جهاني شدن ديپلماسي عاشورایی

جهاني شدن ديپلماسي عاشورایی

پياده روي اربعين حسيني از چشم انداز تحليلي جدا از بررسي معنوي و زيارتي، يك تحول عظيم در عرصه ديپلماسي مذهبي است.
FATF چیست؟

FATF چیست؟

FATF یک قرارداد نیست، بلکه یک سازمان بین دولتی است سازمانی که بررسی هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام می دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو می رساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه گذارانی که به کشورهای مشکوک می روند, احتیاط کنند.
افغانستان؛ طعمه جدید امریکا در منطقه

افغانستان؛ طعمه جدید امریکا در منطقه

در وضعیت فعلی و با قطع امید امریکا از بدست آوردن جای پای محکم در سوریه، اکنون افغانستان را برای آتش افروزی مناسب دیده است.
نیازمند اقتصاد بهره‌ور هستیم
کارشناس عالی ارز و مسائل اقتصادی:

نیازمند اقتصاد بهره‌ور هستیم

"منابع ملی ایران ظرفیت تولیدی بالایی دارد که اگر این ظرفیت‌ها درست هدایت شوند وضعیت اقتصادی بهبود پیدا خواهد کردY از جمله باغات و شیلات و سایر کالا‌هایی که می‌شود عنوان کرد که حدود ۳۰۷ مورد برآورد می‌شود."
بزرگ کردن تحریم ها و سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی های داخلی
رئیس کمیسیون مجلس:

بزرگ کردن تحریم ها و سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی های داخلی

"عده‌ای در درون نظام و دستگاه اجرائی بدشان نمی‌آید تحریم‌ها را آنقدر بزرگ کنند که ناکارآمدی خودشان را بوسیله آن پوشش دهند."
۱
نشریات