اصلی ترین هدف رئیس جمهور آمریکا این است که بدون نقض رسمی برجام، به وضع تحریم های جدید علیه کشورمان ادامه دهد. در این مسیر، سناتورهای حزب جمهوریخواه توانسته اند سناتورهای دموکرات را نیز با خود همراه کنند. از این رو وضع تحریم های تازه علیه ایران، قطعا در دوران ریاست جمهوری ترامپ ادامه خواهد داشت
بررسی مناسبات اقتصادی ایران و افغانستان در گفتگوی بصیرت با ملازهی:
نباید از این زاویه نگاه کرد که افغانستان می خواهد با کشورهای ترکمنستان و پاکستان قرارداد ببندد و کشور ایران را نادیده بگیرد. به نظرم می آید این برداشت خیلی با واقعیت های در صحنه هم خوانی ندارد. افغان ها به مسائلی همچون نیازهای گسترده ایی که در شبه قاره هند و چین وجود دارد و همچنین امکان دارد در آینده این نیازها افزایش پیدا کند، فکر می کنند. این موضوع فرصتی است برای ایران تا خط لوله صلح را عملیاتی کند.
دکتر باقری در گفتگو با بصیرت:
آمریکا نمی تواند به سادگی روسیه را از ایران جدا کند و از سوی دیگر روسیه هم خیلی نمی تواند از تصمیم های رادیکالی ترامپ جلوگیری کند. به نظر می رسد تصمیمات رادیکالی ترامپ یک امر خیلی پایداری نخواهد بود. تصمیمات رادیکالی ترامپ هم در میان افکار عمومی درونی و هم در میان دایره نخبگانی خودش، موانعی دارد و هم مانع متحدین خودش مثل اتحادیه اروپا را دارد و هم مانعی در کشورهای معظم مثل روسیه و چین و بقیه کشورهای دیگر دارد
سردار جوانی در گفتگو با بصیرت مطرح کرد:
اگر بیگانگان بخواهد خطا یا تحرکی داشته باشند، قطعا به ضررشان خواهد بود و این رزمایش ها می تواند برای مجموعه نیروهای جمهوری اسلامی یک فرصت تلقی شود که دشمن را قبل از یک رویارویی به خوبی بشناسد و با آن آشنا شوند و نقاط ضعف و قوت را به درستی شناسایی کنند
باید به سیاستمداران اروپا فهماند که کوتاه آمدن آنها در مقابل سیاست های نقض برجام از سوی آمریکا، می تواند همه چیز را به قبل از مذاکرات برجام برگرداند. ترامپ شاید نتواند برجام را بازنگری کند، اما مسلما آن را بهانه وضع سیاست های سخت گیرانه ای خواهد کرد و در اینجا ضروری است که مقامات وزارت خارجه کشورمان، توان ایران برای بازگشت به صنعت هسته ای در دوره قبل از برجام را به اروپائیان خاطرنشان کنند
اظهارات ترامپ در خصوص اینکه وی نمی گوید با برجام چه برخوردی خواهد کرد، از یک سو ناشی از سردرگمی او در قبال توافق هسته ای با ایران است و از سوی دیگر، نشان دهنده عدم تمایل وی نسبت به پایبندی به توافقی مشترک است
بررسی طرح کنگره آمریکا مبنی بر تروریستی خواندن سپاه پاسدارن
دولت دکتر روحانی قبل از عملیاتی شدن این مسئله باید با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد، مخالفت علنی خود را با طرح کنگره آمریکا اعلام کند. همچنین وزارت خارجه ایران می تواند با طرح این مسئله در نهادهای حقوقی بین المللی تبعات این اقدام کنگره را برای کشورهای دیگر روشن کند، چرا که سپاه پاسداران را شاید بتوان تنها نیروی رسمی در منطقه دانست که به صورت همه جانبه پرچمدار مبارزه با تروریسم است و از ثبات و امنیت منطقه حمایت می کند
آنچه مسلم است اینکه حتی به فرض درست بودن بخش هایی از سخنان دکتر ظریف، طرح محتوای جلسه محرمانه وزیر امور خارجه کشورمان و اعضای محترم کمیسیون امنیت ملی امری نادرست و بر خلاف مصالح ملی می باشد.
برخی معتقدند دولت و خصوصا جریانی در داخل دولت در راستای تاکتیک های هفت گانه ای که اتخاذ کرده اند، به دنبال آن هستند که نوع برخورد مدیریت شده ای را با نقض برجام توسط آمریکا داشته باشند. این برخورد مدیریت شده باید همزمان که حاکی از شدت عمل ایران است، شامل عناصری باشد که اساس و پایه برجام را به هم نریزد
برگزاری کنفرانس امنیتی تهران نقطه اتکایی مناسب جهت همفکری و هم اندیشی صاحب نظران امنیتی در خصوص نحوه و شیوه استقرار ثبات در غرب آسیا به شمار می آید. یکی از نقاط قوت برگزاری کنفرانس امنیتی تهران، حضور پررنگ صاحب نظران علمی از کشورهای مختلف منطقه در این کنفرانس است
صفحه  از ۲۱