سابقه تشکیلاتی و فکری شیعیان یمن

اساساً مردم یمن به عربستان به عنوان استعمارگری اقتصادی - سیاسی – فرهنگی نگاه می کنند. چون عربستان از یکصد سال گذشته دخالت های فراوانی در این کشور کرده است و نگران نفوذ حرکت‌های انقلابی گرایانه و الهام گرفته شده از انقلاب اسلامی ایران از طریق جنبشی به نام «جوانان مؤمن» (که جریان الحوثی از درون آن به وجود آمد) به درون لایه‌های اجتماعی عربستان می‌باشد.
یادداشت سیاسی
نشریات