی اقدامی عملی در این باره صورت نداده‌اند.
همه محبوس شدگان درمعدن زمستان یورت به دلیل نبود اکسیژن جان با خته اند؛ آمارهای اولیه از جان باختن ۳۵ معدنچی حکایت دارد اما امکان تغییر این عدد وجود دارد.
آسیب اشرافیت گری بر نظام جمهوری اسلامی
از جمله آسيب هاي اشرافي گري را مي توان براندازي نظام دانست که با گذشت زمان ممکن است اتفاق بي افتد، زيرا روند و سمت و سوي نظام که با جهت گيري انقلابي اهداف و آرمان هاي انقلابي را خواهان است با منافع جريان اشرافي سازگاري ندارد. از اين رو ممکن است جريان اشرافي به اين لحاظ با مخالفان و دشمنان در جهت براندازي هم موضع گيري هماهنگي پيدا نمايد.