بازنگاهی به قراردادهای محرمانه نفتی

بازنگاهی به قراردادهای محرمانه نفتی

با توجه به اینکه این قراردادها تاکنون به شکل اساسی در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است، دولت محترم باید طبق اصل 77 قانون اساسی این قراردادها را به تصویب مجلس برساند و سیاست های کلی نظام را نصب العین خود قرار داده و درصدد اجرای لبّ آن قرار گیرد.
فرهنگ «صدور انقلاب اسلامی» در منظر امام خمینی(ره) (2)

فرهنگ «صدور انقلاب اسلامی» در منظر امام خمینی(ره) (2)

اسلام ابرقدرت‌ها را به خاك مذلت مى‏نشاند، اسلام موانع بزرگ داخل و خارج محدوده خود را يكى پس از ديگرى برطرف و سنگرهاى كليدى جهان را فتح خواهد كرد.
فرهنگ «صدور انقلاب اسلامی» در منظر امام خمینی(ره) (1)

فرهنگ «صدور انقلاب اسلامی» در منظر امام خمینی(ره) (1)

«صدور انقلاب» عنوانی مهم در مکتب فکری حضرت امام(ره) بوده و در بیانات ایشان نیز پرتکرار و منسجم است. پرداختن به این موضوع می تواند بسیاری انحرافات در ابعاد داخلی و خارجی را حل کند و همچنین می تواند افقی واضح برای مسئولین نظام اسلامی در انجام مأموریت‌هایشان باشد.
فرهنگ «عدم تبعیت از دشمن» در قرآن کریم

فرهنگ «عدم تبعیت از دشمن» در قرآن کریم

خداوند دشمن را با عبارت ها و عناوین و نمادهای مختلفی بیان می کند، گاهی دشمن را شیطان، گاهی هوا و هوس، گاهی نفس ، گاهی مفسد و گاهی ظالم و مستکبر عنوان می کند، لذا اگر بخواهیم رسالت خویش در برخورد با دشمن را بیابیم لازم است مجموعه اهداف این دشمنان و رهنمودهای قرآنی را بدانیم.
نشریات