مکر امریکا کارساز شد؛ صدام به ایران حمله کرد بررسی نقش امریکا در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران (2)

مکر امریکا کارساز شد؛ صدام به ایران حمله کرد

صدام از گسترش نهضت اسلامی در داخل عراق به خاطر شمار شیعیان عراقی می ترسید. انگیزه سد نفوذ اندیشه انقلاب اسلامی به کشورهای مرتجع عرب را برژینسکی و حکام عرب منطقه به صدام دادند.
نشریات