اینفوگرافیک/۵ الزام،۳ اندوخته و ۹ فایده رونق تولید کشور
مرور سریع نکات مهم اقتصادی رهبر انقلاب در مشهد- فروردین ۱۳۹۶