پیامدهای حضور مردم در عرصه انتخابات
ارج نهادن به مقام شامخ شهدا، بیمه نمودن مهم ترین شاخصه نظام جمهوری اسلامی اصل ولایت مطلقه فقیه، پشتیبانی از رهبری معظم انقلاب، حفظ تمایت ارضی و حاکمیت نظام اسلامی، حفظ استقلال و آزادی، حفظ ارزش ها و دستاورهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و ... نمونه هایی از پیامدهای حضور پرشور مردم در عرصه انتخابات هستند