سکولارها، خمینی لیبرال را بیشتر از خمینی انقلابی دوست دارند
پروژه تحریف امام (ره) همچنان ادامه دارد:

سکولارها، خمینی لیبرال را بیشتر از خمینی انقلابی دوست دارند

غرب برای نهادینه سازی اصول لیبرالی در جوامع استکبارستیز از ابزار سکولاریسم استفاده می‌کند و مقدمه سکولاریسم، تقدس‌زدایی و عرفی‌سازی دین است. منظور از تقدس‌زدایی و عرفی‌سازی باورهای قطعی دین، ایجاد شک و تردید در این باورها، سپس نقدپذیر کردن آن‌ها و در نهایت نفی این باورهاست.
نقش و وظیفه مجلس دهم در قبال برجام

نقش و وظیفه مجلس دهم در قبال برجام

مجلس محترم فارغ از وابستگی های جناحی و حزبی با ریل‌گذاری درست در بعد اقتصادی می‌تواند نگاه دولت را از خارج به داخل معطوف کرده و دولت را ملزم به اجرای اقتصاد مقاومتی نماید.
برقراری روابط حسنه بین ایران و امریکا؛آری یا خیر

برقراری روابط حسنه بین ایران و امریکا؛آری یا خیر

وجود جمهوری اسلامی اساساً تهدیدی برای تمدن‌های انسان محورانه و اومانیستی است. مجموعه تمدنی غرب به جمهوری اسلامی ایران به دید یک دشمن تمدنی می‌نگرد و تا نابودی انقلاب اسلامی به چیز دیگری راضی نخواهد شد.
نشریات