تار و مار ضدانقلاب با ضربه مهلک سپاه

تار و مار ضدانقلاب با ضربه مهلک سپاه

برخی از افراد حزب منحله دمکرات کردستان ایران با هدف عضوگیری، اخاذی و اقدامات تروریستی وارد خاک ایران شده بودند که توسط مردم منطقه شناسایی شده و همگی در درگیری با نیروهای سپاه اشنویه به هلاکت رسیدند.
ضرب شست سپاه بر پیکر ضد انقلاب و حزب دموکرات کردستان+ عکس از تجاوز تا هلاکت:

ضرب شست سپاه بر پیکر ضد انقلاب و حزب دموکرات کردستان+ عکس

بعد از سال 1375 و عملیات بیت المقدس در مرداد ماه همان سال به دفتر حزب، که منجر به متعهد شدن این حزب مبنی بر عدم حضور در منطقه و نیز منجر به خروج حزب دموکرات کردستان از فاز نظامی به فاز سیاسی شده بود، این عملیات نخستین حضور و رویارویی مستقیم نظامی حزب با رزمندگان سپاه اسلام بوده است.
نشریات