خطای ترامپ در آینده پژوهی اصلاح طلبان

خطای ترامپ در آینده پژوهی اصلاح طلبان

اين اتفاق در حالي بود كه اكثر كشورهاي دنيا طرح‌ها و برنامه‌هاي مختلفي را براي مواجهه با احتمال پيروزي هر دو كانديدا مدنظر داشتند اما در داخل ايران به دليل تأثيرپذيري جريان‌هاي سياسي از مؤسسات نظرسازي امريكايي ، هيچ طرحي براي مواجهه با دونالد ترامپ طراحي نشد. از اين رو رسانه‌ها تا آخرين لحظه بر طبل پيروزي كلينتون كوبيدند.
چرائی رفتاری مشترک، مستمر و ضد فرهنگی

چرائی رفتاری مشترک، مستمر و ضد فرهنگی

به نظرمی رسد سردمداران این جریان ها اگر واقعاً معتقد به حرکت در چارچوب معیارهای انقلاب اسلامی می باشند، بایستی قبل از هر امری به اصلاح اصلاح طلبی و ایجاد اعتدال واقعی بپردازند.
مجلس دهم را چگونه می بینیم و چگونه باید باشد؟

مجلس دهم را چگونه می بینیم و چگونه باید باشد؟

مجلس دهم در موقعیت خطیری قرار گرفته است ،از یک سو باید هم و غم خود را متوجه تحقق اقتصاد مقاومتی و رفع مشکلات مردم (تورم ،رکود و بیکاری )نماید و از سوی دیگر مراقب توطئه های دشمن باشد.
نشریات