چهل سالگی انقلاب؛ قوت‌ها و چالش‌ها

چهل سالگی انقلاب؛ قوت‌ها و چالش‌ها

برژینسکی: کدام دیوانه ای، آمریکای ابرقدرت را به دره کنونی آورده است. دموکرات های احمق، جمهوری خواهان کم عقل و یا ایران؟ ما در شرایط عجیب و پیچیده ای به سر می بریم.
بازخوانی مجدد از حماسه‌ای وحدت آفرین

بازخوانی مجدد از حماسه‌ای وحدت آفرین

بزرگداشت این حماسه عظیم نباید به عاملي براي اختلاف و تحريک عواطف و احساسات تبدیل شود و ضروری است تا تبیین جنبه‌هاي ايجابي بر جنبه های سلبی آن فزونی یابد.
جهاني شدن ديپلماسي عاشورایی

جهاني شدن ديپلماسي عاشورایی

پياده روي اربعين حسيني از چشم انداز تحليلي جدا از بررسي معنوي و زيارتي، يك تحول عظيم در عرصه ديپلماسي مذهبي است.
نشریات