اقتصادمقاومتی الگوی توسعه و پیشرفت

اقتصادمقاومتی الگوی توسعه و پیشرفت

حفظ روحیه انقلابی و سیاست های اقتصادمقاومتی و اجرای آن سیاست ها، راهکارهایی عملی برای خنثی سازی نقشه دشمن و استمرار حرکت انقلاب اسلامی در جهت رسیدن به تمدن اسلامی می باشد.
خطای ترامپ در آینده پژوهی اصلاح طلبان

خطای ترامپ در آینده پژوهی اصلاح طلبان

اين اتفاق در حالي بود كه اكثر كشورهاي دنيا طرح‌ها و برنامه‌هاي مختلفي را براي مواجهه با احتمال پيروزي هر دو كانديدا مدنظر داشتند اما در داخل ايران به دليل تأثيرپذيري جريان‌هاي سياسي از مؤسسات نظرسازي امريكايي ، هيچ طرحي براي مواجهه با دونالد ترامپ طراحي نشد. از اين رو رسانه‌ها تا آخرين لحظه بر طبل پيروزي كلينتون كوبيدند.
چرائی رفتاری مشترک، مستمر و ضد فرهنگی

چرائی رفتاری مشترک، مستمر و ضد فرهنگی

به نظرمی رسد سردمداران این جریان ها اگر واقعاً معتقد به حرکت در چارچوب معیارهای انقلاب اسلامی می باشند، بایستی قبل از هر امری به اصلاح اصلاح طلبی و ایجاد اعتدال واقعی بپردازند.
مجلس دهم را چگونه می بینیم و چگونه باید باشد؟

مجلس دهم را چگونه می بینیم و چگونه باید باشد؟

مجلس دهم در موقعیت خطیری قرار گرفته است ،از یک سو باید هم و غم خود را متوجه تحقق اقتصاد مقاومتی و رفع مشکلات مردم (تورم ،رکود و بیکاری )نماید و از سوی دیگر مراقب توطئه های دشمن باشد.
نشریات