«شوراي وحدت»، فراتر از «جمنا» عمل مي‌کند
بررسي آخرين وضعيت جبهه مردمي نيروهاي انقلاب اسلامي در گفتگو با مهندس مهدي چمران
قرار است شوراي وحدت شکل بگيرد تا فراتر از جمنا فعاليت کند. يعني افزون بر گروه‌ها و احزاب برخي از شخصيت‌ها که حزب، گروه و دسته ندارند ولي در بين مردم جايگاه دارند، عضو شوراي وحدت شوند تا از اين طريق به يک نظر و گفتمان واحد اجتماعي، فرهنگي و سياسي برسيم.
تکنوکرات‌ها و دشمني با مديريت جهادي!
جريان‌هاي غرب‌گرا که اتفاقا حاميان سياسي مديران تکنوکرات غربي نيز به حساب مي‌‌آيند، تلاش دارند تا با حمايت از اين سبک مديريتي، از گسترش گفتمان انقلابي‌گري جلوگيري کرده و لبه تيغ حملات رسانه‌اي خود را به سوي اين گفتمان نشانه رفته و ذهنيت افکارعمومي را نسبت به مديريت جهادي مخدوش نمايند.
توئيت جنجالي؟!
چرا در عين حالي که فرماندهان و رزمندگان جنگ به دنبال توضيح و تشريح عمليات براي روشن شدن اذهان هستند، طيف اصلاحات سعي مي کند با نگاهي سطحي به اين عمليات و موضعي از سر تخريب و تمسخر و فرافکني، اين توئيت را سياسي جلوه دهد؟
مدعيان وحدت ملي
اصلاح طلبان چند سالي است از وحدت ملي صحبت مي‌کنند اما هيچگاه حاضر نشده‌اند که براي عملياتي کردن آن اقدام موثري بردارند. در طول اين سالها تلاش منطقي و فارغ از تعلقات جناحي براي ارائه تعريف آن نشده است. گويا اراده‌اي هم براي اين امر وجود ندارد و اين مبهم بودن بيشتر به کار طراحان وحدت ملي مي‌آيد!
تحولات فرانسه از نگاه جريانات سياسي ايران
موضع گيري جريانات سياسي داخلي نسبت به تحولات بين‌المللي بيش از آنکه بازخورد خارجي داشته باشد و بر تحولات بين المللي تأثير گذار باشد براي جهت دهي به افکار عمومي داخلي مورد استفاده قرار مي‌گيرد و البته باعث شفافيت ماهيت جريانات سياسي داخلي نيز مي‌شود.
در انتظار يک معجزه
افرادي چون زيباکلام که وضعيت اصلاح‌طلبي را چندان مناسب براي موفقيت در انتخابات آينده نمي‌بينند و از طرفي با نوعي بي‌تفاوتي و ياس و نااميدي مواجه‌اند، به درمان اين وضعيت مي‌انديشند و اين امر از طريق «رقيب‌هراسي» در حال دنبال شدن است. در اين سناريو خطر به قدرت رسيدن رقيب آنقدر بزرگ مي‌شود تا انگيزه‌هاي سلبي براي جلوگيري از پيروزي رقيب فعال گردد.
اصلاح طلبان در چالش واگرايي
عبور از شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان و راه اندازي پارلمان اصلاحات خود سرآغاز چالشي جديد خواهد بود که معلوم نيست امکان عبور از آن در اردوگاه اصلاح طلبان وجود داشته باشد. اقدامي که مي‌تواند در آستانه انتخابات مجلس دوازدهم در زمستان 1398 به فروپاشي اين اردوگاه و انشعاب و جدايي بخشي از اصلاح طلبان بينجامد.
نگاه اصلاح طلبان به دولت در گفتگو با امير محبيان
اصلاح‌طلبان معتقدند حامي دولت بوده‌اند ولي شريك دولت نيستند. بخش‌هايي از آنان دولت را شركت سهامي كارگزاران و اعتدال و توسعه مي‌دانند و خود را فقط ناظر و پرداخت كننده هزينه! گروهي از آنان هم معتقدند ماشين دولت را راه انداخته‌اند، ولي آنان را به جاي برخورد محترمانه در صندوق عقب نشانده‌اند!
نزاع سياسي بر سر بهشت
طرح برخي از اسامي براي شهرداري تهران ريشه در رقابت‌هاي درون‌گروهي اصلاح‌طلبان داشته که بخشي از آنها رسانه‌اي و بخشي ديگر بيان نمي‌شود که از جمله آنها مي‌توان به تلاش يک طيف وسيع از اصلاح‌طلبان تندرو براي جلوگيري از ورود محسن هاشمي به شهرداري تهران اشاره کرد. بر اين اساس به نظر مي‌رسد مطرح کردن برخي از اسامي مشهور صرفاً براي جلوگيري از تحقق برنامه کارگزاراني‌ها ‌باشد.
مرد فرهنگستان و هجوم گرز به دستان!
آنچه در اين ميان مهم است معيارهاي دوگانه و بشدت متناقض مدعيان اصلاحات است. از نظر آنان اينکه يک چهره کاملاً سياسي بر کرسي فرهنگستان هنر تکيه بزند عيب و ايرادي ندارد اما اگر شاعري همچون معلم بر اين کرسي بنشيند، بايد او را به تازيانه کلمات کوفت!