در طول سی و هشت سال بعد از به ثمر نشستن انقلاب اسلامی،دشمنان بسیاری بر سر راه جمهوری اسلامی سنگ ببراکنی کردند و قصد داشتن این الگوی حکومت را نا موفق جلوه دهند.برای رسیدن به هدف خودشان هم از انجام هرگونه کاری ابایی نداشتند.
دشمنان اسلام و جمهوری اسلامی همیشه در کمین هستند تا بتوانند اهداف خود را پیاده کنند و درصدد براندازی نظام جمهوری اسلامی هستند.بنابراین ضروری است با شناخت اهداف دشمن،برای مقابله با آنها،خودمان را آماده کنیم.
با توجه به تشبیه مقام معظم رهبری ، علل و دلایل مشابه سازی شرایط امروز انقلاب اسلامی با جنگ احزاب مورد بررسی قرار می گیرد
موضوع بسیار مهمی که از ابتدای انقلاب اسلامی تا به الان نظام با آن مواجه است،دشمنان خارجی و داخلی و آسیبهای آنان به کشور است.بنابراین شناخت دشمن و چگونگی برخورد با آن بسیار اهمیت دارد.
برای فهم صحیح تحولات سیاسی کشور لازم با یک سری اصول حاکم بر افکار و رفتار سیاسیون آشنا شویم که به برخی از آنها اشاره می کنیم
صفحه  از ۵