سابقه تشکیلاتی و فکری شیعیان یمن

اساساً مردم یمن به عربستان به عنوان استعمارگری اقتصادی - سیاسی – فرهنگی نگاه می کنند. چون عربستان از یکصد سال گذشته دخالت های فراوانی در این کشور کرده است و نگران نفوذ حرکت‌های انقلابی گرایانه و الهام گرفته شده از انقلاب اسلامی ایران از طریق جنبشی به نام «جوانان مؤمن» (که جریان الحوثی از درون آن به وجود آمد) به درون لایه‌های اجتماعی عربستان می‌باشد.
نشریات