دور باطل و خودکشی فمینیسم

دور باطل و خودکشی فمینیسم

حامیان جنبش های آزادی زنان دم از تساوی حقوق زنان و مردان در عرصه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بدون نگاه جنسیتی می زنند، ولی برآیند اقدامات آنان جز نگاه جنسیتی چیز دیگری نیست و این منجر به دور باطل و نرسیدن به اهداف شکل گیری فمینیسم و خودکشی فمینیسم است.
هزار پا؛ پر فروش در گیشه، بی فروغ در اخلاق

هزار پا؛ پر فروش در گیشه، بی فروغ در اخلاق

فیلم "هزار پا" با استفاده از شوخی های جنسی که خلاف عرف و اخلاق است، به هجو و هزل نزدیکتر است تا طنز.
هزینه های تسلیم شدن در برابر امریکا

هزینه های تسلیم شدن در برابر امریکا

" اگر مسئولین کشور با هوش باشند دقیق باشند، مجرب باشند، پخته باشند، دل در گرو منافع ملت با همه وجود داشته باشند، گول لبخند را نمی خورند "
مواجهه ایران با غرب در پسابرجام

مواجهه ایران با غرب در پسابرجام

امید نبستن به کشورهای غربی و اهتمام به اقتصاد مقاومتی بهترین راهبرد در مدیریت تنش های اقتصادی تنها علاج گرفتاری های اقتصادی پیش رو می باشد و این توصیه و تأکید یک دهه مقام معظم رهبری در دیدارهای مختلف خصوصی و عمومی ایشان با دولتمردان و ملت ایران بوده است که همچنان به درستی مورد بهره برداری و استفاده قرار نگرفته است.
حقوق بشر آمریکایی، حافظ منافع رژیم صهیونیستی

حقوق بشر آمریکایی، حافظ منافع رژیم صهیونیستی

«هر کس دیگری درباره حقوق بشر حرف بزند ، آمریکایی ها حق ندارند درباره حقوق بشر حرف بزنند. دولت آمریکا بزرگ ترین نقض کننده حقوق بشر در دنیا است.»
شهید بهشتی، نماد مظلومیت و اقتدار

شهید بهشتی، نماد مظلومیت و اقتدار

"حادثه‏ هفتم تیر همچنین نشانه‏ اقتدار و استحکام هم است؛ چون اگر کسى شهید بهشتى را می‌‏شناخت و قوّت فکر و اراده و ابتکار در تصمیم و اقدام را در این شخصیت ممتاز می‌دانست، خوب می‌‏فهمید که حذف یک چنین شخصیتى از مجموعه‏ مدیریتى کشور چه معنایى می‌‏دهد."

"بصیرت با برکت رمضانی"

بعد از تأکید عبارت راهبردی انقلابی ماندن و انقلابی حرکت کردن به مجلس خبرگان(22 اسفند 94) و مجمع تشخیص مصلحت نظام (22 شهریور 96)، این بار در ماه مبارک رمضان به جمع با صفای دانشجویان کشیده شد و مطرح گردید.
۱
نشریات